Art 16 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii | Lege 32/1968

Acesta este un fragment din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii -
Art. 16.
- Reviste (1)

Contravenția se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabilește și sancționează contravenția, de primar, de ofițerii ori subofițerii de miliție, precum și de șefii de servicii sau secții, ori asimilații acestora din organizațiile de stat, anume împuterniciți de conducătorul organizației.

Primarul constată contravențiile stabilite prin actele normative emise de consiliile populare și comitetele lor executive, precum și contravențiile la dispozițiile legale privind: apărarea ordinii publice, regulile generale de comerț, vînzarea, circulația și transportul produselor alimentare, circulația produselor agricole, producția, vînzarea, circulația și desfacerea vinului și rachiurilor naturale, pescuitul, vînatul, prevenirea și combaterea epidemiilor și epizootiilor, întreținerea drumurilor naționale și locale, a podurilor și accesoriilor acestora, executarea lucrărilor edilitare, regimul construcțiilor, folosirea fondului locativ de stat, ocrotirea lucrărilor de îmbunătățiri funciare și a lucrărilor de gospodărire a apelor, precum și contravențiile silvice.

Ofițerii și subofițerii de miliție constată contravențiile la dispozițiile legale privind: apărarea ordinii publice și celelalte sectoare de activitate care intră în atribuțiile miliției, regulile generale de comerț, vînzarea circulația și transportul produselor alimentare, circulația produselor agricole, producția, vînzarea, circulația și desfacerea vinului și rachiurilor naturale, pescuitul vînatul, întreținerea drumurilor naționale și locale, podurilor și accesoriilor acestora și regimul construcțiilor.

Prin actele normative de stabilire și sancționare a contravențiilor pot fi prevăzute și alte persoane care constată contravențiile arătate în alineatele 2 și 3, precum și alte contravenții care se constată de primar sau de ofițerii ori subofițerii de miliție.

Contravențiile săvîrșite de angajații organizațiilor de stat la locul de muncă se constată atît de persoanele prevăzute în actele normative care stabilesc și sancționează contravențiile, cît și de șefii de servici sau secții ori asimilații acestora, anume împuterniciți de conducătorul organizației, dacă ele au fost săvîrșite de personalul în subordine. Aceleași persoane constată și contravențiile săvîrșite în incinta organizațiilor de stat de către cei care nu sînt angajați ai acestora.

Dispozițiile alineatului precedent se aplică în mod corespunzător și în cazul contravențiilor săvîrșite la locul de muncă de angajații sau membrii organizațiilor cooperatiste ori ai altor organizații obștești, precum și în cazul contravențiilor săvîrșite în incinta acestor organizații de către alte persoane, dacă prin actele normative de stabilire și sancționare a contravențiilor se prevede expres aceasta.

Dacă o persoană săvîrșește mai multe contravenții constatate în același timp de același agent constatator se încheie un singur proces-verbal.

Acesta este un fragment din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 32/1968:
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Dispoziții generale
Art 11 Dispoziții generale
Art 12 Dispoziții generale
Art 13 Dispoziții generale
Art 14 Dispoziții generale
Art 15 Dispoziții generale
Art 16 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 17 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 18 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 19 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 20 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 21 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 22 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 23 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 24 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 25 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Art 26 Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Reviste:
Consecința insuficientei descrieri a faptei în procesul-verbal contravențional
;
se încarcă...