Art 26 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii | Lege 32/1968

Acesta este un fragment din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii -
Art. 26.
-

Dacă contravenientul se angajează sub semnătură să achite, în cel mult 48 ore de la data încheierii procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fapta săvîrșită, agentul constatator va face mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Plata amenzii se face la Casa de Economii și Consemnațiuni ori la organizația socialistă arătată în procesul-verbal, iar chitanța se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poștă organului din care face parte agentul constatator, în termenul prevăzut în alineatul precedent.

Dacă contravenientul achită în termenul pentru care s-a angajat jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ pentru fapta săvîrșită, orice urmărire în ceea ce privește amenda încetează. În cazul în care contravenientul nu achită în acest termen jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, se vor aplica dispozițiile art. 20 sau 23 alin. 1, după caz.

Acesta este un fragment din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 32/1968:
Art 16 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 17 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 18 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 19 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 20 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 21 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 22 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 23 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 24 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 25 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 26 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 27 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 28 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 29 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 30 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 31 Căile de atac și executarea sancțiunilor, a despăgubirilor stabilite pe bază de tarif și a confiscării
Art 32 Căile de atac și executarea sancțiunilor, a despăgubirilor stabilite pe bază de tarif și a confiscării
Art 33 Căile de atac și executarea sancțiunilor, a despăgubirilor stabilite pe bază de tarif și a confiscării
Art 34 Căile de atac și executarea sancțiunilor, a despăgubirilor stabilite pe bază de tarif și a confiscării
Art 35 Căile de atac și executarea sancțiunilor, a despăgubirilor stabilite pe bază de tarif și a confiscării
Art 36 Căile de atac și executarea sancțiunilor, a despăgubirilor stabilite pe bază de tarif și a confiscării
;
se încarcă...