Art 4 Organizarea alegerii reprezentantului elevilor | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din România din 14.09.2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea alegerii reprezentantului elevilor -
Art. 4. -

(1) Alegerile pentru reprezentantul elevilor sunt organizate de către consiliul elevilor din respectiva unitate de învățământ, numit în continuare consiliul elevilor.

(2) Pentru organizarea alegerii reprezentantului elevilor, consiliul elevilor desemnează o comisie de organizare și desfășurare a alegerii reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unității de învățământ, denumită în continuare comisie.

(3) Comisia se compune dintr-un număr impar de persoane, după cum urmează:

a) președinte - de regulă, președintele consiliului elevilor;

b) secretar - de regulă, secretarul consiliului elevilor;

c) 1-3 membri - vicepreședinți sau responsabili ai departamentelor prevăzute în regulamentul propriu al consiliului elevilor.

(4) În cazul în care unul dintre elevii care ocupă funcțiile nominalizate la alin. (3) dorește să candideze pentru a fi ales ca reprezentant al elevilor, acesta va fi înlocuit în comisie de un alt elev, desemnat de consiliul elevilor.

Acesta este un fragment din Procedura privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din România din 14.09.2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Procedură:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Organizarea alegerii reprezentantului elevilor
Art 5 Organizarea alegerii reprezentantului elevilor
Art 6 Organizarea alegerii reprezentantului elevilor
Art 7 Organizarea alegerii reprezentantului elevilor
Art 8 Depunerea dosarelor
Art 9 Depunerea dosarelor
Art 10 Desfășurarea alegerilor
Art 11 Desfășurarea alegerilor
Art 12 Desfășurarea alegerilor
Art 13 Desfășurarea alegerilor
Art 14 Comunicarea rezultatului alegerilor
;
se încarcă...