Art 94 Înmatricularea autovehiculelor | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulație pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector din 31.05.1966 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Înmatricularea autovehiculelor și radierea lor - Înmatricularea autovehiculelor -
Art. 94.
-

Autovehiculele aparținând misiunilor diplomatice și oficiilor consulare străine, precum și reprezentanților organizațiilor economice, culturale sau a altor asemenea organizații străine cu statut diplomatic care își desfășoară activitatea în Republica Socialistă România, se înmatriculează și se radiază de către Direcția Miliției Capitalei, la cererea Ministerului Afacerilor Externe.

La cererea de înmatriculare a autovehiculelor aparținând celor prevăzuți la alineatul precedent se vor anexa:

a) unul din actele prevăzute mai jos:

- certificatul de trecere prin vamă eliberat de Federația Internațională Automobilistică sau de Alianța Internațională de Turism;

- chitanța de import eliberată de una din vămile române, persoanelor care se bucura de scutire a taxelor vamale;

- declarația vamală de import eliberată de aceleași vămi, persoanelor cărora li se acorda creditare de taxe vamale;

b) un formular-tip, completat de deținătorul autovehiculului, cuprinzând toate datele tehnice ale acestuia;

c) chitanța de plată taxelor de timbru pentru înmatricularea autovehiculelor, afară de cazurile când pe baza de reciprocitate se acorda scutire de plată acestor taxe pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare și membrii acestora;

d) polița de asigurare pentru daune provocate terților.

Certificatele de înmatriculare a autovehiculelor prevăzute în prezentul articol se vizează, anual, de Direcția Miliției Capitalei.

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulație pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector din 31.05.1966 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 84 Alte condiții
Art 85 Alte condiții
Art 86 Alte condiții
Art 87 Alte condiții
Art 88 Alte condiții
Art 89 Alte condiții
Art 90 Înmatricularea autovehiculelor
Art 91 Înmatricularea autovehiculelor
Art 92 Înmatricularea autovehiculelor
Înmatricularea autovehiculelor și eliberarea certificatelor de înmatriculare se face pe baza actelor de proveniență sau proprietate și a verificării tehnice La înmatricularea autovehiculelor proprietate personală se depune și dovada de plată a taxelor legale
Art 94 Înmatricularea autovehiculelor
Art 95 Înmatricularea autovehiculelor
Art 96 Înmatricularea autovehiculelor
Art 97 Înmatricularea autovehiculelor
Art 98 Numerele de înmatriculare a autovehiculelor
Art 99 Numerele de înmatriculare a autovehiculelor
Art 100 Numerele de înmatriculare a autovehiculelor
Art 101 Numerele de înmatriculare a autovehiculelor
Art 102 Numerele de înmatriculare a autovehiculelor
Art 103 Radierea autovehiculelor din evidența circulației
Art 104 Radierea autovehiculelor din evidența circulației
;
se încarcă...