Consiliul de Miniștri

Hotărârea nr. 1945/1968 privind unele măsuri referitoare la învățămîntul seral și fără frecvență de la școlile de specializare postliceală

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 septembrie 1968 până la 25 decembrie 1978, fiind abrogat prin Lege 28/1978.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Învățămîntul seral la școlile de specializare postliceală se organizează sub formă de secții serale în cadrul școlilor de specializare postliceală cu învățămînt de zi și sub formă de școli serale de specializare postliceală.

Pentru specialitățile cu caracter economic-financiar și administrativ se poate organiza și învățămînt fără frecvență, sub formă de secții în cadrul școlilor de specializare postliceală.

Art. 2. -

Angajații admiși în învățămîntul seral al școlilor de specializare postliceală beneficiază de următoarele înlesniri:

a) vor fi programați în schimburi de producție care să le permită frecventarea regulată a cursurilor;

b) nu vor presta ore de muncă suplimentară în zilele de curs:

c) vor putea fi transferați, la cerere, în măsura posibilităților, într-o organizație socialistă ori într-o subunitate a acesteia, subordonată aceluiași organ central sau local, din localitățile în care se organizează învățămînt seral în specialitatea lor;

d) pentru prezentarea la examenele de promovare a fiecărui an de studii și la examenul de absolvire, li se acordă cîte un concediu fără plată de pînă la 30 de zile calendaristice anual. Concediul se acordă, la cerere, eșalonat sau integral.

Art. 3. -

Angajații admiși în învățămîntul fără frecvență al școlilor de specializare postliceală beneficiază de următoarele înlesniri:

a) cîte un concediu fără plată de pînă la 30 de zile calendaristice anual, pentru prezentarea la examenele pentru promovarea fiecărui an de studii și la examenul de absolvire. Concediul se acordă, la cerere, eșalonat sau integral;

b) cazare gratuită în cămine, în limita posibilităților și masa contra cost la cantine, în timpul sesiunilor de examene.

Art. 4. -

Încadrarea personalului didactic de conducere și de predare din învățămîntul seral al școlilor de specializare postliceală se va face potrivit dispozițiilor legale stabilite pentru învățămîntul de zi al acestor școli, iar salarizarea se va face cu salariile tarifare prevăzute pentru personalul didactic de conducere și de predare de la învățămîntul de zi, sporite cu 10-15%.

Criteriile de acordare a sporului vor fi stabilite de Ministerul Învățămîntului, împreună cu Comitetul de Stat pentru Probleme de Organizare și Salarizare.

Art. 5. -

Salarizarea personalului didactic de la învățămîntul fără frecvență al școlilor de specializare postliceală se va face potrivit dispozițiilor legale stabilite pentru învățămîntul fără frecvență al liceelor de specialitate.

p. Președintele Consiliului de Miniștri,
ILIE VERDEȚ

București, 11 septembrie 1968.

Nr. 1945.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...