Condițiile tehnice pentru admiterea în circulație a autovehiculelor și remorcilor | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulație pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector din 31.05.1966 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Condițiile tehnice pentru admiterea în circulație
a autovehiculelor și remorcilor

Art. 78. -

Autovehiculele și remorcile care circulă pe drumurile publice trebuie să fie în stare bună de funcționare și să îndeplinească condițiile tehnice minime prevăzute în prezentul capitol.

Secțiunea I Mecanismul de frânare

Art. 79. -

Orice autovehicul va fi echipat cu două sisteme de frânare: frâna de serviciu și frâna de ajutor.

Ambele sisteme trebuie să fie perfect reglate și să acționeze eficace și rapid, independent unul de altul.

Art. 80. -

Motocicletele, inclusiv scuterele, cu sau fără ataș, vor fi echipate cu două dispozitive de frânare, cu comandă de picior și mâna, care să permită controlul mișcării și oprirea sigură, rapidă și eficace a acestora.

Art. 81. -

Remorcile și semiremorcile cu greutate maximă autorizată mai mare de 750 kg, vor fi prevăzute cu:

a) o instalație de frânare care să acționeze sigur, rapid și eficace pe toate rotile, comandată de la frâna de serviciu a autovehiculului trăgător:

Când greutatea maximă autorizată a remorcii nu depășește 3.500 kg. dispozitivul sau de frânare poate fi acționat și prin apropierea remorcii de autovehiculul trăgător (frânare prin inerție).

Dispozițiile alineatului precedent sunt aplicabile și remorcilor a căror greutate maximă autorizată nu depășește 750 kg. însă este mai mare decât jumătate din greutatea proprie a autovehiculului trăgător;

b) un dispozitiv care să permită frânarea (imobilizarea) roților, când remorcile sau semiremorcile sunt decuplate de autovehiculul trăgător.

Secțiunea a II-a Sistemul de lumini

Art. 82. -

Autovehiculele vor fi prevăzute în față cu:

a) cel puțin două faruri cu lumini albe sau galbene selective cu două faze: faza lungă (lumina de drum), care să poată lumina în mod eficace drumul noaptea, pe timp senin, pe o distanță minimă de 100 m și faza scurtă (lumina de întâlnire), care să poată lumina drumul, în aceleași condiții, pe o distanță minimă de 30 m, fără să împiedice vederea celorlalte persoane care folosesc drumul;

b) două lanterne de poziție cu lumini albe vizibile noaptea, pe timp senin, de la o distanță de 150 m, fără să împiedice vederea celorlalte persoane care folosesc drumul;

c) două semnalizatoare cu lumină intermitentă, albă sau portocalie, pentru semnalizarea schimbării direcției de mers.

Sursele de lumină pentru semnalizarea schimbării direcției de mers pot fi situate și pe părțile laterale, de o parte și de alta a autovehicului. În acest caz, ele pot fi:

a) braț mobil care depășește lateral gabaritul autovehicului, având o lumina portocalie, continuă, când se află în poziție orizontală;

b) poziție fixă, cu lumină portocalie intermitentă.

Motocicletele, inclusiv scuterele, vor avea în față un far cu două faze și cu lanternă de poziție în far, iar cele cu ataș și o lanternă cu lumina albă, de poziție, cu caracteristicile prevăzute la alineatul 1, montată la extremitatea atașului.

Art. 83. -

Autovehiculele (cu excepția motocicletelor), remorcile și semiremorcile vor fi prevăzute în spate cu:

a) două lanterne de poziție, cu lumini roșii, vizibile noaptea, pe timp senin, de la o distanță de cel puțin 150 m, care să se aprindă concomitent cu lanternele de poziție, luminile de drum și de întâlnire din față;

b) două lanterne stop cu lumini roșii, care să se aprindă atunci când intră în acțiune frâna de serviciu, iar intensitatea lor luminoasă să fie mai mare decât a luminilor de la lanternele de poziție;

c) o lanternă cu lumină albă proiectată pe numărul de înmatriculare, care să permită citirea numărului noaptea, pe timp senin, de la distanță minimă de 20 m;

d) două lanterne cu lumină intermitentă, roșie sau portocalie, pentru semnalizarea direcției de mers, în cazul când autovehiculul nu este prevăzut cu semnalizatoare laterale de schimbare a direcției.

Motocicletele, inclusiv scuterele, vor avea în spate o lanternă cu două compartimente, unul cu lumina roșie, care să se aprindă atunci când intră în acțiune frâna, iar al doilea cu lumina roșie de poziție și proiecție albă pentru luminarea numărului de înmatriculare. Motocicletele cu ataș vor avea și o lanternă cu lumina roșie de poziție, montată în spate, la extremitatea atașului.

Secțiunea a III-a Alte condiții

Art. 84. -

Autovehiculele vor fi prevăzute cu un mecanism de direcție care să permită o manevrare ușoară, rapidă și sigură, cu jocul volanului de cel mult 15 grade. Piulițele de la articulațiile mecanismului de direcție trebuie să fie asigurate cu splinturi, iar celelalte piese să fie bine fixate și fără uzuri pronunțate.

Art. 85. -

Potrivit categoriei și construcției lor, autovehiculele vor fi prevăzute cu oglinda retrovizoare, avertizor sonor, dispozitiv pentru amortizarea zgomotului produs de evacuarea gazelor, geamuri la parbriz și la ușile laterale, care să permit vizibilitatea, ștergătoare de parbriz în stare de funcționare, închizătoare de uși, precum și siguranța la obloanele laterale care să nu permită deschiderea acestora în timpul mersului.

La tramvaie, troleibuze și autobuze una din oglinzile retrovizoare va fi astfel instalată încât să permită conducătorului să supravegheze de la locul sau ușile de urcare și coborâre. Aceste autovehicule vor fi dotate cu mijloace pentru stingerea incendiilor (extinctoare etc.).

Art. 86. -

Autovehiculele care transportă încărcături ușor inflamabile sau periculoase trebuie să mai îndeplinească următoarele condiții:

a) eșapamentul să fie montat în partea din față și să fie prevăzut cu parascântei și cu apărătoare metalică;

b) să fie prevăzute cu mijloace corespunzătoare pentru stingerea incendiilor (două extinctoare, o ladă sau un sac cu nisip, o pătură groasă și lopeți pentru împrăștierea nisipului):

c) pe părțile laterale, în față și în spate, să fie prevăzute cu tăblițe având inscripția "Pericol de foc", înscrisă vizibil cu litere în mărime de cel puțin 10 cm, iar de o parte și de alta a cabinei să aibă un fanion din pânză de culoare neagră, în interiorul căruia să fie înscrisă cu alb litera "P", în mărime de 20 cm, sau să aibă fixate în față și în spate plăci dreptunghiulare negre cu inscripția "P" în alb, înălțimea literei fiind de 20 cm;

d) robinetele autocisternelor să fie bine închise și prevăzute cu un dispozitiv care să înlăture posibilitatea deschiderii lor în timpul mersului.

Art. 87. -

Gabaritul autovehiculelor și al remorcilor cu sau fără încărcătura nu poate depăși lungimea, lățimea, înălțimea și greutatea pe osie, prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.

Dacă încărcătura depășește în lungime partea din spate a caroseriei sau a peridocului, va fi semnalizată ziua cu un steguleț roșu, iar noaptea cu o lanternă sau altă sursă de lumină roșie, ori cu un steguleț alb, care vor fi fixate în partea din urma a încărcăturii.

În situații speciale când este necesar să se transporte încărcături sau utilaje autopropulsate care depășesc gabaritul și tonajul permis, se va cere avizul Ministerului Transporturilor Auto, Navale și Aeriene și autorizația Direcției Generale a Miliției. Când asemenea transporturi urmează să se efectueze în cadrul aceleiași regiuni, se va cere avizul organelor care administrează drumurile de pe traseu și autorizația miliției regionale, respectiv a Direcției Miliției Capitalei.

În autorizație se vor specifica condițiile în care se poate efectua transportul.

În cazul când pe traseele pe care circulă, vehiculele întâlnesc pe unele sectoare de drum public indicatoare ce interzic accesul pentru gabarite sau greutăți depășite, conducătorii lor, în lipsa avizului și autorizării cerute la alineatul 3 al prezentului articol, vor respecta semnificația acestora.

Art. 88. -

Dacă în urma unei defecțiuni survenite pe parcurs, autovehiculele nu mai îndeplinesc condițiile tehnice prevăzute în prezentul capitol, conducătorii lor sunt obligați să ia toate măsurile pentru înlăturarea deficiențelor, iar dacă aceasta nu se poate realiza pe loc, vor merge la garaj sau la punctul cel mai apropiat de reparare, cu o viteză care să asigure evitarea oricărui accident.

Dacă defecțiunile survenite nu permit deplasarea autovehiculelor la garaj sau la cel mai apropiat punct de reparare, conducătorii lor sunt obligați să le scoată din partea carosabilă, iar dacă aceasta nu este posibil să le deplaseze cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului public, semnalizînd prezența lor prin aprinderea lanternelor de poziție (și prin lumina roșie din spate, dacă locul respectiv nu este luminat).

Orice conducător de vehicul este obligat să ajute pe conducătorii autovehiculelor rămase în pană, la scoaterea acestora din partea carosabilă a drumului public.

În cazul când defecțiunea privește sistemul de iluminat, conducătorii autovehiculelor rămase în pană sunt obligați să asigure funcționarea cel puțin a farului din partea stângă a autovehicului.

Dacă sistemul de iluminat nu funcționează, autovehiculele nu vor circula în timpul nopții sau pe ceață, poziția lor fiind semnalizată prin instalarea în față și în spate a câte unui triunghi reflectorizant.

Art. 89. -

Organele miliției controlează starea tehnică a autovehiculelor înmatriculate, atât pe drumurile publice, cât și la la autobazele, garajele și depourile organizațiilor socialiste. În cazul când constată că autovehiculele care circulă pe drumurile publice nu corespund condițiilor tehnice prevăzute în prezentul capitol, organele miliției vor retrage certificatele de înmatriculare până când deținătorii vor remedia deficiențele constatate.

Organele miliției au dreptul să controleze la întreprinderile și atelierele de reparații auto starea tehnică a autovehiculelor, prin verificarea calității reparațiilor executate la sistemele și instalațiile care afectează securitatea circulației.

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulație pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector din 31.05.1966 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Dispoziții generale
Reguli privind circulația pe drumurile publice
Obligațiile deținătorilor de autovehicule
Condițiile tehnice pentru admiterea în circulație a autovehiculelor și remorcilor
Înmatricularea autovehiculelor și radierea lor
Permisul de conducere
Circulația autovehiculelor în trafic internațional
Constatarea și sancționarea contravențiilor
Concursul voluntar al unor conducători de autovehicule pentru combaterea încălcării regulilor de circulație
Dispoziții finale și tranzitorii
;
se încarcă...