Consiliul de Miniștri

Hotărârea nr. 2567/1968 privind autorizarea înființării Centrului de cercetări pentru problemele tineretului

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 noiembrie 1968 până la 03 martie 2004, fiind abrogat prin Hotărâre 233/2004.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se autoriză înființarea Centrului de cercetări pentru problemele tineretului, ca instituție de cercetare științifică cu personalitate juridică. Ministrul pentru problemele tineretului exercită îndrumarea și controlul Centrului de cercetări pentru problemele tineretului.

Art. 2. -

Ministerele, celelalte organe centrale și oricare alte organizații socialiste care au sarcini legate de munca cu tineretul vor colabora cu Centrul de cercetări pentru problemele tineretului și-i vor acorda sprijin în realizarea obiectivelor activității sale.

Art. 3. -

Centrul de cercetări pentru problemele tineretului va putea exercita rolul de coordonator al unor teme de cercetare referitoare la problemele tineretului, care se efectuează în diferite instituții, va sprijini activitatea de documentare și informare a instituțiilor ce lucrează cu tineretul, punîndu-le la dispoziție materialele de specialitate de care dispune.

Art. 4. -

Centrul de cercetări pentru problemele tineretului va putea să dezvolte legături cu instituții similare de peste hotare, să colaboreze cu UNESCO, precum și cu alte organisme internaționale.

Art. 5. -

Centrul de cercetări pentru problemele tineretului are ca organ de conducere colectivă un consiliu științific, care se organizează și funcționează potrivit normelor legale.

Conducerea operativă a activității de cercetări pentru problemele tineretului și îndeplinirea sarcinilor stabilite de ministrul pentru problemele tineretului și de consiliul științific se asigură de directorul centrului.

Ministrul pentru problemele tineretului desemnează membrii consiliului științific și numește directorul Centrului de cercetări pentru problemele tineretului.

Art. 6. -

Centrul de cercetări pentru problemele tineretului își începe activitatea cu un număr de 15 posturi de cercetători, iar salarizarea personalului se va face la nivelul salarizării stabilite pentru institutele cu caracter similar ale Academiei Republicii Socialiste România, prevăzute în anexa I/10 grupa A la Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1261/1965.

Art. 7. -

Ministrul pentru problemele tineretului va propune organelor în drept, anual, fondurile corespunzătoare pentru acoperirea cheltuielilor necesare activității Centrului de cercetări pentru problemele tineretului.

Art. 8. -

Pentru acoperirea cheltuielilor necesare activității Centrului de cercetări pentru problemele tineretului, la propunerea ministrului pentru problemele tineretului se va acorda anual o subvenție de la bugetul de stat Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist.

Pentru anul 1968, în acest scop, se acordă o subvenție în sumă de 750.000 lei, cu acoperire din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului de Miniștri.

p. Președintele Consiliului de Miniștri,
ILIE VERDEȚ

București, 14 noiembrie 1968.

Nr. 2567.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...