Consiliul de Miniștri

Hotărârea nr. 474/1968 privind unele măsuri referitoare la Academia de științe social-politice Ștefan Gheorghiu de pe lîngă Comitetul Central al Partidului Comunist Român

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 martie 1968 până la 23 noiembrie 1997, fiind abrogat prin Hotărâre 735/1997.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Absolvenții cu diplomă ai Academiei de științe social-politice "Ștefan Gheorghiu" de pe lîngă Comitetul Central al Partidului Comunist Român, care îndeplinesc condițiile de studii cerute pentru admiterea în învățămîntul superior de stat, beneficiază de drepturile conferite absolvenților cu diplomă ai instituțiilor de învățămînt superior de stat.

Art. 2. -

Ministerul Învățămîntului avizează planurile de învățămînt ale facultăților și secțiilor din cadrul Academiei de științe social-politice "Ștefan Gheorghiu" de pe lîngă Comitetul Central al Partidului Comunist Român, precum și componența comisiilor de examen pentru obținerea diplomei de la această academie.

Art. 3. -

Atribuțiile cu privire la confirmarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și cu privire la atestarea profesorilor și conferențiarilor din învățămîntul superior, stabilite potrivit normelor legale, se vor exercita de Ministerul Învățămîntului și pentru personalul didactic - profesori și conferențiari - de la Academia de științe social-politice "Ștefan Gheorghiu" de pe lîngă Comitetul Central al Partidului Comunist Român.

Art. 4. -

Nomenclatorul de specialități din învățămîntul superior se completează cu următoarele specialități: științe politice, istoria mișcării muncitorești, organizarea și conducerea economiei, economie mondială.

Art. 5. -

Ministerul Învățămîntului va stabili examenele de diferență de la fosta Școală superioară de partid "Ștefan Gheorghiu" cu durata de 3 ani la Academia de științe social-politice "Ștefan Gheorghiu" de pe lîngă Comitetul Central al Partidului Comunist Român.

Președintele Consiliului de Miniștri,
ILIE VERDEȚ

București, 5 martie 1968.

Nr. 474.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...