Ministerul Educației și Cercetării Științifice

Ordinul nr. 5231/2015 pentru aprobarea Procedurii privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din România

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 septembrie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu prevederile art. 96 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare,

în baza propunerii Consiliului Național al Elevilor nr. 108/09.08.2015/ 292/12.08.2015 înregistrate la Ministerul Educației și Cercetării Științifice cu nr. 10.204 din 20 august 2015, referitoare la alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice,

ministrul educației și cercetării științifice emite prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Se aprobă Procedura privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Procedura privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din România se aplică începând cu anul școlar 2015-2016.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. -

Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția pentru învățământ în limbile minorităților, Direcția generală management și rețea școlară, Direcția generală buget-finanțe, salarizare și resurse umane, inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educației și cercetării științifice,
Sorin Mihai Cîmpeanu

București, 14 septembrie 2015.

Nr. 5.231.

ANEXĂ

PROCEDURĂ
privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din România

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...