Desfășurarea alegerilor | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din România din 14.09.2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Desfășurarea alegerilor

Art. 10. -

Alegerea reprezentantului elevilor se desfășoară astfel:

a) Comisia anunță public calendarul acțiunilor desfășurate pentru alegerea reprezentantului elevilor, componența comisiei de organizare și desfășurare a alegerilor și documentele ce trebuie depuse la dosar, prin afișarea la avizier, pe site-ul unității de învățământ sau utilizând alte mijloace de comunicare disponibile.

b) Candidații depun la comisie dosarele, în termen de două zile de la primirea solicitării transmise de director de desemnare a reprezentantului elevilor în consiliul de administrație.

c) Comisia analizează validitatea dosarelor depuse, prin verificarea respectării condițiilor menționate la art. 8 și 9 și anunță public, în ziua următoare încheierii depunerii dosarelor, numele candidaților care îndeplinesc condițiile pentru a participa la alegeri.

d) Candidații care îndeplinesc condițiile pentru a participa la alegeri se prezintă în cadrul unor întâlniri și dezbateri cu elevii școlii, organizate într-o perioadă de 4 zile, care se încheie în ziua premergătoare alegerilor.

e) Comisia pregătește buletinele de vot, care sunt semnate de către președintele și secretarul comisiei, în preziua alegerilor.

f) În ziua stabilită prin calendar pentru alegeri, elevii din unitatea de învățământ își exprimă opțiunea prin vot secret, universal și liber exprimat.

Art. 11. -

(1) După încheierea procesului de votare, comisia se întrunește în plen, pentru numărarea voturilor.

(2) Alegerile sunt considerate valabile dacă se prezintă la vot cel puțin jumătate plus unu din numărul total al elevilor.

(3) Sunt considerate valide doar buletinele de vot pe care a fost exprimată o singură opțiune.

Art. 12. -

(1) În urma numărării voturilor, secretarul comisiei întocmește procesul-verbal privind rezultatele alegerii reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unității de învățământ.

(2) Este declarat câștigător candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi din totalul voturilor valide.

(3) În cazul în care pe primul loc se află doi sau mai mulți candidați cu același număr de voturi, consiliul decide organizarea unui al doilea tur, la care participă doar candidații aflați pe primul loc după primul tur.

(4) Organizarea celui de al doilea tur se face cel mai târziu în a treia zi de la primul tur.

(5) La al doilea tur de alegeri este declarat câștigător candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi din totalul voturilor valide.

Art. 13. -

(1) În cazul în care se prezintă la vot mai puțin de jumătate plus unu din numărul total al elevilor, se va proceda la organizarea unor noi alegeri.

(2) Organizarea noilor alegeri se face cel mai târziu în a treia zi de la primul tur.

(3) La noul tur de alegeri, organizat în situația menționată la alin. (1), este declarat câștigător candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi din totalul voturilor valide, indiferent de numărul elevilor care se prezintă la vot.

Acesta este un fragment din Procedura privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din România din 14.09.2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Procedură:
Dispoziții generale
Organizarea alegerii reprezentantului elevilor
Depunerea dosarelor
Desfășurarea alegerilor
Comunicarea rezultatului alegerilor
Dispoziții finale și tranzitorii
;
se încarcă...