Art 5 Dispoziții generale | Lege 32/1968

Acesta este un fragment din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 5.
-

Contravențiile se sancționează cu avertisment sau cu amendă. Reviste (1)

Sancțiunile se aplică persoanelor fizice care au săvîrșit contravențiile.

Prin derogare de la dispozițiile alineatului precedent, sancțiunile pot fi aplicate și persoanelor juridice, dar numai dacă aceasta se prevede prin lege sau decret. Amenzile aplicate persoanelor juridice vor fi imputate de acestea persoanelor fizice vinovate.

În celelalte cazuri în care se săvîrșesc contravenții la norme ce prevăd obligații pentru organizațiile socialiste, sancțiunea se aplică angajatului, membrului cooperativei sau al altei organizații obștești, care are îndatorirea să aducă la îndeplinire aceste norme, fie în baza dispozițiilor unui act normativ, a contractului de muncă, regulamentului de ordine interioară sau statutului, fie în baza unei însărcinări scrise, date în acest scop de conducătorul organizației socialiste care avea atribuția de a da o astfel de însărcinare. Sancțiunea se aplică conducătorului organizației socialiste, dacă însărcinarea scrisă nu a fost dată, deși era necesară.

Acesta este un fragment din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 32/1968:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Dispoziții generale
Art 11 Dispoziții generale
Art 12 Dispoziții generale
Art 13 Dispoziții generale
Art 14 Dispoziții generale
Art 15 Dispoziții generale
Reviste:
6. Considerații cu privire la cadrul general actual al ilicitului contravențional
;
se încarcă...