Consiliul de Stat

Decretul nr. 493/1969 privind conferirea de titluri ale Republicii Socialiste România unor cadre didactice din învățămîntul de toate gradele, cu prilejul zilei de 30 iunie, Ziua învățătorului

Modificări (...)

Text publicat în Buletinul Oficial nr. 77 din 14 iulie 1969.

În vigoare de la 14 iulie 1969

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În semn de prețuire a personalului didactic pentru activitatea meritorie în domeniul instruirii și educării elevilor și studenților și a contribuției aduse la dezvoltarea învățămîntului și culturii din patria noastră,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

Se conferă titlul de Om de știință emerit al Republicii Socialiste România tovarășilor:

Theodor T. Burghele, profesor, rectorul Institutului de medicină și farmacie din București.

Șerban N. Cioculescu, profesor la Universitatea din București.

Elemer E. Iancso, profesor la Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj.

Gheorghe Gh. Mihoc, profesor la Universitatea din București.

Tiberiu I. Morariu, profesor la Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj.

Ilie G. Murgulescu, profesor la Universitatea din București.

Ștefan I. Pascu, profesor, rectorul Universității "Babeș-Bolyai" din Cluj.

Ștefan M. Peterfi, profesor la Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj.

Tiberiu Gh. Popovici, profesor la Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj.

Alexandru I. Roșca, profesor la Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj.

Cristofor I. Simionescu, profesor, rectorul Institutului politehnic din Iași.

Nicolae Gh. Teodorescu, profesor la Universitatea din București.

Art. 2. -

Se conferă titlul de Profesor universitar emerit al Republicii Socialiste România tovarășilor:

Eugen I. Aburel, profesor la Institutul de medicină și farmacie din București.

Gheorghe Emanuel I. Arghiriade, profesor la Universitatea din Timișoara.

Dimitrie I. Atanasiu, profesor la Institutul politehnic din Iași.

George S. Bărănescu, profesor, rectorul Institutului politehnic "Gheorghe Gheorghiu-Dej" din București.

Emilian Al. Bratu, profesor la Institutul politehnic "Gheorghe Gheorghiu-Dej" din București.

Pius N. Brînzeu, profesor, rectorul Institutului de medicină din Timișoara.

Gheorghe B. Buzdugan, profesor la Institutul politehnic "Gheorghe Gheorghiu-Dej" din București.

Ascanio I. Damian, profesor, rectorul Institutului de arhitectură "Ion Mincu" din București.

Ianoș I. Demeter, profesor la Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj.

Mihai T. Dima, profesor la Institutul politehnic din Iași.

Mihai C. Duca, profesor, rectorul Institutului de medicină și farmacie din Iași.

Octavian I. Fodor, profesor, rectorul Institutului de medicină și farmacie din Cluj.

Oscar A. Franche, profesor la Institutul de medicină și farmacie din Iași.

Alexandru A. Gheorghiu, profesor la Institutul de construcții din București.

Victor Virgiliu Gh. Ianovici, profesor la Universitatea din București.

Petre V. Jitaru, profesor la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași.

Marin A. Lupu, profesor, rectorul Academiei de studii economice din București.

Vasile I. Maciu, profesor la Universitatea din București.

Gheorghe C. Manea, profesor la Institutul politehnic "Gheorghe Gheorghiu-Dej" din București.

Vasile Gh. Pavelcu, profesor la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași.

Bazil S. Popa, profesor, rectorul Institutului politehnic din Cluj.

Gheorghe C. Pușkaș, profesor, rectorul Institutului de medicină și farmacie din Tîrgu Mureș.

Eugen H. Rădulescu, profesor, rectorul Institutului agronomic "Nicolae-Bălcescu" din București.

Mihai V. Răvăruț, profesor, rectorul Institutului agronomic "Ion Ionescu de la Brad" din Iași.

Liviu Octavian I. Rusu, profesor la Institutul de medicină și farmacie din Tîrgu Mureș.

Henri H. Stahl, profesor la Universitatea din București.

Stanciu N. Stoian, profesor la Universitatea din București.

Gheorghe C. Vrănceanu, profesor la Universitatea din București.

Ioan Gh. Zăgănescu, profesor la Institutul politehnic din Timișoara.

Art. 3. -

Se conferă titlul de Profesor emerit al Republicii Socialiste România tovarășilor:

Nicolae A. Andrei, profesor, director al Liceului "Nicolae Bălcescu" din Craiova.

Ion T. Anghel, profesor, inspector în Ministerul Comerțului Interior.

Eugeniu C. Barbare, profesor la Liceul din orașul Gheorgheni, județul Harghita.

Elena S. Bărănescu, profesoară, director al Liceului economic nr. 3 din București.

Eugenia I. Bordan, profesoară, inspector la Inspectoratul școlar județean Caraș-Severin.

Corneliu Gh. Borlea, profesor la Liceul nr. 3 din Baia Mare.

Gheorghe T. Breharu, profesor la Liceul "Petru Maior" din orașul Gherla, județul Cluj.

Numitor T. Cancer, profesor, inspector la Inspectoratul școlar județean Gorj.

Ioana A. Cosma, profesoară, director al Liceului "Nicolae Bălcescu" din București.

Marin V. Cosmescu, profesor la Liceul nr. 2 din Bacău.

Zoltan A. Demeny, profesor la Liceul "Bethlen Gabor" din orașul Aiud, județul Alba.

Ionel D. Dîrdală, profesor, director adjunct al Școlii profesionale din orașul Cîmpulung Moldovenesc, județul Suceava.

Ion D. Dragu, profesor, director al Liceului "Ion Neculce" din București.

Dumitriu T. Făget, profesor, director adjunct al Liceului agricol special nr. 1 din București.

Gheorghe C. Florea, profesor la Liceul nr. 1 din municipiul Călărași, județul Ialomița.

Ecaterina I. Forvith, profesoară la Liceul din orașul Cristuru Secuiesc, județul Harghita.

Jean Gh. Frățilă, profesor, inspector la Inspectoratul școlar județean Prahova.

Mircea T. Georgescu, profesor la Liceul nr. 1 din Tîrgoviște.

Constantin I. Gibescu, profesor la Liceul "Nicolae Bălcescu" din Rîmnicu Vîlcea.

Octav I. Guțic, profesor la Liceul nr. 1 din orașul Dorohoi, județul Botoșani.

Minerva Z. Iacob, profesoară, director al Școlii generale nr. 2 din București.

Maria V. Iacobeanu, profesoară, inspector la Inspectoratul școlar județean Bacău.

Julieta M. Iancu, profesoară, inspector în Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene.

Dumitru I. Ion, profesor, director adjunct al Grupului școlar "23 August" din București.

Aurelian A. Ionete, profesor, director al Liceului agricol din Malu Mare, județul Dolj.

Vladimir Gh. Lascu, profesor la Liceul "Petru Rareș" din Piatra-Neamț.

Elena C. Mateescu, profesoară, inspector la Inspectoratul școlar județean Brăila.

Vasile F. Mihai, profesor, inspector la Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum.

Rada R. Mocanu, profesoară, inspector general la Inspectoratul școlar județean Ilfov.

Tănase D. Nejneru, profesor, director al Liceului "Vasile Alecsandri" din Galați.

Ion I. Nicoară, profesor la Liceul "Unirea" din Brașov.

Viorica S. Oțelia, profesoară, inspector la Inspectoratul școlar județean Sălaj.

Simion S. Paraian, profesor la Liceul din municipiul Petroșani, județul Hunedoara.

Marin C. Păunescu, profesor, director al Școlii generale nr. 11 din Pitești.

Sorin N. Petre, profesor, inspector la Inspectoratul școlar al municipiului București.

Victoria C. Petrescu, profesoară la Liceul industrial de construcții din București.

Constantin I. Popa, profesor, inspector școlar la Consiliul popular al municipiului București.

Gheorghe M. Popescu, profesor la Liceul nr. 1 din municipiul Lugoj, județul Timiș.

Paul Gh. Pteancu, profesor, director al Liceului din orașul Carei, județul Satu Mare.

Sterie T. Rădoi, profesor, inspector general la Inspectoratul școlar județean Iași.

Florea I. Răgălie, profesor la Liceul nr. 1 din orașul Roșiori de Vede, județul Teleorman.

Ilie I. Serbănuț, profesor, inspector în Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.

Romulus T. Siclovan, profesor, director al Liceului nr. 1 din Pecica, județul Arad.

Teodor I. Sperdea, profesor, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Mehedinți.

Aurora I. Stavrache, profesoară, director al Liceului "Alexandru Ioan Cuza" din Focșani.

Gheorghe N. Tătaru, profesor, director al Liceului industrial de construcții din Constanța.

Valentina E. Ticăloiu, profesoară la Liceul nr. 3 din Constanța.

Vasile Gh. Tugulea, profesor, director al Liceului nr. 3 din municipiul Bîrlad, județul Vaslui.

Vasile Gh. Vasu, profesor la Liceul "Gheorghe Lazăr" din Sibiu.

Atanase S. Zisiade, profesor, director al Grupului școlar profesional din Oradea.

Art. 4. -

Se conferă titlul de Învățător emerit al Republicii Socialiste România tovarășilor:

Toma D. Anghelina, învățător la Școala generală din Șeica Mare, județul Sibiu.

Gheorghe Gh. Briotă, învățător, inspector la Inspectoratul Școlar județean Covasna.

Elena T. Crețu, învățătoare la Școala generală din Valea Rîmnicului, județul Buzău.

Margareta Gh. Dimitriu, învățătoare la Școala generală nr. 5 din Iași.

Eleonora I. Dolga, învățătoare la Liceul nr. 1 din Timișoara.

Laurenția Gh. Dumitriu, învățătoare, director al Școlii generale nr. 9 din Ploiești.

Elisabeta I. Gligor, învățătoare la Școala generală nr. 22 din Craiova.

Justin M. Handrea, învățător, pensionar, București.

Ștefan I. Kosa, învățător la Liceul din orașul Sovata, județul Mureș.

Nicolae V. Mitrofan, învățător la Școala generală nr. 4 din Bacău.

Gheorghe I. Onea, învățător la Școala generală nr. 96 din București.

Simion A. Pintea, învățător la Școala generală nr. 1 din Baia Mare.

Ligia A. Săndulescu, învățătoare la Școala generală nr. 1 din orașul Corabia, județul Olt.

Florea S. Ștefănescu, învățător la Liceul din orașul Codlea, județul Brașov.

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

București, 26 iunie 1969.

Nr. 493.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...