Dispoziții finale și tranzitorii | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din România din 14.09.2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VI Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 16. -

În cazul în care reprezentantul elevilor își pierde calitatea de membru în consiliul de administrație în timpul anului școlar, de drept sau prin revocare, adunarea generală a consiliului elevilor decide calendarul pentru desfășurarea alegerii noului reprezentant conform prevederilor prezentei proceduri.

Art. 17. -

Este interzisă implicarea cadrelor didactice sau a conducerii unității de învățământ în desemnarea unui candidat, în susținerea unuia sau mai multor candidați, înainte sau în perioada alegerilor, sau în desemnarea reprezentantului elevilor, sub sancțiunea anulării procesului electoral.

Art. 18. -

Sunt interzise:

a) distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a listelor electorale, a platformelor- program afișate, a afișelor ori anunțurilor elaborate de către membrii comisiei;

b) implicarea membrilor comisiei în campania electorală și purtarea, pe durata votării, de către membrii comisiei, de ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală;

c) împiedicarea prin orice mijloace a exercitării dreptului de a alege sau de a fi ales;

d) fraudarea alegerilor.

Art. 19. -

(1) Încălcarea prevederilor prezentei proceduri poate fi sesizată de către orice elev sau de către observatorii invitați ori desemnați, comisiei din unitatea de învățământ sau, după caz, consiliului județean al elevilor sau Consiliului Național al Elevilor.

(2) Consiliul elevilor poate decide excluderea din comisie a membrilor acesteia care încalcă prevederile prezentei proceduri.

(3) Consiliul elevilor poate decide excluderea din rândul candidaților a acelor elevi care încalcă prevederile prezentei proceduri.

(4) Consiliul elevilor, consiliul județean al elevilor sau Consiliul Național al Elevilor, după caz, pot decide anularea rezultatului alegerilor dintr-o unitate de învățământ, în cazul nerespectării procedurii.

Art. 20. -

În situațiile în care la nivelul unității de învățământ nu există elevi care au împlinit vârsta de 18 ani, reprezentantul elevilor este desemnat de consiliul elevilor și participă cu statut de observator la ședințele consiliului de administrație.

Art. 21. -

Pentru anul școlar 2015-2016, alegerea reprezentanților elevilor în consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, se face conform unui calendar stabilit de consiliul elevilor, după consultarea și cu acordul conducerii unității de învățământ, astfel încât desemnarea reprezentantului elevilor să fie finalizată până la data de 15 octombrie 2015.

Acesta este un fragment din Procedura privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din România din 14.09.2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Procedură:
Dispoziții generale
Organizarea alegerii reprezentantului elevilor
Depunerea dosarelor
Desfășurarea alegerilor
Comunicarea rezultatului alegerilor
Dispoziții finale și tranzitorii
;
se încarcă...