Art 17 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii | Lege 32/1968

Acesta este un fragment din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii -
Art. 17.
- Reviste (3)

Procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde: data și locul unde este încheia numele, prenumele și calitatea celui care îl încheie numele, prenumele, domiciliul, ocupația și locul de muncă al contravenientului, numărul și data actului de identitate al acestuia, cu mențiunea organului care l-a emis; descrierea faptei ce constituie contravenție, cu indicarea datei și orei cînd a fost săvîrșită, precum și cu arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității acesteia și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin car se stabilește și se sancționează contravenția; mențiunea că contravenientul poate achita în termen de 48 ore jumătate din minimul amenzii în condițiile art. 26. În cazul în care contravenientul este minor, procesul-verbal va cuprinde și numele, prenumele și domiciliul părinților sau ale tutorelui.

Agentul constatator va consemna în procesul-verbal, la cererea contravenientului, obiecțiunile acestuia cu privire la conținutul procesului-verbal și mijloacele de probă de care înțelege să se servească în cauză.

Lipsa din procesul-verbal a mențiunilor privind numele și prenumele contravenientului, fapta săvîrșită, data comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată și din oficiu.

Acesta este un fragment din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 32/1968:
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Dispoziții generale
Art 11 Dispoziții generale
Art 12 Dispoziții generale
Art 13 Dispoziții generale
Art 14 Dispoziții generale
Art 15 Dispoziții generale
Art 16 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 17 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 18 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 19 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 20 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 21 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 22 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 23 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 24 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 25 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 26 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 27 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Reviste:
Consecința insuficientei descrieri a faptei în procesul-verbal contravențional
Contravenții. Legea nr. 50/1991. Prescripția dreptului de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii. Data săvârșirii faptei. Consecințele obținerii autorizației de construcție după finalizarea lucrărilor sau în timpul executării acestora asupra caracterului ilicit al faptei
Despre sistemul ablațiunii în dreptul contravențional: o politică inconsecventă cu efecte stranii
;
se încarcă...