Art 50 Dispoziții speciale și tranzitorii | Lege 32/1968

Acesta este un fragment din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții speciale și tranzitorii -
Art. 50.
-

Decretul nr. 184/1954 pentru reglementarea sancționării contravențiilor, republicat la 28 mai 1955, cu modificările ulterioare, Decretul nr. 420 pentru exceptarea personalului Ministerului Forțelor Armate, respectiv Ministerului Afacerilor Interne, de la prevederile art. 25 din Decretul nr. 184/1954 în cazul contravențiilor privind disciplina financiară, din 19 noiembrie 1959, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi, se abrogă.

Rămîn în vigoare dispozițiile Decretului nr. 329 privind sancționarea unor contravenții la regulile de călătorie cu trenul, din 3 mai 1966, precum și dispozițiile din legi sau decrete care stabilesc fapte ce constituie contravenții și sancțiunile corespunzătoare. Dispozițiile art. 21 din Decretul nr. 379 privind stabilirea impozitului pe veniturile agricole ale populației, din 8 august 1957, art. 37 din Decretul nr. 18 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale, din 18 ianuarie 1952 și art. 38 din Decretul nr. 153 privitor la impozitul pe veniturile populației, din 11 mai 1954, continuă să se aplice numai pînă la intrarea în vigoare a hotărîrii Consiliului de Miniștri pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind impozitele și taxele.

Acesta este un fragment din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 32/1968:
Art 40 Căile de atac și executarea sancțiunilor, a despăgubirilor stabilite pe bază de tarif și a confiscării
Art 41 Căile de atac și executarea sancțiunilor, a despăgubirilor stabilite pe bază de tarif și a confiscării
Art 42 Căile de atac și executarea sancțiunilor, a despăgubirilor stabilite pe bază de tarif și a confiscării
Art 43 Căile de atac și executarea sancțiunilor, a despăgubirilor stabilite pe bază de tarif și a confiscării
Art 44 Dispoziții speciale și tranzitorii
Art 45 Dispoziții speciale și tranzitorii
Art 46 Dispoziții speciale și tranzitorii
Art 47 Dispoziții speciale și tranzitorii
Art 48 Dispoziții speciale și tranzitorii
Art 49 Dispoziții speciale și tranzitorii
Art 50 Dispoziții speciale și tranzitorii
Art 51 Dispoziții speciale și tranzitorii
;
se încarcă...