Dispoziții generale | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din România din 14.09.2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta procedură reglementează alegerea reprezentantului elevilor, care a împlinit vârsta de 18 ani, în consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar, numit în continuare reprezentantul elevilor.

Art. 2. -

(1) Reprezentantul elevilor este ales prin vot secret de către toți elevii unității de învățământ.

(2) Reprezentantul elevilor în consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar are mandat de un an școlar.

Art. 3. -

(1) Procesul de alegere a reprezentantului elevilor se desfășoară la începutul anului școlar, conform prevederilor metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar.

(2) Directorul unității de învățământ transmite consiliului elevilor solicitarea de desemnare a reprezentantului elevilor în consiliul de administrație în prima zi de cursuri a semestrului întâi.

(3) Procesul de alegere a reprezentantului elevilor se desfășoară astfel încât să fie respectat termenul de desemnare a reprezentantului elevilor în consiliul de administrație prevăzut în metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar.

Acesta este un fragment din Procedura privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din România din 14.09.2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Procedură:
Dispoziții generale
Organizarea alegerii reprezentantului elevilor
Depunerea dosarelor
Desfășurarea alegerilor
Comunicarea rezultatului alegerilor
Dispoziții finale și tranzitorii
;
se încarcă...