Art 107 Permisul de conducere | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulație pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector din 31.05.1966 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Permisul de conducere -
Art. 107.
-

Permisul de conducere eliberat de direcțiile milițiilor regionale, respectiv de Direcția Miliției Capitalei, pentru alte autovehicule decât cele prevăzute la articolul precedent, va fi de culoare roz, cu dimensiunile de 74 X 105 mm și va cuprinde: titlul documentului în limbile română și franceză, semnul distinctiv al Republicii Socialiste România în circulația internațională înscris în oval, denumirea organului care l-a emis, numele, prenumele, data și locul nașterii, precum și domiciliul, fotografia și semnătura titularului, data eliberării, termenul de valabilitate și numărul permisului, categoria de autovehicule pentru care permisul este valabil, semnătura organului emitent, rubrici pentru schimbarea domiciliului și pentru alte mențiuni.

Permisul este valabil pentru una sau mai multe din următoarele categorii de autovehicule:

Categoria A. Motociclete cu sau fără ataș, cu capacitate cilindrică mai mare de 69 cmc, autovehicule pentru infirmi, autovehicule cu trei roți a căror greutate proprie nu depășește 400 kg;

Categoria B. Autovehicule destinate transportului de persoane cu cel mult 8 locuri pe scaune, în afara de locul conducătorului, sau destinate transportului de mărfuri și având o greutate maximă autorizată de cel mult 3.500 kg. Autovehiculelor din această categorie li se poate atașa o remorcă ușoară;

Categoria C. Autovehicule destinate transportului de mărfuri sau materiale și a căror greutate maximă autorizată depășește 3.500 kg. Autovehiculelor din această categorie li se poate atașa o remorcă ușoară;

Categoria D. Autovehicule destinate transportului de persoane cu mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara de locul conducătorului. Autovehiculelor din această categorie li se poate atașa o remorcă ușoară;

Categoria E. Autovehicule din categoriile B, C sau D, pentru care conducătorul are permis, cu remorci altele decât ușoare.

Termenul "greutate maximă autorizată" înseamnă greutatea autovehiculului gata de drum și a încărcăturii maxime.

Permisul de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A dă dreptul și la conducerea autovehiculelor cu capacitate cilindrică până la 69 cmc inclusiv.

Posesorii permiselor de conducere valabile pentru autovehicule din categoria C pot conduce și și tractoare rutiere.

Autovehiculele din categoriile D și E, precum și tractoarele rutiere aparținând Ministerului Forțelor Armate sau Ministerului Afacerilor Interne, pot fi conduse și de persoane care posedă permis de conducere valabil pentru alte categorii de autovehicule, în condițiile prevăzute în instrucțiunile comune ale conducătorilor acestor ministere.

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulație pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector din 31.05.1966 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 97 Înmatricularea autovehiculelor
Art 98 Numerele de înmatriculare a autovehiculelor
Art 99 Numerele de înmatriculare a autovehiculelor
Art 100 Numerele de înmatriculare a autovehiculelor
Art 101 Numerele de înmatriculare a autovehiculelor
Art 102 Numerele de înmatriculare a autovehiculelor
Art 103 Radierea autovehiculelor din evidența circulației
Art 104 Radierea autovehiculelor din evidența circulației
Art 105 Permisul de conducere
Art 106 Permisul de conducere
Art 107 Permisul de conducere
Art 108 Permisul de conducere
Art 109 Permisul de conducere
Art 110 Permisul de conducere
Art 111 Permisul de conducere
Art 112 Permisul de conducere
Art 113 Permisul de conducere
Art 114 Permisul de conducere
Art 115 Permisul de conducere
Art 116 Permisul de conducere
Art 117 Permisul de conducere
;
se încarcă...