Art 33 Procedura de înscriere în cartea funciară | Lege 7/1996

Acesta este un fragment din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Publicitatea imobiliară - Procedura de înscriere în cartea funciară -
Art. 33. -
Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (7), Modele (1), Comentarii expert (1)

(1) Înscrierile și radierile efectuate în cărțile funciare nu pot fi rectificate decât pe baza hotărârii instanței judecătorești definitive și irevocabile sau pe cale amiabilă, în baza unei declarații date în formă autentică, de titularul tabular, respectiv de titular, în baza unei documentații cadastrale. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(2) Prevederile art. 31 se vor aplica în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Actiune în rectificare de carte funciara. Întrunirea cerintelor prescrise de textul art. 908 pct. 1 din noul Cod civil - Mădălina Moceanu
În speta îsi gaseste incidenta ultima ipoteza a normei înscrise în textul art. 907 din Noul Cod civil, în actiunea de rectificare dedusa judecatii fiind invocate hotarâri judecatoresti pronuntate în procese anterioare prin care s-a constatat nulitatea titlului de proprietate emis în favoarea pârâtilor si respectiv prin care s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea partilor reclamante.
Rezulta cu puterea evidentei ca sunt întrunite cerintele prescrise de textul art. 908 pct.1 din Noul Cod civil, având în vedere ca actul în temeiul caruia a fost efectuata înscrierea în cartea funciara a fost desfiintat, motiv în considerarea caruia solutia de radiere a dreptului de proprietate este legala, legala fiind si dispozitia de întabulare a dreptului de proprietate al reclamantilor în cartea funciara cu titlu de reconstituire, din perspectiva prevederilor art. 33 din Legea nr. 7/1996.
[ Mai mult... ]

Actiunea in rectificare de carte funciara. Distinctia intre aceasta actiune si actiunea de fond - Mădălina Moceanu
Dispozitiile art. 33 si 34 din Legea nr. 7/ 1996 vizeaza atat operatiunea tehnico juridica de rectificare a cartii funciare pe care o realizeaza registratorul de carte funciara, aceasta operatiune neputandu-se face decat in baza intelegerii amiabile a partilor sau a unei hotarari irevocabile, cat si actiunea in rectificare de carte funciara.
Aceasta hotarare irevocabila pe baza careia se poate realiza efectiv operatiunea tehnico juridica de rectificare a cartii funciare poate fi reprezentata, in functie de caz, fie de o hotarare pronuntata asupra fondului drepturilor partilor ( actiune in anularea unui act juridic, actiune in revendicare, in partaj, in granituire etc ), fie chiar de hotararea pronuntata in cererea formulata in justitie in rectificarea cartii funciare.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 7/1996:
Art 23 Evidența cadastral-juridică
Art 24 Evidența cadastral-juridică
Art 25 Evidența cadastral-juridică
Art 26 Evidența cadastral-juridică
Art 27 Evidența cadastral-juridică
Art 28 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 29 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 30 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 31 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 32 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 33 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 34 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 35 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 36 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 37 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 38 Dispoziții tranzitorii
Art 39 Dispoziții tranzitorii
Art 40 Dispoziții tranzitorii
Art 41 Dispoziții tranzitorii
Art 42 Dispoziții tranzitorii
Art 43 Dispoziții tranzitorii
Reviste:
Studiu de caz - Rectificarea CF în urma unei hotărâri definitive în acțiune în revendicare
Unele aspecte privitoare la acțiunea în rectificare tabulară și procedura rectificării în Cartea Funciară
STUDIU DE CAZ: Rectificarea cărții funciare în urma unei hotărâri definitive în acțiune în revendicare
STUDIU DE CAZ: Scoaterea unei uscătorii de bloc din părțile indivize comune și transformarea în proprietate exclusivă
CCR: Despre înscrierile și radierile efectuate în Cartea funciară (CF)
Decizia nr. 549 din 18 septembrie 2018
Acțiunile de carte funciară. Corelația cu acțiunea în executarea unui antecontract de vânzare-cumpărare
Modele:
Acțiune în rectificare carte funciară
;
se încarcă...