Reguli speciale privind circulația autovehiculelor | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector din 31.05.1966 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reguli privind circulația pe drumurile publice -
SECȚIUNEA A III-A
Reguli speciale privind circulația autovehiculelor

A. Obligațiile conducătorilor de autovehicule

Art. 43. -

Autovehiculele pot fi conduse pe drumurile publice numai dacă sunt înmatriculate potrivit dispozițiilor prezentului regulament.

Conducătorii de autovehicule trebuie să posede permis de conducere, valabil pentru categoria din care face parte autovehiculul condus.

Art. 44. -

Conducătorii de autovehicule sunt obligați:

1. înainte de plecarea în cursă:

a) să verifice starea tehnică a autovehiculului, în special sistemele de transmisie, direcție, frânare, rulare, lumini și semnalizare. Dacă autovehiculul nu îndeplinește condițiile tehnice, conducătorul său nu va pleca în cursă;

b) la ieșirea din garaj și la schimbul pe traseu să semneze de primirea autovehiculului, dacă corespunde din punct de vedere tehnic pentru a putea circula;

2. în timpul conducerii, să aibă asupra lor:

a) permisul de conducere;

b) certificatul de înmatriculare;

c) cartea de identitate a conducătorului auto;

d) dovada efectuării inspecției tehnice periodice;

e) licența de execuție pentru cei care efectuează transporturi rutiere publice;

f) atestatul de exercitare a activității de taximetrie și autorizația de instructor, pentru cei care practică aceste profesii;

g) alte documente prevăzute de lege;

3. să nu conducă autovehiculuI după ce a consumat băuturi alcoolice, produse sau substanțe stupefiante ori medicamente cu efecte similare, precum și în cazul în care este bolnav, rănit sau într-o stare avansată de oboseală, de natură a pune în pericol siguranța circulației;

4. să nu transporte persoane în stare de ebrietate pe motociclete sau în cabină, ori în caroseria autovehiculelor destinate transportului de mărfuri;

5. să transporte ofițerii sau subofițerii de poliție, la cererea acestora, pentru prinderea persoanelor urmărite care încearcă să dispară, pentru conducerea la punctele de prim-ajutor a persoanelor care necesită asistență medicală și pentru deplasarea la locurile unde s-au produs accidente de circulație sau calamități. Modificări (1)

Ofițerul sau subofițerul de poliție care folosește un autovehicul în situațiile de mai sus este obligat să prezinte legitimația de serviciu, iar după terminarea misiunii, să consemneze în foaia de parcurs sau în ordinul de serviciu distanța parcursă, timpul cât a durat deplasarea, cu indicarea descifrabilă a numelui său, a organului poliției din care face parte și a numărului legitimației sale de serviciu. Când autovehiculul nu aparține unei instituții sau agent economic, ofițerul sau subofițerul care îl folosește va prezenta conducătorului auto legitimația de serviciu; Modificări (1)

6. să oprească imediat autovehiculul:

a) la semnalul regulamentar al ofițerului sau subofițerului de poliție; Modificări (1)

b) la semnalul agenților căilor ferate postați la trecerile la nivel;

c) la semnalul conducătorilor de coloane, inclusiv cele militare;

d) la semnalul orbilor care traversează strada (semnal dat prin ridicarea bastonului alb);

7. să oprească imediat când sunt angajați într-un accident și să dea concursul ori de câte ori trec pe lângă locul unui accident, în scopul acordării primului-ajutor și transportării persoanelor accidentate la cea mai apropiată unitate sanitară;

8. să nu schimbe poziția autovehiculului angajat în accident, până la sosirea organelor poliției, și să asigure păstrarea urmelor la locul accidentului, dacă acesta a avut ca rezultat moartea, vătămarea integrității corporale sau a sănătății vreunei persoane sau dacă accidentul constituie infracțiune ori s-a produs ca urmare a unei infracțiuni.

În cazul când din accident au rezultat răniri de persoane, le vor acorda primul ajutor, iar dacă nu este posibilă transportarea acestora la cea mai apropiată unitate sanitară cu alte mijloace de transport, le vor transporta ei înșiși, după care se vor întoarce imediat la locul accidentului.

În cazul în care s-a produs un accident de circulație de pe urma căruia au rezultat numai pagube materiale care, prin consecințele lor, nu constituie o faptă prevăzută de legea penală, conducătorii vehiculelor angajate în accident sunt obligați să scoată imediat vehiculele în afara părții carosabile, iar dacă nu este posibil, să le conducă lângă bordură sau acostament, semnalizând prezența lor, potrivit art. 78.

Conducătorii auto aflați în situația prevăzută la alineatul precedent sunt obligați să anunțe imediat cel mai apropiat organ de poliție pentru constatarea și întocmirea documentelor specifice.

Dacă în accident este angajat un autovehicul al salvării, poliției, jandarmeriei ori al pompierilor, precum și al Ministerului Apărării Naționale, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Protecție și Pază, Serviciului de Informații Externe, atunci când se află în executarea unei misiuni ce nu suportă amânare, conducătorul acestuia va anunța de îndată organul de poliție cel mai apropiat, urmând ea după terminarea misiunii să se prezinte la sediul poliției, în vederea întocmirii actelor de constatare; Modificări (1)

9. să sesizeze organul poliției cel mai apropiat, imediat ce iau cunoștință despre producerea vreunui accident, precum și despre apariția poleiului pe drumul public pe care au circulat, a obstacolelor sau surpărilor de natură a pune în pericol securitatea circulației;

10. să înmâneze, la cerere, ofițerului sau subofițerului de poliție documentele prevăzute la art. 44 pct. 2, precum și cele referitoare la natura și greutatea bunurilor transportate și să se prezinte la termen la unitatea de poliție care l-a citat, pentru soluționarea oricărei probleme legate de calitatea sa de conducător. Modificări (1)

Certificatele de înmatriculare a autovehiculelor aparținând Ministerului Apărării Naționale și documentele referitoare la natura și greutatea bunurilor transportate cu aceste autovehicule sunt exceptate de la controlul ofițerului sau subofițerului de poliție. Modificări (1)

Conducătorul auto este obligat să permită controlul stării tehnice a vehiculului, precum și al bunurilor transportate, în cazuri justificate, atunci când sunt indicii cu privire la existența unei fapte ilicite;

11. să nu transporte persoane în caroseria autobasculantelor, pe autocisterne, pe platforme, deasupra încărcăturilor, pe părțile laterale ale caroseriei, sau care stau în picioare în caroseria autocamioanelor, pe scări, precum și în remorci, cu excepția remorcilor de la tractoare special amenajate pentru transportul persoanelor;

12. să nu transporte persoane pe motociclete și motorete care nu au șa și scări; copiii sub 14 ani se transportă numai în atașul motocicletei; să nu transporte pe motociclete sau motorete obiecte voluminoase, iar când conduc motociclete și scutere fără ataș ori motorete, atât conducătorii acestora, cât și însoțitorii lor, să poarte pe cap casca de protecție;

13. să nu transporte în cabinele autovehiculelor, în autoturisme sau pe motociclete mai multe persoane decât numărul locurilor stabilite în certificatul de înmatriculare; să nu transporte copii în vârstă de până la 12 ani pe scaunul din față al autovehiculelor, chiar dacă sunt ținuți în brațe de către persoane majore.

Copiii în vârstă de până la 7 ani, ținuți în brațe, nu se socotesc în numărul persoanelor care pot fi transportate în cabinele autovehiculelor, în autoturisme sau în atașul motocicletelor;

14. să nu încredințeze conducerea autovehiculului persoanelor care nu au permis de conducere sau care posedă permis de conducere necorespunzător categoriei din care face parte autovehiculul respectiv;

15. să nu încredințeze spre folosință altei persoane permisul său de conducere;

16. să nu deschidă ușile autovehiculului în timpul mersului, să pornească de pe loc numai cu ușile închise și asigurate și să nu arunce din vehicul, el sau pasagerii, obiecte, substanțe sau alte bunuri.

În timpul opririi sau staționării pe drumurile publice, deschiderea ușilor autovehiculului este permisă numai dacă aceasta nu prezintă pericol pentru circulație;

17. în timpul mersului, să nu angajeze discuții cu ceilalți călători ori să aibă preocupări care i-ar putea distrage, de o manieră periculoasă atenția, să nu folosească mijloace de telefonie mobilă, cu excepția celor de tipul "mâini libere", ori instalații de sonorizare care să depășească nivelul de zgomot admis pentru tipul de vehicul respectiv;

18. să nu intre pe drumurile publice modernizate cu autovehicule care au pe roți sau caroserie noroi, var etc. ce se depun pe partea carosabilă, ori cu autovehicule din care se scurg sau cad produse petroliere sau materiale de construcții;

19. să curețe tăblițele cu numărul de înmatriculare, astfel încât acesta să fie vizibil tot timpul cât autovehiculul circulă pe drumurile publice;

20. să conducă în așa fel autovehiculul încât să nu stropească pietonii, clădirile și celelalte vehicule atunci când pe drumurile publice există apă sau noroi;

21. să nu lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comandă;

22. să nu circule, fără motiv întemeiat, cu viteză redusă, stânjenind prin aceasta circulația normală a celorlalte autovehicule; în cazul când împrejurările impun a se circula cu viteză redusă, să circule cât mai aproape de partea dreaptă a drumului public;

23. să nu circule cu o viteză inferioară celei prescrise de indicatorul "Viteză minimă obligatorie" pe sectoarele de drum unde acționează acest indicator;

24. să păstreze față de autovehiculul din fața sa o distanță corespunzătoare pentru a putea evita lovirea în cazul când acel autovehicul încetinește viteza sau oprește brusc;

25. să conducă cu atenție sporită când întâlnesc autovehicule echipate cu lumini giratoare de culoare galbenă și autovehicule purtând inscripția "Școală" sau un semn distinctiv în formă de disc galben în centrul căruia se află semnul exclamării;

26. să acorde prioritate pietonilor la trecerile prevăzute cu indicatoare sau marcate cu linii transversale pentru trecerea acestora;

27. să se prezinte la verificarea medicală atunci când sunt trimiși de organele poliției ori periodic, conform reglementărilor emise de autoritatea competentă.

Art. 45. -

Conducătorii tramvaielor, troleibuzelor și autobuzelor au, pe lângă obligațiile prevăzute la art. 44, și următoarele obligații:

a) să nu deschidă ușile pentru urcarea și coborârea pasagerilor decât în stație, cu excepția cazurilor de necesitate;

b) să nu permită în timpul mersului accesul nici unei persoane în cabina de conducere, când aceasta este separată de restul autovehiculului;

c) să nu pornească din stație înainte de urcarea și coborârea călătorilor și de luarea măsurilor de precauție necesare pentru a evita orice situație periculoasă previzibilă.

Art. 46. -

La stațiile de alimentare, conducătorii autovehiculelor sunt obligați:

a) să oprească funcționarea motorului când sunt în așteptare în fața dispozitivului de alimentare;

b) să nu plece de lângă autovehicul;

c) să nu fumeze pe locul unde este amplasată stația;

d) să nu regleze și nici să repare motorul la o distanță mai mică de 50 m de stație;

e) să oprească imediat motorul și să îndepărteze autovehiculul la o distanță de cel puțin 50 m de stație dacă se produc rateuri. Conducătorii celorlalte autovehicule care se găsesc în stație sunt obligați să dea ajutor la îndepărtarea autovehiculului.

B. Viteza

Art. 47. -

Limitele maxime de viteză sunt:

a) în localități, 50 km/h. Pe anumite sectoare de drum, administratorul drumului, împreună cu organele de poliție pot stabili pentru autoturisme, prin indicatoare, limite maxime de viteză care nu pot depăși 80 km/h;

b) în afara localităților:

- pe autostrăzi, 120 km/h;

- pe celelalte categorii de drumuri, 90 km/h.

În funcție de categoria din care fac parte autovehiculele, conform art. 96, vitezele maxime admise în afara localităților se limitează astfel:

a) autovehiculele din categoria A, 100 km/h pe autostrăzi și 80 km/h pentru celelalte categorii de drumuri;

b) autovehiculele din categoria C, 90 km/h pe autostrăzi și 70 km/h pe celelalte categorii de drumuri;

c) autovehiculele din categoria D, 90 km/h pe autostrăzi și 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri;

d) autovehiculele din categoria Tr, 50 km/h.

Viteza maximă pentru autovehiculele care tractează remorci este cu 10 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care face parte autovehiculul trăgător.

Viteza maximă admisă în afara localităților pentru autovehiculele conduse de persoane care au mai puțin de un an practică de conducere este cu 10 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care fac parte autovehiculele respective.

Conducătorii autovehiculelor sunt obligați să se conformeze restricțiilor impuse de indicatorul "Limitare de viteză" pe sectoarele de drum unde acestea acționează.

Art. 48. -

Conducătorii trebuie să adapteze viteza ținând seama de împrejurări, în special de caracteristicile și starea drumului, de starea și încărcătura vehiculului, de condițiile atmosferice și de intensitatea circulației, astfel încât să poată opri vehiculul în limitele câmpului său de vizibilitate către înainte, precum și în fața oricărui obstacol previzibil.

Conducătorul trebuie să reducă viteza în următoarele situații:

a) la trecerea prin intersecțiile cu circulație nedirijată;

b) pe poduri;

c) la curbe periculoase sau lipsite de vizibilitate;

d) la trecerile la nivel cu calea ferată, prevăzute cu bariere sau semibariere;

e) la trecerea pe lângă grupuri și coloane, indiferent dacă acestea se află în mers sau staționează;

f) la trecerea pe lângă animale;

g) în piețe aglomerate;

h) când se circulă din direcție opusă tramvaielor, troleibuzelor și autobuzelor oprite în stații, pe drumurile cu o singură bandă pe sens;

i) la trecerea prin dreptul stațiilor de tramvai;

j) la depășirea troleibuzelor și a autobuzelor oprite în stații, precum și a tramvaielor aflate în stații prevăzute cu refugiu;

k) pe timp de ceață, ploi torențiale și ninsori abundente;

l) pe drumuri cu denivelări, semnalizate ca atare, precum și pe cele acoperite cu polei, zăpadă, mâzgă sau piatră cubică umedă;

m) în apropierea locurilor frecventate de copii (școli și terenuri de joc) unde este instalat indicatorul "Copii";

n) la trecerile pentru pietoni prevăzute cu indicator sau marcate;

o) în locurile unde sunt instalate indicatoare cu semnificația "Animale";

p) la schimbarea direcției de mers prin viraje.

Art. 49. -

Autovehiculele destinate stingerii incendiilor și autosalvările aflate în acțiuni de intervenție, precum și cele ale organelor Ministerului de Interne și ale Ministerului Public, aflate în misiune, pot circula cu viteza impusă de necesități, conducătorii acestor autovehicule având obligația să ia toate măsurile pentru prevenirea accidentelor.

C. Remorcarea

Art. 50. -

Autovehiculele rămase în pană și remorcile pot fi remorcate prin intermediul unei bare metalice cu o lungime de cel mult 4 m. Autoturismul al cărui echipament de frânare nu este defect poate fi remorcat cu o legătură flexibilă omologată. Bara sau legătura flexibilă trebuie fixată la elementul de remorcare cu care este prevăzut autovehiculul trăgător.

Prin remorcă se înțelege orice vehicul destinat prin construcție a fi atașat unui autovehicul.

Art. 51. -

În cazul remorcării autovehiculelor:

a) la volanul autovehiculului remorcat trebuie să se găsească un conducător cu permis de conducere valabil pentru categoria din care face parte autovehiculul respectiv;

b) la pornire, depășire, schimbare de direcție prin viraj și la oprire, conducătorul autovehiculului trăgător este obligat să avertizeze, prin mijloacele de semnalizare corespunzătoare, pe conducătorul autovehiculului remorcat.

Remorcarea a două sau mai multe autovehicule este interzisă.

Art. 52. -

Autovehiculului care tractează i se pot atașa cel mult două remorci, cu excepția autoturismului căruia i se poate atașa numai o remorcă ușoară. Prin remorcă ușoară se înțelege orice remorcă a cărei greutate maximă autorizată nu depășește 750 kg.

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector din 31.05.1966 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Mijloacele de semnalizare rutieră, semnalele agentului de circulație și ale conducătorilor de vehicule
Reguli privind circulația vehiculelor de orice fel
Reguli speciale privind circulația autovehiculelor
Circulația vehiculelor cu tracțiune animală, a celor împinse sau trase cu mâna și a animalelor
Circulația bicicletelor
Circulația pietonilor și călătorilor
Circulația coloanelor
Alte reguli privind securitatea circulației
Înmatricularea autovehiculelor și remorcilor
Numerele de înmatriculare, cele provizorii și de probe
Radierea autovehiculelor și remorcilor
;
se încarcă...