Art 24 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii | Lege 32/1968

Acesta este un fragment din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii -
Art. 24.
-

Procesul-verbal se comunică în copie contravenientului, părții vătămate și persoanei fizice sau juridice prevăzute în art. 22 alin. 2, de către organul care a aplicat sancțiunea, în termen de cel mult o lună de la data aplicării sancțiunii.

Dacă contravenientul a fost sancționat cu amendă, precum și în cazul în care a fost obligat la despăgubire, odată cu procesul-verbal i se va comunica și înștiințarea de plată. În înștiințarea de plată se va arăta că dacă nu se achită amenda și despăgubirea în termen de 15 zile de la comunicare, se va proceda la executare silită.

În cazul în care agentul constatator aplică și sancțiunea, iar contravenientul este de față la încheierea procesului-verbal, copia acestuia și înștiințarea de plată se înmînează contravenientului, făcîndu-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Dispozițiile alineatului precedent se aplică și față de celelalte persoane cărora trebuie să li se comunice copia procesului-verbal.

Acesta este un fragment din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 32/1968:
Art 14 Dispoziții generale
Art 15 Dispoziții generale
Art 16 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 17 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 18 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 19 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 20 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 21 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 22 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 23 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 24 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 25 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 26 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 27 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 28 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 29 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 30 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 31 Căile de atac și executarea sancțiunilor, a despăgubirilor stabilite pe bază de tarif și a confiscării
Art 32 Căile de atac și executarea sancțiunilor, a despăgubirilor stabilite pe bază de tarif și a confiscării
Art 33 Căile de atac și executarea sancțiunilor, a despăgubirilor stabilite pe bază de tarif și a confiscării
Art 34 Căile de atac și executarea sancțiunilor, a despăgubirilor stabilite pe bază de tarif și a confiscării
;
se încarcă...