Art 31 Procedura de înscriere în cartea funciară | Lege 7/1996

Acesta este un fragment din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Publicitatea imobiliară - Procedura de înscriere în cartea funciară -
Art. 31. -
Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (10)

(1) Încheierea se comunică celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum și celorlalte persoane interesate potrivit mențiunilor din cartea funciară, cu privire la imobilul în cauză, în termen de 15 zile de la pronunțarea încheierii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii. Puneri în aplicare (1), Derogări (1), Jurisprudență

(2) Persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de la comunicare, care se soluționează în termen de 20 de zile prin încheiere de către registratorul-șef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia este situat imobilul. În vederea soluționării cererii de reexaminare, persoana interesată va putea completa dosarul cu documentele necesare, la solicitarea registratorului-șef. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Împotriva încheierii registratorului-șef emise potrivit alin. (2) cei interesați sau notarul public pot formula plângere, în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare și plângerea împotriva încheierii se depun la biroul teritorial și se înscriu din oficiu în cartea funciară. Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în a cărei rază de competență teritorială se află imobilul, însoțită de dosarul încheierii și copia cărții funciare. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(4) Plângerea împotriva încheierii se poate depune de cei interesați sau notarul public și direct la judecătoria în a cărei rază de competență teritorială se află imobilul, situație în care instanța va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului încheierii și copia cărții funciare, precum și notarea plângerii în cartea funciară. Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Hotărârea pronunțată de judecătorie poate fi atacată numai cu apel. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (4)

(6) Hotărârea judecătorească definitivă se comunică, din oficiu, biroului teritorial de către instanța care s-a pronunțat ultima asupra fondului. Modificări (1), Reviste (3)

(7) Înscrierea făcută în temeiul acestei hotărâri judecătorești își produce efectele de la înregistrarea cererii de înscriere la biroul teritorial. Reviste (3)

(8) În cazul respingerii plângerii prin hotărâre judecătorească definitivă, notările făcute se radiază din oficiu. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 7/1996:
Art 21 Evidența cadastral-juridică
Art 22 Evidența cadastral-juridică
Art 23 Evidența cadastral-juridică
Art 24 Evidența cadastral-juridică
Art 25 Evidența cadastral-juridică
Art 26 Evidența cadastral-juridică
Art 27 Evidența cadastral-juridică
Art 28 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 29 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 30 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 31 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 32 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 33 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 34 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 35 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 36 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 37 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 38 Dispoziții tranzitorii
Art 39 Dispoziții tranzitorii
Art 40 Dispoziții tranzitorii
Art 41 Dispoziții tranzitorii
Reviste:
Încheierea de carte funciară și soluționarea litigiilor având ca obiect încheieri de carte funciară
Aspecte privitoare la soluționarea unor litigii referitoare la actele (încheierile) de carte funciară. Calitatea procesuală a oficiului de cadastru și publicitate imobiliară. Acțiunea în despăgubiri formulată împotriva oficiului
Aspecte privitoare la soluționarea unor litigii referitoare la actele (încheierile) de carte funciară. Calitatea procesuală a oficiului de cadastru și publicitate imobiliară. Acțiunea în despăgubiri formulată împotriva oficiului
Decizia RIL nr. 24/2017: mandatul (administratorului) fără de sfârșit
CCR: Despre înscrierile și radierile efectuate în Cartea funciară (CF)
Funcția achizitivă de drepturi a principiului publicității materiale a înscrierilor în Cartea funciară și corelația acesteia cu instituția rectificării tabulare
Aspecte privitoare la punerea în executare a hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii decât hotărârile judecătorești prin care s-a dispus înscrierea în cartea funciară a unor drepturi*/Aspects relatifs à l'exécution des jugements et de titres exécutoires autres que les jugements ordonnant l'inscription de certains droits au livre foncier/Issues on the enforcement of judgments and of enforceable titles other than judgments ordering the registration of certain rights in the land book
Decizia nr. 549 din 18 septembrie 2018
Aspecte privitoare la punerea în executare a hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii decât hotărârile judecătorești prin care s-a dispus înscrierea în cartea funciară a unor drepturi
Principiul publicității materiale – instrument de garanție pentru securitatea dinamică a circuitului civil
;
se încarcă...