Art 10 Desfășurarea alegerilor | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din România din 14.09.2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Desfășurarea alegerilor -
Art. 10. -

Alegerea reprezentantului elevilor se desfășoară astfel:

a) Comisia anunță public calendarul acțiunilor desfășurate pentru alegerea reprezentantului elevilor, componența comisiei de organizare și desfășurare a alegerilor și documentele ce trebuie depuse la dosar, prin afișarea la avizier, pe site-ul unității de învățământ sau utilizând alte mijloace de comunicare disponibile.

b) Candidații depun la comisie dosarele, în termen de două zile de la primirea solicitării transmise de director de desemnare a reprezentantului elevilor în consiliul de administrație.

c) Comisia analizează validitatea dosarelor depuse, prin verificarea respectării condițiilor menționate la art. 8 și 9 și anunță public, în ziua următoare încheierii depunerii dosarelor, numele candidaților care îndeplinesc condițiile pentru a participa la alegeri.

d) Candidații care îndeplinesc condițiile pentru a participa la alegeri se prezintă în cadrul unor întâlniri și dezbateri cu elevii școlii, organizate într-o perioadă de 4 zile, care se încheie în ziua premergătoare alegerilor.

e) Comisia pregătește buletinele de vot, care sunt semnate de către președintele și secretarul comisiei, în preziua alegerilor.

f) În ziua stabilită prin calendar pentru alegeri, elevii din unitatea de învățământ își exprimă opțiunea prin vot secret, universal și liber exprimat.

Acesta este un fragment din Procedura privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din România din 14.09.2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Procedură:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Organizarea alegerii reprezentantului elevilor
Art 5 Organizarea alegerii reprezentantului elevilor
Art 6 Organizarea alegerii reprezentantului elevilor
Art 7 Organizarea alegerii reprezentantului elevilor
Art 8 Depunerea dosarelor
Art 9 Depunerea dosarelor
Art 10 Desfășurarea alegerilor
Art 11 Desfășurarea alegerilor
Art 12 Desfășurarea alegerilor
Art 13 Desfășurarea alegerilor
Art 14 Comunicarea rezultatului alegerilor
Art 15 Comunicarea rezultatului alegerilor
Art 16 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 17 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 18 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 19 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 20 Dispoziții finale și tranzitorii
;
se încarcă...