Consiliul de Miniștri

Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector din 31.05.1966

Modificări (8), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (2)

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 229 din 21 mai 1999.

În vigoare de la 30 iunie 1966 până la 31 ianuarie 2003, fiind abrogat prin Hotărâre 85/2003 și înlocuit de Regulament 2003;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Dispozițiile prezentului regulament se aplică circulației pe drumurile publice.

Pe drumurile care nu sunt deschise circulației publice se aplică, dacă este cazul, reguli stabilite de administratorul acelor, drumuri. La intrarea pe aceste drumuri, cel care le administrează va instala, în loc vizibil, un panou cu inscripția "Drum interzis circulației publice".

Art. 2. -

Organele poliției și ale administrației publice locale vor întreprinde acțiuni continue de popularizare a regulilor de circulație.

Organele poliției, prin intermediul presei, radioului, televiziunii și cinematografiei, vor da îndrumări practice pentru circulația pe drumurile publice în condiții speciale, cu arătarea consecințelor nerespectării regulilor de circulație în aceste cazuri.

Art. 3. -

Instituțiile și cadrele medicale abilitate, care constată, cu orice prilej, că o persoană posesoare de permis de conducere este inaptă medical pentru a conduce un autovehicul ori suferă de o afecțiune medicală incompatibilă cu calitatea de conducător auto, sunt obligate să comunice despre aceasta de îndată serviciului poliției rutiere în a cărui rază teritorială cel în cauză își are domiciliul sau reședința.

Art. 4. -

Sunt interzise închiderea sau crearea de restricții pentru circulația vehiculelor sau a pietonilor, depozitarea de materiale ori lăsarea de obiecte pe partea carosabilă a drumurilor publice și a trotuarelor, fără acordul prealabil al organelor de poliție. Executanții de lucrări în partea carosabilă a drumurilor publice au obligația ca, la terminarea lucrărilor, să aducă porțiunea de drum respectivă la starea tehnică inițială, stare verificată și atestată de administratorul drumului și de organul de poliție care a avizat executarea lucrărilor.

Lucrările care se execută în zona drumului public, precum și obstacolele producătoare de restricții pentru circulație trebuie să fie semnalizate conform instrucțiunilor comune elaborate de Ministerul de Interne și Ministerul Transporturilor.

În caz de producere a unui eveniment rutier ca urmare a stării tehnice a drumului public sau a semnalizării necorespunzătoare a obstacolelor sau a lucrărilor care se execută pe acesta, administratorul drumului public, respectiv executantul lucrărilor, răspunde contravențional, civil sau penal, după caz.

La sesizarea organelor de poliție, administratorul drumului public este obligat să ia măsuri de remediere sau de înlăturare imediată a cauzelor generatoare de evenimente rutiere datorate configurației, stării sau dotării tehnice necorespunzătoare a drumului.

Art. 5. -

Organele căilor ferate, de acord cu administratorii drumurilor publice și cu organele poliției, vor stabili, în raport cu intensitatea circulației și cu condițiile de vizibilitate, trecerile la nivel cu calea ferată care necesită să fie prevăzute cu bariere sau cu semnalizare optică sau acustică.

La trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere, organele căilor ferate, împreună cu administratorii drumurilor publice, precum și cu deținătorii terenurilor învecinate vor lua măsuri pentru înlăturarea obstacolelor ce împiedică vizibilitatea căii ferate, potrivit standardelor în vigoare, de la locul unde conducătorii vehiculelor sunt obligați, să oprească potrivit prezentului regulament.

În cazul când, la trecerile la nivel cu calea ferată fără bariere, nu se pot asigura condițiile prevăzute în alineatul precedent, administratorii drumurilor publice, împreună cu organele căilor ferate și cu acordul organelor poliției, vor lua măsuri, după caz, pentru:

- mutarea trecerii la nivel pe alt amplasament cu vizibilitate;

- desființarea trecerii la nivel cu abaterea circulației rutiere pe altă trecere la nivel învecinată, cu vizibilitate asigurată sau având barieră păzită;

- instalarea de pază sau dispozitive automate, în ordinea urgenței stabilite de aceste organe.

Art. 6. -

Stațiile de tramvaie, troleibuze sau autobuze, precum și traseele acestor autovehicule, se stabilesc de serviciile regulate de transport public, cu acordul organelor poliției.

Dacă, în localități, traseele tramvaielor, troleibuzelor sau autobuzelor trec peste calea ferată la același nivel, în amândouă părțile înainte de trecere trebuie să existe stații de oprire.

Art. 7. -

Este interzisă organizarea de concursuri sau antrenamente ori a altor manifestații sportive pe drumurile publice fără acordul prealabil al organelor poliției.

Art. 8. -

Este interzisă lăsarea pe drumurile publice a animalelor nesupravegheate.

CAPITOLUL II Reguli privind circulația pe drumurile publice

SECȚIUNEA I Mijloacele de semnalizare rutieră, semnalele agentului
de circulație și ale conducătorilor de vehicule

Art. 9. -

Persoanele care folosesc drumurile publice trebuie să se conformeze semnificației mijloacelor de semnalizare rutieră, semnalelor agentului de circulație și ale conducătorilor de vehicule.

A. Indicatoare

Art. 10. -

Indicatoarele instalate pe drumurile publice sunt:

a) de avertizare;

b) de reglementare, care pot fi:

- de prioritate;

- de interzicere sau restricție;

- de obligare;

c) de orientare și informare.

Indicatoarele pot fi însoțite de semne adiționale.

B. Marcaje

Art. 11. -

Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt:

a) longitudinale, care pot fi:

- de separare a sensurilor de circulație;

- de delimitare a benzilor de circulație;

- de delimitare a părții carosabile;

b) transversale, care pot fi:

- de oprire;

- de cedare a trecerii;

- de traversare pentru pietoni;

- de traversare pentru bicicliști;

c) alte marcaje, care pot fi:

1. diverse:

- de ghidare;

- pentru spații înguste;

- pentru spații interzise;

- pentru interzicerea staționării;

- pentru stații de autobuze, troleibuze, taximetre;

- pentru locurile de parcare;

2. laterale:

- pe lucrări de artă (poduri, pasaje denivelate, ziduri de sprijin etc.);

- pe parapete;

- pe stâlpi și copaci aflați pe platforma drumului;

- pe borduri.

C. Semnalele luminoase

Art. 12. -

Semnalele luminoase pentru dirijarea circulației în intersecții au următoarele semnificații:

a) semnalul de culoare verde permite trecerea.

În cazul în care pe semnalul de culoare verde sunt aplicate săgeți direcționale, conducătorii de vehicule vor circula numai în direcția sau direcțiile indirecte. Aceeași obligație revine conducătorilor de vehicule și atunci când săgețile direcționale sunt aplicate sub semnal, pe o tăbliță adițională;

b) semnalul de culoare roșie interzice trecerea.

La apariția acestui semnal, conducătorii de vehicule vor opri înaintea marcajului de oprire sau, după caz, de traversare pentru pietoni, iar în lipsa acestuia, în dreptul semaforului. Dacă semnalul este instalat deasupra sau de cealaltă parte a intersecției și nu există marcaje de oprire, conducătorii de vehicule vor opri înainte de colțul intersecției, respectând regulile de circulație aplicabile pentru intersecții.

Pietonii nu trebuie să se angajeze în traversarea părții carosabile decât după ce s-au asigurat că acest lucru se poate face în siguranță. Pietonul surprins în timpul traversării de semnalul de culoare roșie va continua deplasarea numai după ce s-a asigurat că o poate face fără pericol, iar dacă drumul este prevăzut cu refugiu sau cu spațiu interzis circulației vehiculelor, va aștepta pe acesta apariția semnalului de culoare verde;

c) semnalul de culoare galbenă, împreună cu cel de culoare roșie, interzic trecerea:

La acest semnal, conducătorii de vehicule vor opri, după caz, în locurile prevăzute la lit. b) alin. 2.

Dacă semnalul de culoare galbenă apare după cel de culoare verde, iar vehiculul se află atât de aproape de semnal încât nu poate fi oprit în condiții de siguranță înainte de a fi depășit semnalul, acesta poate să treacă.

Când semnalul de culoare galbenă funcționează singur intermitent, conducătorii de vehicule care se apropie de acest semnal trebuie să reducă viteza și să respecte semnalizarea și regulile de circulație aplicabile pentru acea zonă.

Art. 13. -

Autovehiculele prevăzute la art. 75 alin. 2 lit. a) și b), când se deplasează în acțiuni de intervenție sau în misiuni care impun urgență, pot circula prin intersecții, chiar dacă semnalele luminoase ale semaforului interzic trecerea sau dacă indicatoarele existente obligă la acordarea priorității ori interzic accesul.

Conducătorii autovehiculelor prevăzute la alineatul precedent sunt obligați să folosească din timp mijloacele de avertizare sonore și luminoase.

D. Semnalele agentului de circulație

Art. 14. -

Semnalele agentului de circulație au următoarele semnificații:

a) brațul ridicat vertical înseamnă "Atenție, oprire" pentru toate persoanele ce se apropie, cu excepția conducătorilor de vehicule care nu mai pot opri în condiții de siguranță;

b) brațul sau brațele întinse orizontal înseamnă "Oprire" pentru toate persoanele care, indiferent de direcția lor de mers, circulă în sensul sau sensurile intersectate de brațul sau brațele întinse; după ce a făcut acest semnal, agentul de circulație poate coborî brațul sau brațele; pentru persoanele care se găsesc în fața sau în spatele agentului de circulație, poziția corpului acestuia înseamnă, de asemenea, "Oprire".

Dispozițiile prevăzute la art. 12 lit. b) alin. 2 se aplică în mod corespunzător;

c) balansarea în plan vertical a unei lumini roșii pe timp de noapte, înseamnă "Oprire" pentru conducătorii de vehicule și pietonii spre care se îndreaptă această lumină;

d) mișcarea brațului în plan vertical înseamnă reducerea vitezei autovehiculului;

e) rotirea vioaie a brațului înseamnă mărirea vitezei autovehiculului, iar pentru pietoni, grăbirea traversării străzii.

Pentru oprirea persoanei căreia i s-a adresat unul din semnalele prevăzute la alin. 1 lit. a), b) și c) agentul de circulație poate folosi și fluierul.

Agentul de circulație poate face semn cu brațul ca vehiculul să avanseze, să treacă prin fața sau prin spatele său, prin partea sa stângă sau dreaptă, iar pietonii să traverseze strada.

Semnalele sau indicațiile agentului de circulație vor fi respectate cu precădere, atât față de semnificația oricărui mijloc de semnalizare rutieră, cât și față de regulile de circulație.

Pentru a semnaliza pe timpul nopții, agenții de circulație vor folosi bastoane de circulație iluminate sau reflectorizante.

Art. 15. -

La semnalul dat cu brațul sau cu bastonul de circulație, prin balansarea acestuia în plan vertical, de către un ofițer sau subofițer de poliție sau de controlul circulației din Ministerul Apărării Naționale, care se află într-un autovehicul ce însoțește o coloană oficială de autovehicule ori prin folosirea prelungită a avertizoarelor speciale sonore și luminoase, conducătorii de vehicule sunt obligați să oprească de îndată vehiculele în afara părții carosabile sau cât mai aproape de bordură ori acostament, până la trecerea coloanei. Modificări (1)

Când semnalul de oprire se adresează unui anume conducător de vehicul, acesta este obligat să oprească pe partea dreaptă a drumului, cât mai aproape de trotuar sau acostament ori, dacă este posibil, în afara părții carosabile. Aceeași obligație revine și conducătorului de vehicul care se apropie din sens opus sau care este ajuns din urmă de un autovehicul al poliției care are în funcțiune dispozitivul special cu lumini de culoare albastră și roșie, și este somat prin sistemul acustic.

Coloanele oficiale vor fi însoțite de echipaje ale poliției rutiere, conform instrucțiunilor emise de Ministerul de Interne. Coloanele oficiale, precum și cele cu specific militar ale Ministerului Apărării Naționale vor fi însoțite de echipaje de control al circulației aparținând acestui minister. Transporturile agabaritice pot fi însoțite de echipaje ale poliției rutiere numai cu aprobarea Inspectoratului General al Poliției sau de controlul circulației din Ministerul Apărării Naționale pentru cele organizate de acest minister după obținerea, în prealabil, a avizelor eliberate de administratorul drumului public.

În cazul în care conducătorul de autovehicul căruia i s-a adresat unul din semnalele prevăzute la alin. 2 nu a oprit, agentul de circulație, poate lua măsurile necesare pentru imobilizarea acestui autovehicul, dacă sunt date sau indicii potrivit cărora conducătorul autovehiculului sau o altă persoană care se află în autovehicul a comis o faptă prevăzută de legea penală.

Art. 16. -

Agenții de circulație care fac semnale vehiculelor în mers trebuie să fie echipați și plasați în așa fel încât să fie văzuți și ușor de recunoscut, atât ziua cât și noaptea, de toți cei care folosesc drumul public.

E. Semnalele conducătorilor de vehicule

Art. 17. -

Pentru a preveni un pericol sau a nu stânjeni circulația, conducătorii vehiculelor semnalizează cu mijloacele de avertizare sonoră, cu luminile farurilor, cu semnalizatoarele luminoase sau cu brațul.

Semnalizarea cu mijloacele de mai sus nu scutește pe conducătorii vehiculelor de obligația micșorării vitezei și a luării tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor.

Art. 18. -

Semnalizările cu mijloacele de avertizare sonoră nu pot fi folosite în zonele de acțiune a indicatorului "Claxonarea interzisă", precum și în localitățile unde acest mod de semnalizare este interzis prin decizii ale administrației publice locale, iar în celelalte localități, între orele 22-6.

Se exceptează de la prevederile alineatului precedent autovehiculele prevăzute la art. 75 alin. 2 lit. a) și b), când se deplasează în acțiuni de intervenție sau în misiuni care impun urgență, precum și cele care se află în una dintre situațiile stipulate la art. 65.

Pentru prevenirea pietonilor și a conducătorilor de vehicule, inclusiv a bicicliștilor, mijloacele de avertizare sonoră se folosesc numai la o distanță de cel puțin 30 m de aceștia.

Este interzisă folosirea în mod abuziv a mijloacelor de avertizare sonoră.

Art. 19. -

Conducătorul de autovehicul este obligat ca de la lăsarea serii și până în zorii zilei, precum și ziua când plouă torențial, ninge abundent sau este ceață densă, ori în alte condiții meteorologice ce reduc vizibilitatea pe drum, să folosească sistemul de lumini al autovehiculului astfel:

a) în timpul opririi sau staționării pe partea carosabilă, luminile de poziție sau de staționare;

b) în mers, atât în localități, cât și în afara acestora sau pe autostrăzi, luminile de întâlnire sau de drum, după gradul de iluminare a drumului public.

În cazul în care, din sens contrar, se apropie un autovehicul conducătorul autovehiculului este obligat ca, de la o distanță de cel puțin 200 m, să folosească luminile de întâlnire, concomitent cu reducerea vitezei.

Semnalizarea prin schimbarea luminii de întâlnire cu lumina de drum se folosește pe timp de noapte la intersecții care nu sunt dirijate prin semnale luminoase sau agent de circulație.

Art. 20. -

Conducătorii autovehiculelor sunt obligați să semnalizeze la schimbarea direcției de mers și la depășire numai cu luminile intermitente ale semnalizatoarelor, în raport cu schimbarea direcției de mers. Oprirea se semnalizează cu lumina roșie a lanternelor din spate.

Art. 21. -

Conducătorii motocicletelor, bicicletelor, vehiculelor cu tracțiune animală sau ai celor trase ori împinse cu mâna, precum și ai vehiculelor care nu circulă în mod obișnuit pe drumurile publice, vor semnaliza cu brațul întins orizontal intenția lor de a schimba direcția de mers sau de a depăși, corespunzător manevrei pe care urmează să o execute. Oprirea acestor vehicule, cu excepția motocicletelor, va fi semnalizată prin balansarea brațului conducătorului în plan vertical.

Art. 22. -

Intenția de a schimba direcția de mers sau de a depăși se semnalizează, indiferent de mijlocul de semnalizare folosit, cu cel puțin 50 m în localități și 100 m în afara localităților, înainte de schimbarea direcției de mers sau de depășire.

Art. 23. -

Semnalizările cu mijloace de avertizare sonoră sau cu luminile se fac în mod obligatoriu ori de câte ori este necesar pentru evitarea unui pericol imediat.

SECȚIUNEA A II-A Reguli privind circulația vehiculelor de orice fel

A. Poziții în timpul mersului

Art. 24. -

Toate vehiculele, inclusiv cele trase sau împinse cu mâna, vor fi conduse pe partea dreaptă a drumului public în direcția de mers.

Art. 25. -

Pe drumurile publice pe care sunt aplicate marcaje, conducătorul de vehicul nu va trece peste linia continuă, simplă sau dublă, și nici peste marcajul pentru spații interzise.

Marcajul discontinuu are caracter orientativ, putându-se trece peste el numai atunci când conducătorul de vehicul schimbă banda de circulație, direcția de mers ori când s-a angajat în depășire. Aceste manevre se vor executa numai după ce conducătorul de vehicul a semnalizat și s-a asigurat că nu periclitează siguranța celorlalți participanți la trafic care îl urmează sau îl preced. Aceleași obligații revin conducătorului și atunci când pe drumul public nu sunt aplicate marcaje.

În cazul când sensul de circulație este separat de o linie continuă și una discontinuă, conducătorul de vehicul este obligat să respecte semnificația liniei cea mai apropiată de vehicul în direcția de mers.

Art. 26. -

Circulația vehiculelor pe drumurile publice cu mai multe benzi pe același sens se desfășoară astfel:

- pe banda de lângă bordură sau acostament vor circula vehiculele destinate transportului public și cele care se deplasează cu viteză redusă;

- pe celelalte benzi vor fi conduse vehiculele care, potrivit legii pot circula cu viteze superioare.

Pe autostrăzi, banda de lângă axa drumului va fi folosită numai în vederea executării manevrei de depășire, dacă celelalte benzi, în direcția de mers, sunt ocupate de alte autovehicule.

Faptul că vehiculele de pe o bandă circulă mai repede decât vehiculele de pe celelalte benzi nu este considerat ca fiind o depășire în sensul art. 31.

Pe autostrăzi sunt interzise circulația autovehiculelor cu gabarite sau mase depășite cu excepția celor autorizate de autoritatea competentă, a vehiculelor care, prin construcție sau din alte cauze, nu pot depăși viteza de 50 km/h, precum și învățarea conducerii unui vehicul, încercările prototipurilor de șasiuri și de vehicule cu motor, manifestațiile, defilările, caravanele publicitare, antrenamentele, competițiile sportive de orice fel și cortegiile.

Pe autostradă conducătorului auto îi este interzis:

a) să circule sau să staționeze pe banda de urgență;

b) să efectueze manevra de întoarcere sau de mers înapoi ori să pătrundă în zona mediană, inclusiv pe racordările dintre cele două părți carosabile;

c) să remorcheze un autovehicul rămas în pană dincolo de cea mai apropiată ieșire de pe autostradă ori să intre pe autostradă cu un autovehicul remorcat.

Art. 27. -

La intersecțiile cu marcaje, conducătorii de vehicule se vor încadra pe benzile corespunzătoare direcției de mers voite, cu cel puțin 50 m înainte de intersecție, având obligația de a respecta semnificațiile indicatoarelor și marcajelor pentru semnalizarea direcției de mers.

La intersecțiile fără marcaje, conducătorii vehiculelor ocupă în mers, la o distanță de cel puțin 50 m de intersecție, următoarele poziții:

a) cei care vor să schimbe direcția de mers spre dreapta, banda din dreapta;

b) cei care vor să schimbe direcția de mers spre stânga, banda din stânga;

c) cei care vor să meargă înainte, oricare dintre benzi.

Dacă în intersecție circulă și tramvaie, iar spațiul dintre șina din dreapta și trotuar nu permite circulația pe două rânduri, toți conducătorii de vehicule, indiferent de direcția de mers voită, vor circula pe un singur rând, lăsând liber traseul tramvaiului.

În cazul în care tramvaiul este oprit într-o stație neprevăzută cu refugiu pentru pietoni, vehiculele vor fi oprite, în ordinea sosirii, în spatele acestuia, urmând să fie repuse în mișcare numai după ce ușile tramvaiului au fost închise.

Art. 28. -

Schimbarea direcției de mers prin virare la dreapta sau la stânga este interzisă în locurile unde sunt instalate indicatoare cu această semnificație.

Art. 29. -

Dacă în apropierea unei intersecții este instalat un indicator sau aplicat un marcaj care obligă să se circule într-o anumită direcție, vehiculele vor fi conduse numai în direcția sau direcțiile indicate.

Art. 30. -

Este interzisă circulația vehiculelor pe sectoarele de drum public la începutul cărora sunt instalate indicatoare prin care se interzice accesul.

B. Depășirea

Art. 31. -

Vehiculele se depășesc numai pe partea stângă, cu excepția celor ai căror conducători au semnalizat și s-au încadrat corespunzător, din timp, în intenția de a schimba direcția de mers la stânga, precum și a tramvaielor care se depășesc pe partea dreaptă.

Tramvaiele aflate în mers pot fi depășite și pe partea stângă, atunci când drumul public este cu sens unic sau când între șina din dreapta și marginea trotuarului nu există spațiu pentru depășire.

Cel ce efectuează depășirea este obligat:

a) să semnalizeze intenția de a se angaja în depășire și să se angajeze în depășire numai după ce s-a convins că aceasta se poate face fără pericol;

b) să păstreze în timpul depășirii o distanță laterală suficientă față de vehiculul depășit;

c) să reintre pe partea dreaptă a drumului după ce se va asigura că aceasta se poate face fără pericol pentru vehiculul depășit.

Conducătorul vehiculului ce urmează a fi depășit trebuie să creeze condiții pentru depășire, fiind obligat să ia următoarele măsuri:

a) să nu mărească viteza cu care circulă, atunci când i se semnalizează că urmează a fi depășit;

b) să se angajeze cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului.

Dacă lățimea insuficientă, profilul sau starea părții carosabile nu permite, datorită intensității circulației din sens opus, depășirea cu ușurință și fără pericol a unul vehicul lent, lung sau greu ori obligat să respecte o limită inferioară de viteză, conducătorul unui astfel de vehicul este obligat să reducă viteza și, la nevoie, să elibereze banda de îndată ce este posibil pentru a lăsa să treacă vehiculele care îl urmează.

În scopul înlesnirii deplasărilor pe drumurile din afara localităților cu o singură bandă pe sens, conducătorul vehiculului lent, lung sau greu este obligat, cu excepția cazului în care depășește ori se pregătește să depășească, să mențină o distanță suficientă față de vehiculul care îl precede, pentru ca ceilalți conducători să poată folosi, fără pericol, intervalul astfel creat. Această dispoziție nu este aplicabilă când circulația este foarte intensă sau în locurile unde depășirea este interzisă.

Art. 32. -

Depășirea este interzisă:

a) în intersecții cu circulația nedirijată;

b) în apropierea vârfurilor de pantă, când vizibilitatea este redusă sub 50 m;

c) în curbe unde vizibilitatea este redusă sub 50 m;

d) pe poduri; prin excepție, vehiculele cu tracțiune animală, motocicletele fără ataș și bicicletele pot fi depășite pe podurile metalice, de beton sau din zidărie de piatră care au o lungime de peste 20 m și o lățime de cel puțin 7 m;

e) la treceri pentru pietoni semnalizate cu indicator sau marcaj;

f) la treceri la nivel cu calea ferată și la mai puțin de 50 m de acestea;

g) în stații de tramvai, când tramvaiul este oprit sau dacă acesta se găsește la mai puțin de 50 m de stație; tramvaiul poate fi depășit în stațiile prevăzute cu refugii pentru pietoni;

h) în orice alte locuri unde vizibilitatea este redusă sub 50 m;

i) în zona de acțiune a indicatoarelor cu semnificația "Depășirea autovehiculelor, cu excepția motocicletelor fără ataș, interzisă" sau "Depășirea interzisă autovehiculelor destinate transportului de mărfuri"; Respingeri de neconstituționalitate (1)

j) în situația când vehiculul ce ar urma să fie depășit este angajat în depășirea altui vehicul oprit sau în mers (triplare), dacă prin această manevră se trece peste axa care desparte cele două sensuri de circulație ale drumului;

k) în situația când se apropie din sens opus un alt vehicul și când pentru realizarea depășirii ar fi necesar să se treacă peste axa care desparte cele două sensuri de circulație ale drumului.

C. Prioritatea de trecere

Art. 33. -

Când două vehicule se apropie simultan de o intersecție venind de pe drumuri publice pe care nu sunt instalate indicatoare de prioritate la intersecții, vehiculul ce vine dinspre dreapta are prioritate de trecere.

Are, de asemenea, prioritate vehiculul care circulă pe un drum public la începutul căruia este instalat indicatorul cu semnificația "Drum cu prioritate" ori "Prioritate față de circulația din sens invers" sau care se apropie de o intersecție unde este instalat indicatorul cu semnificația "Intersecție cu un drum fără prioritate".

Administratorii drumurilor publice ce se intersectează cu sectoare de drum cu prioritate sunt obligați să instaleze, înainte de intersecție, unul dintre indicatoarele cu semnificația "Cedează trecerea" sau "Oprire".

Au prioritate de trecere autovehiculele prevăzute la art. 75 alin. 2 lit. a) și b), când se deplasează în acțiuni de intervenție sau în misiuni care impun urgență, precum și tramvaiele în mișcare. Modificări (1)

La apropierea autovehiculelor prevăzute la art. 75 alin. 2 lit. a) și b), ceilalți conducători vor micșora viteza și vor circula cât mai aproape de marginea din dreapta drumului până când sunt depășiți.

Nu au prioritate de trecere:

a) vehiculele care urmează să intre într-o intersecție venind de pe un drum public pe care nu este instalat vreun indicator de prioritate, față de vehiculele care circulă dinspre dreapta;

b) vehiculele care circulă pe un drum public unde este instalat unul dintre indicatoarele cu semnificația "Cedează trecerea" sau "Oprire";

c) vehiculele care întâlnesc indicatorul "Prioritate pentru circulația din sens invers";

d) vehiculele care coboară o pantă față de vehiculele care urcă;

e) vehiculele care se pun în mișcare sau cele care ies din garaje, curți, ganguri față de vehiculele care circulă pe drumul public, indiferent de direcția de mers. Fac excepție autovehiculele din serviciile regulate de transport public care se pun în mișcare din stații;

f) vehiculele care execută virajul la stânga față de cele care circulă din sens opus;

g) vehiculele care execută manevra de întoarcere.

Conducătorul care circulă în același sens cu autovehiculele din serviciile regulate de transport public de persoane, la apropierea de o stație semnalizată ca atare este obligat să reducă viteza și, la nevoie, să oprească pentru a permite conducătorilor acestor vehicule să efectueze manevrele necesare repunerii în mișcare din stație.

Conducătorul unui autovehicul din serviciile regulate de transport public de persoane este obligat să repună în mișcare vehiculul din stație numai după ce a semnalizat intenția de a efectua această manevră.

D. Întoarcerea și mersul înapoi

Art. 34. -

Pentru a putea întoarce vehiculul de pe un sens de circulație pe celălalt sens, prin manevră înainte și înapoi sau prin viraj, conducătorul este obligat să semnalizeze și să se asigure că din față, din spate sau din lateral nu circulă în acel moment nici un vehicul.

Nu se execută această manevră:

a) în locurile unde este instalat indicatorul "Întoarcerea interzisă";

b) la trecerile pentru pietoni;

c) în curbe cu vizibilitate redusă;

d) în locurile unde soliditatea drumului nu este verificată (marginile prăpăstiilor, malurile șanțurilor etc.);

e) pe poduri și sub poduri;

f) la trecerile peste calea ferată și la o distanță mai mică de 50 m de trecerea peste calea ferată;

g) în vârfuri de pantă și pe o distanță de 50 m de o parte și alta a vârfului de pantă;

h) în intersecții și la o distanță mai mică de 50 m de cel mai apropiat colț de intersecție;

i) la mai puțin de 50 m de stațiile de tramvai, troleibuz sau autobuz;

j) pe timp de ceață și în orice împrejurare când vizibilitatea este redusă sub 100 m, dacă conducătorul vehiculului nu este pilotat de altă persoană.

Este interzis mersul autovehiculelor înapoi pe o distanță mai mare de 50 m sau la ieșirea din garaje, curți ori ganguri.

În cazul în care vizibilitatea în spate este împiedicată, vehiculele pot fi manevrate înapoi numai atunci când conducătorii acestora sunt pilotați de alte persoane.

E. Trecerea la nivel cu calea ferată

Art. 35. -

La apropierea de o trecere la nivel cu calea ferată nepăzită, conducătorul de vehicul este obligat să oprească în locul unde are o vizibilitate maximă asupra căii ferate, fără a trece de linia din dreptul indicatorului "Trecere la nivel cu calea ferată, simplă, fără bariere" sau "Trecere la nivel cu calea ferată, dublă, fără bariere", ori de marcajul de oprire, putând continua să circule numai după ce s-a asigurat că nu vine nici un tren ori alt vehicul feroviar.

Art. 36. -

La apropierea de o trecere la nivel cu calea ferată prevăzută cu bariere sau semibariere ori cu semnalizare luminoasă, conducătorul de vehicul va reduce viteza, continuând să circule numai dacă barierele sau semibarierele sunt deschise, iar semnalele luminoase de culoare roșie sunt stinse.

Dacă barierele sau semibarierele sunt în curs de coborâre ori sunt închise, iar semnalele luminoase de culoare roșie funcționează intermitent alternativ, conducătorii de vehicule sunt obligați să oprească, în ordinea sosirii, înaintea marcajului de oprire sau, în lipsa acestuia, a instalației de semnalizare luminoasă.

Pe timpul cât semnalele luminoase de culoare roșie sunt stinse poate funcționa un semnal luminos de culoare albă intermitent, având cadență lentă, care semnifică permisiunea de a trece.

F. Oprirea și staționarea voluntară. Parcarea

Art. 37. -

Oprirea este imobilizarea voluntară pe drum a unui vehicul pentru o durată de cel mult 5 minute; peste această durată se consideră staționare voluntară,

Oprirea și staționarea voluntară sunt permise în localități numai pe partea dreaptă a drumului în sensul de mers.

Pe drumurile cu sens unic, oprirea și staționarea voluntară a vehiculelor sunt permise și pe partea stângă, dacă rămâne liberă cel puțin o bandă de circulație.

Oprirea și staționarea voluntară se fac lângă și paralel cu trotuarul, vehiculele urmând să fie așezate unul după altul, cu excepția motocicletelor fără ataș ce pot fi oprite sau staționate una lângă alta. Oprirea și staționarea voluntară se pot face total sau parțial și pe trotuar, fără să se stânjenească circulația pietonilor ori să-i determine să circule pe partea carosabilă a drumului.

Pe drumurile din afara localităților, vehiculele vor fi oprite sau staționate voluntar numai în afara părții carosabile, iar când nu este posibil, cât mai aproape de marginea din dreapta drumului, paralel cu axa acestuia.

Art. 38. -

Oprirea voluntară este interzisă:

a) în zona de acțiune a indicatorului "Oprirea interzisă" și a marcajului cu semnificația de interzicere a opririi;

b) la o distanță mai mică de 50 m înainte de o trecere la nivel cu calea ferată;

c) pe poduri, sub poduri, precum și în tunele rutiere;

d) în curbe și pe sectoare de drum cu vizibilitate redusă;

e) în locul unde este instalat indicatorul "Trecere pentru pietoni" sau pe marcajul de traversare pentru pietoni;

f) în locuri cu sens giratoriu;

g) în intersecții și în zona de preselecție unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora, la o distanță mai mică de 5 m de colțul intersecției;

h) la mai puțin de 25 m înainte de indicatorul stației pentru mijloacele de transport public;

i) în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabilă a drumului public, dacă prin aceasta se stânjenește circulația a două vehicule venind din sensuri opuse, precum și în dreptul marcajului continuu, dacă conducătorii celorlalte vehicule care circulă în același sens ar fi determinați, din această cauză, să treacă peste acest marcaj;

j) pe sectoarele de drum unde este instalat indicatorul cu semnificația de interzicere a depășirii;

k) în locuri unde observarea unui indicator sau a unui semnal luminos ar fi împiedicată;

l) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificația "Drum îngustat", "Prioritate pentru circulația din sens invers", sau "Prioritate față de circulația din sens invers".

Interdicțiile de la alin. 1 [cu excepția celei de la lit. k)], nu sunt aplicabile conducătorilor autovehiculelor prevăzute la art. 75 alin. 2 lit. a) și b), atunci când se află în acțiuni de intervenție sau în misiuni care impun urgență.

Art. 39. -

Staționarea voluntară este interzisă:

a) în cazurile în care este interzisă oprirea voluntară;

b) în zona de acțiune a indicatorului cu semnificația "Staționarea interzisă" și a marcajului de interzicere a staționării;

c) pe drumurile publice cu o lățime mai mică de 6 m;

d) în dreptul căilor de acces care deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice;

e) pe partea carosabilă a drumurilor naționale. În cazul în care nu este posibilă scoaterea vehiculelor în afara părții carosabile, acestea vor staționa cât mai aproape de marginea drumului;

f) în pantă și în rampă;

g) în locul unde este instalat indicatorul cu semnificația "Staționare alternantă", în altă zi sau perioadă decât cea permisă, sau indicatorul cu semnificația "Zonă de staționare cu durată limitată", peste durata stabilită.

Interdicțiile de la alin. 1 nu sunt aplicabile autovehiculelor prevăzute la art. 75 alin. 2 lit. a) și b), atunci când se află în acțiuni de intervenție sau în misiuni care impun urgență.

Art. 40. -

Conducătorii care părăsesc autovehiculele staționate sunt obligați să le asigure cu frâna de mână, să scoată cheia din contact, să introducă maneta schimbătorului într-una din viteze sau în marșarier și să încuie ușile, cu excepția cazurilor când aceste măsuri nu sunt posibile datorită particularităților de construcție a autovehiculului.

Art. 41. -

Oricărui vehicul care staționează pe timp de noapte pe partea carosabilă a unui drum public, acolo unde staționarea este permisă, trebuie să i se semnalizeze prezența prin aprinderea lanternelor de poziție, cât și prin lumina roșie din spate, dacă locul de staționare este neiluminat.

Nu este permisă staționarea pe drumurile publice, în timpul nopții, a tractoarelor, a remorcilor, a vehiculelor cu tracțiune animală, ori a celor trase sau împinse cu mâna.

Art. 42. -

Parcarea vehiculelor este permisă numai în locurile special destinate acestui scop, semnalizate prin indicatoare sau marcaje. În aceste locuri vehiculele trebuie așezate unul lângă altul, conducătorii lor având obligația să respecte și celelalte reguli stabilite pentru staționare.

SECȚIUNEA A III-A Reguli speciale privind circulația autovehiculelor

A. Obligațiile conducătorilor de autovehicule

Art. 43. -

Autovehiculele pot fi conduse pe drumurile publice numai dacă sunt înmatriculate potrivit dispozițiilor prezentului regulament.

Conducătorii de autovehicule trebuie să posede permis de conducere, valabil pentru categoria din care face parte autovehiculul condus.

Art. 44. -

Conducătorii de autovehicule sunt obligați:

1. înainte de plecarea în cursă:

a) să verifice starea tehnică a autovehiculului, în special sistemele de transmisie, direcție, frânare, rulare, lumini și semnalizare. Dacă autovehiculul nu îndeplinește condițiile tehnice, conducătorul său nu va pleca în cursă;

b) la ieșirea din garaj și la schimbul pe traseu să semneze de primirea autovehiculului, dacă corespunde din punct de vedere tehnic pentru a putea circula;

2. în timpul conducerii, să aibă asupra lor:

a) permisul de conducere;

b) certificatul de înmatriculare;

c) cartea de identitate a conducătorului auto;

d) dovada efectuării inspecției tehnice periodice;

e) licența de execuție pentru cei care efectuează transporturi rutiere publice;

f) atestatul de exercitare a activității de taximetrie și autorizația de instructor, pentru cei care practică aceste profesii;

g) alte documente prevăzute de lege;

3. să nu conducă autovehiculuI după ce a consumat băuturi alcoolice, produse sau substanțe stupefiante ori medicamente cu efecte similare, precum și în cazul în care este bolnav, rănit sau într-o stare avansată de oboseală, de natură a pune în pericol siguranța circulației;

4. să nu transporte persoane în stare de ebrietate pe motociclete sau în cabină, ori în caroseria autovehiculelor destinate transportului de mărfuri;

5. să transporte ofițerii sau subofițerii de poliție, la cererea acestora, pentru prinderea persoanelor urmărite care încearcă să dispară, pentru conducerea la punctele de prim-ajutor a persoanelor care necesită asistență medicală și pentru deplasarea la locurile unde s-au produs accidente de circulație sau calamități. Modificări (1)

Ofițerul sau subofițerul de poliție care folosește un autovehicul în situațiile de mai sus este obligat să prezinte legitimația de serviciu, iar după terminarea misiunii, să consemneze în foaia de parcurs sau în ordinul de serviciu distanța parcursă, timpul cât a durat deplasarea, cu indicarea descifrabilă a numelui său, a organului poliției din care face parte și a numărului legitimației sale de serviciu. Când autovehiculul nu aparține unei instituții sau agent economic, ofițerul sau subofițerul care îl folosește va prezenta conducătorului auto legitimația de serviciu; Modificări (1)

6. să oprească imediat autovehiculul:

a) la semnalul regulamentar al ofițerului sau subofițerului de poliție; Modificări (1)

b) la semnalul agenților căilor ferate postați la trecerile la nivel;

c) la semnalul conducătorilor de coloane, inclusiv cele militare;

d) la semnalul orbilor care traversează strada (semnal dat prin ridicarea bastonului alb);

7. să oprească imediat când sunt angajați într-un accident și să dea concursul ori de câte ori trec pe lângă locul unui accident, în scopul acordării primului-ajutor și transportării persoanelor accidentate la cea mai apropiată unitate sanitară;

8. să nu schimbe poziția autovehiculului angajat în accident, până la sosirea organelor poliției, și să asigure păstrarea urmelor la locul accidentului, dacă acesta a avut ca rezultat moartea, vătămarea integrității corporale sau a sănătății vreunei persoane sau dacă accidentul constituie infracțiune ori s-a produs ca urmare a unei infracțiuni.

În cazul când din accident au rezultat răniri de persoane, le vor acorda primul ajutor, iar dacă nu este posibilă transportarea acestora la cea mai apropiată unitate sanitară cu alte mijloace de transport, le vor transporta ei înșiși, după care se vor întoarce imediat la locul accidentului.

În cazul în care s-a produs un accident de circulație de pe urma căruia au rezultat numai pagube materiale care, prin consecințele lor, nu constituie o faptă prevăzută de legea penală, conducătorii vehiculelor angajate în accident sunt obligați să scoată imediat vehiculele în afara părții carosabile, iar dacă nu este posibil, să le conducă lângă bordură sau acostament, semnalizând prezența lor, potrivit art. 78.

Conducătorii auto aflați în situația prevăzută la alineatul precedent sunt obligați să anunțe imediat cel mai apropiat organ de poliție pentru constatarea și întocmirea documentelor specifice.

Dacă în accident este angajat un autovehicul al salvării, poliției, jandarmeriei ori al pompierilor, precum și al Ministerului Apărării Naționale, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Protecție și Pază, Serviciului de Informații Externe, atunci când se află în executarea unei misiuni ce nu suportă amânare, conducătorul acestuia va anunța de îndată organul de poliție cel mai apropiat, urmând ea după terminarea misiunii să se prezinte la sediul poliției, în vederea întocmirii actelor de constatare; Modificări (1)

9. să sesizeze organul poliției cel mai apropiat, imediat ce iau cunoștință despre producerea vreunui accident, precum și despre apariția poleiului pe drumul public pe care au circulat, a obstacolelor sau surpărilor de natură a pune în pericol securitatea circulației;

10. să înmâneze, la cerere, ofițerului sau subofițerului de poliție documentele prevăzute la art. 44 pct. 2, precum și cele referitoare la natura și greutatea bunurilor transportate și să se prezinte la termen la unitatea de poliție care l-a citat, pentru soluționarea oricărei probleme legate de calitatea sa de conducător. Modificări (1)

Certificatele de înmatriculare a autovehiculelor aparținând Ministerului Apărării Naționale și documentele referitoare la natura și greutatea bunurilor transportate cu aceste autovehicule sunt exceptate de la controlul ofițerului sau subofițerului de poliție. Modificări (1)

Conducătorul auto este obligat să permită controlul stării tehnice a vehiculului, precum și al bunurilor transportate, în cazuri justificate, atunci când sunt indicii cu privire la existența unei fapte ilicite;

11. să nu transporte persoane în caroseria autobasculantelor, pe autocisterne, pe platforme, deasupra încărcăturilor, pe părțile laterale ale caroseriei, sau care stau în picioare în caroseria autocamioanelor, pe scări, precum și în remorci, cu excepția remorcilor de la tractoare special amenajate pentru transportul persoanelor;

12. să nu transporte persoane pe motociclete și motorete care nu au șa și scări; copiii sub 14 ani se transportă numai în atașul motocicletei; să nu transporte pe motociclete sau motorete obiecte voluminoase, iar când conduc motociclete și scutere fără ataș ori motorete, atât conducătorii acestora, cât și însoțitorii lor, să poarte pe cap casca de protecție;

13. să nu transporte în cabinele autovehiculelor, în autoturisme sau pe motociclete mai multe persoane decât numărul locurilor stabilite în certificatul de înmatriculare; să nu transporte copii în vârstă de până la 12 ani pe scaunul din față al autovehiculelor, chiar dacă sunt ținuți în brațe de către persoane majore.

Copiii în vârstă de până la 7 ani, ținuți în brațe, nu se socotesc în numărul persoanelor care pot fi transportate în cabinele autovehiculelor, în autoturisme sau în atașul motocicletelor;

14. să nu încredințeze conducerea autovehiculului persoanelor care nu au permis de conducere sau care posedă permis de conducere necorespunzător categoriei din care face parte autovehiculul respectiv;

15. să nu încredințeze spre folosință altei persoane permisul său de conducere;

16. să nu deschidă ușile autovehiculului în timpul mersului, să pornească de pe loc numai cu ușile închise și asigurate și să nu arunce din vehicul, el sau pasagerii, obiecte, substanțe sau alte bunuri.

În timpul opririi sau staționării pe drumurile publice, deschiderea ușilor autovehiculului este permisă numai dacă aceasta nu prezintă pericol pentru circulație;

17. în timpul mersului, să nu angajeze discuții cu ceilalți călători ori să aibă preocupări care i-ar putea distrage, de o manieră periculoasă atenția, să nu folosească mijloace de telefonie mobilă, cu excepția celor de tipul "mâini libere", ori instalații de sonorizare care să depășească nivelul de zgomot admis pentru tipul de vehicul respectiv;

18. să nu intre pe drumurile publice modernizate cu autovehicule care au pe roți sau caroserie noroi, var etc. ce se depun pe partea carosabilă, ori cu autovehicule din care se scurg sau cad produse petroliere sau materiale de construcții;

19. să curețe tăblițele cu numărul de înmatriculare, astfel încât acesta să fie vizibil tot timpul cât autovehiculul circulă pe drumurile publice;

20. să conducă în așa fel autovehiculul încât să nu stropească pietonii, clădirile și celelalte vehicule atunci când pe drumurile publice există apă sau noroi;

21. să nu lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comandă;

22. să nu circule, fără motiv întemeiat, cu viteză redusă, stânjenind prin aceasta circulația normală a celorlalte autovehicule; în cazul când împrejurările impun a se circula cu viteză redusă, să circule cât mai aproape de partea dreaptă a drumului public;

23. să nu circule cu o viteză inferioară celei prescrise de indicatorul "Viteză minimă obligatorie" pe sectoarele de drum unde acționează acest indicator;

24. să păstreze față de autovehiculul din fața sa o distanță corespunzătoare pentru a putea evita lovirea în cazul când acel autovehicul încetinește viteza sau oprește brusc;

25. să conducă cu atenție sporită când întâlnesc autovehicule echipate cu lumini giratoare de culoare galbenă și autovehicule purtând inscripția "Școală" sau un semn distinctiv în formă de disc galben în centrul căruia se află semnul exclamării;

26. să acorde prioritate pietonilor la trecerile prevăzute cu indicatoare sau marcate cu linii transversale pentru trecerea acestora;

27. să se prezinte la verificarea medicală atunci când sunt trimiși de organele poliției ori periodic, conform reglementărilor emise de autoritatea competentă.

Art. 45. -

Conducătorii tramvaielor, troleibuzelor și autobuzelor au, pe lângă obligațiile prevăzute la art. 44, și următoarele obligații:

a) să nu deschidă ușile pentru urcarea și coborârea pasagerilor decât în stație, cu excepția cazurilor de necesitate;

b) să nu permită în timpul mersului accesul nici unei persoane în cabina de conducere, când aceasta este separată de restul autovehiculului;

c) să nu pornească din stație înainte de urcarea și coborârea călătorilor și de luarea măsurilor de precauție necesare pentru a evita orice situație periculoasă previzibilă.

Art. 46. -

La stațiile de alimentare, conducătorii autovehiculelor sunt obligați:

a) să oprească funcționarea motorului când sunt în așteptare în fața dispozitivului de alimentare;

b) să nu plece de lângă autovehicul;

c) să nu fumeze pe locul unde este amplasată stația;

d) să nu regleze și nici să repare motorul la o distanță mai mică de 50 m de stație;

e) să oprească imediat motorul și să îndepărteze autovehiculul la o distanță de cel puțin 50 m de stație dacă se produc rateuri. Conducătorii celorlalte autovehicule care se găsesc în stație sunt obligați să dea ajutor la îndepărtarea autovehiculului.

B. Viteza

Art. 47. -

Limitele maxime de viteză sunt:

a) în localități, 50 km/h. Pe anumite sectoare de drum, administratorul drumului, împreună cu organele de poliție pot stabili pentru autoturisme, prin indicatoare, limite maxime de viteză care nu pot depăși 80 km/h;

b) în afara localităților:

- pe autostrăzi, 120 km/h;

- pe celelalte categorii de drumuri, 90 km/h.

În funcție de categoria din care fac parte autovehiculele, conform art. 96, vitezele maxime admise în afara localităților se limitează astfel:

a) autovehiculele din categoria A, 100 km/h pe autostrăzi și 80 km/h pentru celelalte categorii de drumuri;

b) autovehiculele din categoria C, 90 km/h pe autostrăzi și 70 km/h pe celelalte categorii de drumuri;

c) autovehiculele din categoria D, 90 km/h pe autostrăzi și 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri;

d) autovehiculele din categoria Tr, 50 km/h.

Viteza maximă pentru autovehiculele care tractează remorci este cu 10 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care face parte autovehiculul trăgător.

Viteza maximă admisă în afara localităților pentru autovehiculele conduse de persoane care au mai puțin de un an practică de conducere este cu 10 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care fac parte autovehiculele respective.

Conducătorii autovehiculelor sunt obligați să se conformeze restricțiilor impuse de indicatorul "Limitare de viteză" pe sectoarele de drum unde acestea acționează.

Art. 48. -

Conducătorii trebuie să adapteze viteza ținând seama de împrejurări, în special de caracteristicile și starea drumului, de starea și încărcătura vehiculului, de condițiile atmosferice și de intensitatea circulației, astfel încât să poată opri vehiculul în limitele câmpului său de vizibilitate către înainte, precum și în fața oricărui obstacol previzibil.

Conducătorul trebuie să reducă viteza în următoarele situații:

a) la trecerea prin intersecțiile cu circulație nedirijată;

b) pe poduri;

c) la curbe periculoase sau lipsite de vizibilitate;

d) la trecerile la nivel cu calea ferată, prevăzute cu bariere sau semibariere;

e) la trecerea pe lângă grupuri și coloane, indiferent dacă acestea se află în mers sau staționează;

f) la trecerea pe lângă animale;

g) în piețe aglomerate;

h) când se circulă din direcție opusă tramvaielor, troleibuzelor și autobuzelor oprite în stații, pe drumurile cu o singură bandă pe sens;

i) la trecerea prin dreptul stațiilor de tramvai;

j) la depășirea troleibuzelor și a autobuzelor oprite în stații, precum și a tramvaielor aflate în stații prevăzute cu refugiu;

k) pe timp de ceață, ploi torențiale și ninsori abundente;

l) pe drumuri cu denivelări, semnalizate ca atare, precum și pe cele acoperite cu polei, zăpadă, mâzgă sau piatră cubică umedă;

m) în apropierea locurilor frecventate de copii (școli și terenuri de joc) unde este instalat indicatorul "Copii";

n) la trecerile pentru pietoni prevăzute cu indicator sau marcate;

o) în locurile unde sunt instalate indicatoare cu semnificația "Animale";

p) la schimbarea direcției de mers prin viraje.

Art. 49. -

Autovehiculele destinate stingerii incendiilor și autosalvările aflate în acțiuni de intervenție, precum și cele ale organelor Ministerului de Interne și ale Ministerului Public, aflate în misiune, pot circula cu viteza impusă de necesități, conducătorii acestor autovehicule având obligația să ia toate măsurile pentru prevenirea accidentelor.

C. Remorcarea

Art. 50. -

Autovehiculele rămase în pană și remorcile pot fi remorcate prin intermediul unei bare metalice cu o lungime de cel mult 4 m. Autoturismul al cărui echipament de frânare nu este defect poate fi remorcat cu o legătură flexibilă omologată. Bara sau legătura flexibilă trebuie fixată la elementul de remorcare cu care este prevăzut autovehiculul trăgător.

Prin remorcă se înțelege orice vehicul destinat prin construcție a fi atașat unui autovehicul.

Art. 51. -

În cazul remorcării autovehiculelor:

a) la volanul autovehiculului remorcat trebuie să se găsească un conducător cu permis de conducere valabil pentru categoria din care face parte autovehiculul respectiv;

b) la pornire, depășire, schimbare de direcție prin viraj și la oprire, conducătorul autovehiculului trăgător este obligat să avertizeze, prin mijloacele de semnalizare corespunzătoare, pe conducătorul autovehiculului remorcat.

Remorcarea a două sau mai multe autovehicule este interzisă.

Art. 52. -

Autovehiculului care tractează i se pot atașa cel mult două remorci, cu excepția autoturismului căruia i se poate atașa numai o remorcă ușoară. Prin remorcă ușoară se înțelege orice remorcă a cărei greutate maximă autorizată nu depășește 750 kg.

SECȚIUNEA A IV-A Circulația vehiculelor cu tracțiune animală,
a celor împinse sau trase cu mâna și a animalelor

Art. 53. -

Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu tracțiune animală, precum și a celui tras sau împins cu mâna, nu poate fi încredințată minorilor care nu au 14 ani împliniți și nici persoanelor surde sau debile mintal. Animalele izolate sau în turmă trebuie să fie însoțite, pe drumurile publice, de un număr corespunzător de conducători.

Art. 54. -

Este interzis conducătorilor vehiculelor cu tracțiune animală, celor trase sau împinse cu mâna, precum și persoanelor care conduc pe drumurile publice animale izolate sau în turmă:

a) să circule pe autostrăzi și pe drumurile naționale E (deschise traficului internațional), iar pe celelalte drumuri naționale, atunci când în afara părții carosabile există spațiu pentru circulația acestora sau drumuri laterale;

b) să conducă în timp ce se găsesc sub influența băuturilor alcoolice;

c) să circule pe timp de noapte ori ziua când este ceață, fără felinar aprins; acesta va fi așezat pe partea stângă a vehiculului, astfel ca lumina să fie vizibilă din ambele sensuri ale circulației, iar conducătorii de animale îl vor ține în mână;

d) să schimbe direcția de mers fără a semnaliza cu mâna și a se asigura că, din față sau din spate, nu circulă în imediata lor apropiere un vehicul;

e) să părăsească vehiculul sau animalele în timpul mersului sau staționării.

Art. 55. -

Conducătorilor de vehicule cu tracțiune animală le este interzis:

a) să circule pe drumurile publice cu vehiculul neechipat cu felinar și elemente reflectorizante montate la loc vizibil în partea din spate, iar noaptea ori ziua, când plouă torențial, ninge abundent sau este ceață densă ori în alte condiții meteorologice ce reduc vizibilitatea, fără felinar aprins, instalat lateral în partea stângă a vehiculului;

b) să doarmă în timpul mersului sau staționării cu animalele înhămate;

c) să circule cu mânji sau alte animale neînhămate, care însoțesc vehiculul, dacă acestea nu sunt legate de partea dreaptă a vehiculului;

d) să intre cu vehiculul murdar de noroi pe drumurile modernizate sau pietruite;

e) să conducă vehicule cu roți pneumatice, dacă aceste vehicule nu sunt prevăzute cu frâne.

Art. 56. -

Dacă în afara părții carosabile nu există spațiu pentru circulația animalelor izolate sau în turmă, acestea vor fi conduse cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului în așa fel încât să nu stânjenească circulația vehiculelor.

Art. 57. -

Dacă turmele sau grupuri mai mici de animale nu pot fi conduse decât pe trasee în care se includ și drumuri modernizate, se vor lua măsuri ca, pe cât posibil, acestea să fie transportate în vehicule special amenajate.

Art. 58. -

Conducătorilor vehiculelor cu tracțiune animală, ai tractoarelor și utilajelor agricole, precum și ai turmelor de animale le este interzisă traversarea autostrăzilor și a drumurilor naționale E (deschise traficului internațional) prin alte locuri decât cele special amenajate și semnalizate.

SECȚIUNEA A V-A Circulația bicicletelor

Art. 59. -

Circulația bicicletelor, mopedelor și a motoretelor pe autostrăzi și pe drumurile naționale E (deschise traficului internațional) este interzisă. Este permisă circulația cu bicicleta pe celelalte drumuri publice cu trafic intens numai persoanelor care au împlinit vârsta de 14 ani.

Este interzisă conducerea pe drumurile publice a bicicletelor cu motor și a mopedelor de către persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Bicicliștii vor circula numai pe pistele special destinate, când pe traseul pe care se deplasează întâlnesc indicatorul cu semnificația "Pistă pentru biciclete".

Art. 60. -

Se interzice bicicliștilor:

a) să circule cu bicicleta fără a fi echipată cu frână eficace, sonerie, o lumină albă îndreptată înainte, precum și o lumină roșie sau un dispozitiv reflectorizant îndreptat înapoi;

b) să învețe să conducă bicicleta pe drumuri publice cu circulație intensă;

c) să circule pe trotuare sau pe mijlocul părții carosabile, pe aleile pentru pietoni din parcuri și grădini publice;

d) să circule câte doi sau mai mulți în același rând, în afara competițiilor sportive organizate;

e) să circule luând mâinile de pe ghidon sau picioarele de pe pedale;

f) să se țină cu mâna de autovehicule în mers sau să circule în spatele acestora la o distanță mai mică de 25 m;

g) să transporte alte persoane pe biciclete prevăzute cu un singur loc, cu excepția transportului copiilor până la 7 ani, dacă bicicleta este prevăzută în acest scop cu un suport așezat în față;

h) să transporte orice fel de obiecte care ar stânjeni conducerea bicicletei sau circulația celorlalte vehicule;

i) să circule în timp ce se găsesc sub influența băuturilor alcoolice;

j) să circule pe autostrăzi și pe drumurile naționale E (deschise traficului internațional), precum și pe celelalte drumuri naționale, dacă în direcția în care se deplasează există drumuri sau poteci laterale ce pot fi folosite de bicicliști.

SECȚIUNEA A VI-A Circulația pietonilor și călătorilor

Art. 61. -

Pietonii sunt obligați:

a) să circule numai pe trotuare, iar în lipsa acestora, pe potecile laterale ale drumurilor publice;

b) să nu circule pe autostrăzi și pe partea carosabilă a drumurilor naționale E (deschise traficului internațional);

c) să circule numai pe partea stângă a drumurilor publice dacă acestea nu au trotuare sau poteci;

d) să nu circule pe sectoarele de drum public la începutul cărora este instalat indicatorul cu semnificația "Accesul interzis pietonilor";

e) să traverseze drumurile publice numai prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje pentru trecerea pietonilor, iar în orașe unde asemenea indicatoare sau marcaje lipsesc, pe la colțul străzilor, după ce s-au asigurat că nu există vreun pericol. Traversarea drumurilor publice se face perpendicular pe axa acestora;

f) să circule cu cărucioarele și săniuțele cu copii numai pe trotuare sau poteci.

Sunt interzise manifestările distractive (hore, dansuri) sau plimbările și staționările pietonilor în grup, pe partea carosabilă a drumurilor publice.

Art. 62. -

Călătorii sunt obligați:

a) să nu urce, să nu coboare și să nu deschidă ușile autovehiculului, în timpul mersului;

b) să nu călătorească pe scările sau pe părțile laterale ale caroseriei tramvaielor, troleibuzelor, autobuzelor sau ale altor mijloace de transport ori stând în picioare în caroseria autocamioanelor sau remorcilor;

c) să nu distragă prin discuții atenția conducătorilor autovehiculelor de transport public.

SECȚIUNEA A VII-A Circulația coloanelor

Art. 63. -

Conducătorii coloanelor sunt obligați:

a) să formeze coloane de cel mult patru persoane în rând, cu excepția manifestațiilor sau defilărilor;

b) să nu admită mersul în cadență la trecerea peste poduri;

c) să aibă în flancul stâng, în rândurile din față și din spate ale coloanei, ziua stegulețe roșii, iar pe timp de noapte sau ceață, felinare cu lumină roșie.

Copiii în coloană vor circula câte doi în rând și vor traversa strada sau drumul sub supraveghere.

SECȚIUNEA A VIII-A Alte reguli privind securitatea circulației

Art. 64. -

Administratorii drumurilor publice sunt obligați să ia măsurile necesare pentru securitatea circulației pe timp de ninsoare sau polei, ori în alte situații asemănătoare.

Art. 65. -

Pe timp de ceață sau în alte condiții atmosferice care împiedică vizibilitatea peste 20 m, autovehiculele de orice fel, în mers și în staționare, vor fi iluminate și în timpul zilei, iar conducătorii acestora sunt obligați să dea semnale sonore și să răspundă în același fel la semnalele date de conducătorii autovehiculelor care se apropie. În asemenea condiții semnalele sonore pot fi folosite și în localitățile, locurile sau în timpul în care claxonatul este interzis.

Art. 66. -

Tractoarele, precum și mașinile agricole, mașinile autopropulsate pentru lucrări și alte autovehicule care nu sunt supuse înmatriculării pot circula pe drumurile publice numai pe traseele și în condițiile stabilite prin reglementări ale Ministerului Transporturilor și Ministerului de Interne.

În zilele de sâmbătă, duminică, precum și în celelalte zile nelucrătoare, de la ora 7 până la ora 22, se va interzice eșalonat, prin ordin al ministrului transporturilor, circulația pe autostrăzi și pe drumurile naționale E*) (deschise traficului internațional) a autovehiculelor de transport de marfă a căror masă maximă autorizată depășește 3,5 tone.

*) Drumurile naționale E (deschise traficului internațional) sunt cuprinse în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 152/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 23 martie 1995.

Se exceptează de la prevederile alin. 2 autovehiculele care transportă mărfuri perisabile sau animale vii, autovehiculele care se deplasează la intervenții ce nu suportă amânare, autovehiculele Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne, precum și autovehiculele care circulă pe bază de autorizații eliberate de Ministerul Transporturilor.

Art. 67. -

În cazul încărcăturilor ușor inflamabile, explozivilor sau altor încărcături periculoase, șefii de garaje, înlocuitorii acestora și conducătorii de vehicule sunt obligați să verifice, înainte de plecarea în cursă, existența și buna funcționare a mijloacelor de stingere a incendiilor, prevăzute pentru transportul acestor încărcături.

Conducătorii vehiculelor cu care se transportă încărcături periculoase au obligația să respecte indicațiile stabilite la punctele de primire a acestor încărcături, în legătură cu încărcarea, transportul și descărcarea.

Art. 68. -

Este interzis ca în autovehiculele care transportă încărcături periculoase să se afle pasageri sau încărcături neprevăzute în foaia de parcurs.

Încărcătura periculoasă trebuie să fie însoțită pe tot parcursul de cel puțin o persoană care să-i cunoască bine caracteristicile.

Dacă, din cauza deteriorării ambalajului în timpul transportului sau din alte cauze, substanțele ușor inflamabile sau alte substanțe periculoase se împrăștie pe drum, conducătorul vehiculului este obligat să oprească imediat ce observă aceasta și, împreună cu persoana care îl însoțește, să avertizeze pe cei din jur de pericol și să ia măsurile necesare pentru izolare, anunțând de cele întâmplate cel mai apropiat organ al poliției.

Art. 69. -

Conducătorilor de vehicule cu care se transportă încărcături periculoase le este interzis:

a) să provoace șocuri vehiculului condus;

b) să fumeze în timpul transportului sau să aprindă focuri la opriri ori staționări, la o distanță mai mică de 50 m de vehicul;

c) să lase vehiculul și încărcătura fără supraveghere;

d) să lase vehiculul încărcat în garaj;

e) să păstreze în vehicul rezerve de combustibil în ambalaje care nu sunt special confecționate în acest scop;

f) să remorcheze autovehicule rămase în pană;

g) să staționeze pe partea carosabilă a drumurilor publice pe timp de noapte.

Art. 70. -

În caroseria autocamioanelor care transportă mărfuri se pot transporta, împreună cu încărcătura, numai încărcătorii sau însoțitorii mărfurilor, prevăzuți în foaia de parcurs, cu obligația ca aceștia să nu călătorească deasupra, încărcăturii sau în picioare.

Art. 71. -

Conducătorul autoturismului și pasagerul care ocupă locul din față sunt obligați să poarte centura de siguranță în timpul circulației pe drumurile publice atât în localități cât și în afara acestora.

Sunt exceptați de la obligația de a purta centura de siguranță:

a) conducătorul de autoturism, pe timpul cât execută manevra de mers înapoi;

b) instructorul auto, în timpul orelor de pregătire a cursanților;

c) femeia care poartă o sarcină vizibilă, dacă nu poate ocupa unul din locurile din spate;

d) polițistul, conducătorul autoturismului armatei destinat controlului circulației și cel al autovehiculului pompierilor, atunci când sunt în misiune, precum și cei care conduc autovehicule ale salvării;

e) conducătorul și însoțitorul acestuia, care execută cu autoturismul servicii publice "din poartă în poartă".

CAPITOLUL III Obligațiile deținătorilor de autovehicule

Art. 72. -

Deținătorii de autovehicule sunt obligați să le înmatriculeze înainte de a le pune în circulație și să ceară radierea lor din evidența organelor poliției, potrivit prevederilor prezentului regulament.

Deținătorii de autovehicule sunt obligați să monteze pe autovehiculele care circulă pe drumurile publice tăblițe purtând numărul de înmatriculare, confecționate și plasate potrivit dispozițiilor, prezentului regulament.

Deținătorii autovehiculelor accidentate sunt obligați să ceară organului poliției cel mai apropiat autorizația de a efectua reparațiile necesare, pe care o vor prezenta responsabilului de atelier sau persoanei care urmează să efectueze reparația.

Deținătorul de autovehicul este obligat să comunice, la cererea organelor de poliție, identitatea persoanei căreia i-a încredințat autovehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice.

Art. 73. -

Unitățile deținătoare de autovehicule sunt obligate:

a) să verifice starea tehnică a autovehiculelor, să facă mențiune în foaia de parcurs că acestea se găsesc în bună stare de funcționare și să nu permită ieșirea în circulație a acelora care nu îndeplinesc condițiile tehnice;

b) să elibereze foaia de parcurs sau ordin de serviciu pentru fiecare autovehicul care pleacă în cursă;

c) să nu permită conducerea autovehiculelor de către persoane care nu posedă permis de conducere sau care posedă permis de conducere necorespunzător categoriei din care face parte autovehiculul respectiv;

d) să nu permită conducătorilor de autovehicule să plece în cursă sub influența băuturilor alcoolice sau în stare de oboseală accentuată;

e) la întoarcere să țină seama de observațiile făcute de agenții de circulație sau de conducătorii de autovehicule în foaia de parcurs și să ridice de la aceștia cheia de contact, certificatul de înmatriculare și foaia de parcurs în care se va menționa ora sosirii din cursă;

f) să anunțe imediat organele poliției despre orice accident săvârșit de conducătorii de autovehicule sau când în foaia de parcurs se constată modificări, ștersături ori adăugiri și când conducătorii de autovehicule se întorc din cursă sub influența băuturilor alcoolice;

g) să ia măsuri ca, la intrările și ieșirile din garaje și, depouri, să se instaleze indicatoare de prevenire.

CAPITOLUL IV Condițiile tehnice pentru admiterea în circulație
a autovehiculelor și remorcilor

Art. 74. -

Autovehiculele și remorcile care circulă pe drumurile publice trebuie să fie în bună stare de funcționare și să îndeplinească condițiile tehnice stabilite de autoritățile competente.

Art. 75. -

Este interzisă montarea la autovehicule, remorci sau semiremorci a altor lumini, a luminilor de altă culoare decât cele omologate ori de altă intensitate decât cea prevăzută prin construcție.

Se exceptează de la dispozițiile alineatului precedent:

a) autovehiculele poliției, care vor fi echipate cu dispozitive speciale cu lumini de culoare albastră și roșie, precum și cele aparținând salvării, Ministerului Apărării Naționale destinate controlului circulației autovehiculelor din parcul propriu, ale jandarmeriei, unităților speciale ale Serviciului Român de Informații și cele ale Serviciului pentru Protecție și Pază, care vor fi inscripționate ca atare și echipate cu dispozitive speciale cu lumini de culoare albastră, conform prevederilor legale; Modificări (2)

b) autovehiculele destinate stingerii incendiilor, care vor fi echipate cu dispozitive speciale cu lumini de culoare roșie;

c) autovehiculele cu gabarite sau mase depășite ori care însoțesc asemenea autovehicule, cele care transportă substanțe periculoase, cele destinate întreținerii, reparării sau executării unor lucrări de drumuri, curățeniei străzilor, deszăpezirii sau tractării autovehiculelor rămase în pană, precum și alte autovehicule aparținând unităților autorizate de Inspectoratul General al Poliției, care vor fi echipate cu dispozitive speciale cu lumini de culoare galbenă.

Sunt interzise dotarea și utilizarea dispozitivelor antiradar. Modificări (1)

Art. 76. -

Autovehiculele care transportă încărcături periculoase trebuie să îndeplinească condițiile tehnice și de agreere, stabilite prin Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994.

Conducătorii de autovehicule prevăzute la alineatul precedent trebuie să fie autorizați pentru acest fel de transport, conform prevederilor legale.

Art. 77. -

Încărcăturile care depășesc vehiculul spre în față, spre în spate ori în părți trebuie să fie semnalizate vizibil în toate cazurile în care marginile lor riscă să nu fie observate de ceilalți participanți la trafic. Noaptea, precum și în orice altă împrejurare în care vizibilitatea este redusă, această semnalizare trebuie să fie făcută, în față, cu o lanternă cu lumină albă și cu un dispozitiv reflectorizant de culoare albă, iar în spate, cu o lanternă cu lumină roșie și cu un dispozitiv reflectorizant de culoare roșie.

Dacă pe traseul pe care circulă autovehiculele, remorcile și semiremorcile ce depășesc gabaritele, greutatea pe osie sau tonajul, stabilite de dispozițiile legale în vigoare, sunt montate indicatoare rutiere ce interzic accesul, conducătorii autovehiculelor vor respecta semnificația acestora, cu excepția cazului când în autorizația specială, eliberată de organul competent, se permite deplasarea pe un astfel de drum.

Art. 78. -

Dacă, în urma unei defecțiuni survenite pe parcurs, autovehiculele nu mai îndeplinesc condițiile tehnice prevăzute în prezentul capitol, conducătorii lor sunt obligați să ia toate măsurile pentru înlăturarea deficiențelor, iar dacă aceasta nu se poate realiza pe loc, vor merge la garaj sau la punctul cel mai apropiat de reparare, cu o viteză care să asigure evitarea oricărui accident.

Dacă defecțiunile survenite nu permit deplasarea autovehiculelor la garaj sau la cel mai apropiat punct de reparare, conducătorii lor sunt obligați să le scoată din partea carosabilă, iar dacă aceasta nu este posibil, să le deplaseze cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului public, semnalizând prezența lor prin aprinderea lanternelor de poziție (și prin lumina roșie din spate, dacă locul respectiv nu este iluminat).

Orice conducător de vehicul este obligat să îi ajute pe conducătorii autovehiculelor rămase în pană, la scoaterea acestora din partea carosabilă a drumului public.

În cazul când defecțiunea privește sistemul de iluminat, conducătorii autovehiculelor rămase în pană sunt obligați să asigure funcționarea cel puțin a farului din partea stângă a autovehiculului.

Dacă sistemul de iluminat nu funcționează, autovehiculele nu vor circula în timpul nopții sau pe ceață, poziția lor fiind semnalizată prin instalarea în față și în spate a câte unui triunghi reflectorizant.

Art. 79. -

Se interzice circulația pe drumurile publice a vehiculului, dacă:

a) depășește, împreună cu încărcătura, lățimea, lungimea sau înălțimea stabilită pentru categoria din care face parte și nu are autorizație să circule pe acel sector de drum, eliberată de autoritatea competentă;

b) depășește masele maxime autorizate care nu sunt admise de autoritatea competentă să circule pe drumurile publice;

c) nu respectă regulile referitoare la transportul produselor periculoase;

d) dispozitivele de iluminare și semnalizare luminoasă, mijloacele de identificare fluorescent-reflectorizante, prevăzute în normele tehnice în vigoare, sunt defecte sau lipsesc, farurile nu sunt reglate sau sunt montate alte dispozitive decât cele omologate de autoritatea competentă;

e) echipamentul de frânare este defect;

f) mecanismul de direcție prezintă uzuri peste limitele admise;

g) anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în cartea de identitate a autovehiculului, prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita legal admisă;

h) zgomotul în mers sau staționare depășește limita legal admisă pentru tipul respectiv de vehicul;

i) motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise;

j) sunt montate alte dispozitive de avertizare sonoră decât cele omologate de autoritatea competentă;

k) elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezintă uzuri pronunțate ori nu sunt compatibile, fiind de natură să provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului;

l) are montate dispozitive sau accesorii neomologate de autoritatea competentă;

m) are aplicate inscripții, desene, semne distinctive sau reclame, de natură să împiedice ori să diminueze eficacitatea dispozitivelor de iluminare și de semnalizare luminoase ori citirea numărului de înmatriculare;

n) are montate accesorii, parbrize ori geamuri laterale, care restrâng sau estompează vizibilitatea conducătorului în timpul mersului;

o) prezintă scurgeri de carburant sau lubrifiant;

p) plăcile de înmatriculate sunt deteriorate ori nu sunt conforme cu standardul.

În situațiile prevăzute la alin. 1 lit. c)-p), o dată cu aplicarea sancțiunii contravenționale, organele de poliție vor retrage certificatul de înmatriculare până la remedierea deficiențelor constatate.

În cazurile prevăzute la alineatul precedent, în situațiile de la alin. 1 lit. c) și p), precum și atunci când, la controlul în trafic, conducătorul auto este depistat conducând vehiculul având dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare fără valabilitate sau cu valabilitate expirată, organele de poliție vor aplica și măsura reținerii plăcuțelor cu numerele de înmatriculare, până când au încetat motivele pentru care certificatul de înmatriculare a fost retras.

CAPITOLUL V Înmatricularea și radierea autovehiculelor și remorcilor

SECȚIUNEA I Înmatricularea autovehiculelor și remorcilor

Art. 80. -

Autovehiculele și remorcile se înmatriculează permanent sau temporar la inspectoratele de poliție județene sau la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București în raza căreia proprietarii își au domiciliul (sediul) ori reședința în cazul cetățenilor străini. Modificări (1)

La cererea persoanelor juridice, autovehiculele și remorcile se înmatriculează la inspectoratele de poliție județene sau la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București în raza cărora acestea au reprezentanțe, filiale, sucursale, puncte de lucru ori unități subordonate. Modificări (1)

Autovehiculele și remorcile aparținând Ministerului Apărării Naționale se înmatriculează la acest minister, iar tramvaiele și troleibuzele, la persoanele juridice care le dețin.

Este interzisă punerea în circulație a unei remorci neînmatriculate.

Persoanele care dețin autovehicule sau remorci înmatriculate în alte state și au sau își stabilesc domiciliul ori reședința în România sunt obligate să solicite înmatricularea acestora în termen de 30 de zile de la data intrării în țară a vehiculelor.

În caz de nerespectare a dispozițiilor de la alineatul precedent, după 60 de zile de la expirarea termenului organele de poliție vor reține certificatele și plăcile cu numerele de înmatriculare străine, care vor fi remise autorităților emitente.

La înscrierea în circulație autovehiculului sau remorcii i se atribuie plăcuțe cu un singur număr de înmatriculare, cu excepția cazurilor autorizate de Ministerul de Interne.

Art. 81. -

Autovehiculele și remorcile se înmatriculează numai dacă sunt omologate pentru circulație de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român".

Autovehiculele și remorcile care nu pot fi identificate de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român" datorită alterării sau lipsei numerelor de identificare a acestora poansonate de constructor nu vor fi omologate pentru circulație. Se exceptează autovehiculele și remorcile pentru care poliția poate stabili proveniența legală a acestora.

Art. 82. -

Înmatricularea autovehiculelor și a remorcilor se face pe baza următoarelor documente:

- fișa de înmatriculare semnată, după caz de actualul și de fostul proprietar, cu vizele care atestă plata taxei pentru mijloacele mecanice de transport și a primei de asigurare prin efectul legii;

- cartea de identitate a vehiculului, prevăzută cu elemente de secretizare aplicate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român";

- dovada de plată a taxei de înmatriculare;

- dovada de efectuare a formalităților vamale de import definitiv (pentru înmatricularea permanentă) sau temporar (pentru înmatricularea temporară), în cazul autovehiculelor și al remorcilor dobândite din străinătate.

La înmatricularea autovehiculelor și a remorcilor, cu excepția celor noi, proprietarii acestora vor face dovada efectuării inspecției tehnice periodice la stația Regiei Autonome "Registrul Auto Român", chiar dacă inspecția tehnică anterioară nu avea termenul de valabilitate expirat.

Art. 83. -

Autovehiculele și remorcile aparținând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și membrilor acestora, precum și altor organizații și persoane străine cu statut diplomatic, care își desfășoară activitatea în România, se înmatriculează la cererea celor interesați, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, pe baza acelorași documente prevăzute la art. 82, cu excepția taxei de înmatriculare și a dovezii de plată a taxei asupra mijloacelor mecanice de transport, dacă, pe bază de reciprocitate, se acordă scutiri pentru acestea.

Art. 84. -

Se înmatriculează temporar:

a) autovehiculele și remorcile care urmează să fie scoase definitiv din România, la cererea celor interesați;

b) autovehiculele și remorcile care sunt importate temporar în România;

c) autovehiculele și remorcile închiriate, din străinătate, de către persoane juridice române.

Pentru cazul prevăzut la lit. a), înmatricularea temporară se efectuează pe o perioadă ce nu poate depăși termenul de valabilitate a asigurării internaționale (cartea verde), iar pentru cazurile prevăzute la lit. b) și c), perioada de înmatriculare temporară nu poate depăși sfârșitul anului în curs, dacă solicitarea a fost făcută în primele 9 luni ale anului respectiv, ori sfârșitul anului următor, dacă solicitarea a fost făcută în ultimele 3 luni ale anului în curs. Dacă introducerea în România a autovehiculelor și a remorcilor care se înmatriculează temporar a fost făcută printr-o operațiune de import temporar, perioada de înmatriculare temporară nu poate depăși termenul limită stabilit pentru importul temporar.

Art. 85. - Modificări (1)

Inspectoratele de poliție județene și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București eliberează, pentru fiecare autovehicul sau remorcă înmatriculată, un certificat de înmatriculare, ale cărui formă și conținut sunt stabilite de Inspectoratul General al Poliției.

Art. 86. - Modificări (1)

Titularul certificatului de înmatriculare este obligat să declare unității de poliție emitente schimbarea oricăror date referitoare la proprietar ori la vehicul, înscrise în certificatul de înmatriculare, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit această modificare, cu excepția schimbării caroseriei sau a șasiului, caz în care va proceda conform prevederilor art. 94.

Art. 87. -

Inspectoratele de poliție județene sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București autorizează provizoriu circulația autovehiculelor și a remorcilor neînmatriculate, pentru o perioadă de cel mult 30 de zile, în vederea efectuării formalităților premergătoare înmatriculării. Modificări (1)

Autorizația provizorie de circulație dă dreptul titularului acesteia de a circula numai pe teritoriul României.

Art. 88. -

Inspectoratele de poliție județene sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București autorizează circulația pentru probe a autovehiculelor și remorcilor: Modificări (1)

a) care efectuează probe în vederea omologării, precum și a autoșasiurilor care efectuează deplasări de la unitățile constructoare la cele care le carosează, la solicitarea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea sau încercarea autovehiculelor sau a remorcilor;

b) supuse comercializării, în vederea probelor solicitate de clienți, la cererea persoanelor juridice care dețin spațiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor și au un volum mediu de vânzări de cel puțin 5 autovehicule sau remorci într-un interval de o lună.

Autorizațiile de circulație pentru probe sunt valabile cel mult un an de la data eliberării.

Este interzis transportul comercial de bunuri și persoane cu autovehicule și remorci care circulă în baza autorizării de circulație pentru probe, folosirea acestor autorizații pentru autovehicule și remorci de proveniență străină pentru care nu au fost efectuate formalitățile vamale în România, precum și circulația vehiculelor prevăzute la lit. b) în afara județului sau a municipiului București în raza căruia își are sediul titularul autorizației de circulație pentru probe.

Art. 89. -

Pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare sau a autorizației provizorii de circulație ori pentru probe trebuie declarată în termen de 48 de ore de la constatarea faptului unității de poliție celei mai apropiate, care va elibera o adeverință în acest sens.

În termen de cel mult 15 zile de la declararea pierderii, a furtului sau a distrugerii certificatului de înmatriculare, titularul acestuia este obligat să solicite eliberarea unui alt certificat de înmatriculare.

Noul certificat de înmatriculare se eliberează de către unitatea de poliție care a emis certificatul anterior, în baza adeverinței menționate mai sus și a dovezii de publicare în Monitorul Oficial al României pentru declararea nulității documentului pierdut sau furat. Modificări (1)

SECȚIUNEA A II-A Numerele de înmatriculare, cele provizorii și de probe

Art. 90. -

La înmatriculare, inspectoratul de poliție județean sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București atribuie fiecărui autovehicul ori remorcă un număr de înmatriculare, compus din indicativul județului sau al municipiului București și numărul de ordine. Modificări (1)

Numărul de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor prevăzute la art. 83 este compus din indicativul CD, CO sau TC, după caz, și numărul de ordine.

În cazul numărului de înmatriculare temporară, la indicativul județului și numărul de ordine se adaugă luna și anul în care expiră valabilitatea înmatriculării.

La autorizarea provizorie a circulației autovehiculului sau a remorcii se atribuie un număr compus din indicativul județului sau al municipiului București și numărul de ordine.

La autorizarea circulației pentru probe a autovehiculului sau a remorcii se atribuie un număr compus din indicativul județului sau al municipiului București, numărul de ordine și înscrisul "Probe".

O dată cu înmatricularea sau autorizarea circulației se eliberează și plăcile cu numărul atribuit.

Art. 91. -

Numărul de înmatriculare, cel provizoriu și de probe se aplică pe plăci metalice având fondul alb reflectorizant și înscrisul cu litere majuscule și cifre arabe, în relief.

Plăcile se fixează la partea din față și din spate a autovehiculului, iar la motocicletă, motoretă și remorcă, numai la partea din spate, în locurile special destinate.

Pe placa din spate se aplică ecusonul care atestă efectuarea inspecției tehnice periodice, iar pe placa din față, ecusonul inspecției tehnice suplimentare pentru poluare.

Art. 92. -

Indicativele județelor și al municipiului București, alcătuirea numerelor de ordine, formele, dimensiunile, culorile fondului plăcilor și ale înscrisurilor aplicate, precum și condițiile de calitate sunt stabilite prin standard de stat.

Art. 93. -

Numerele de înmatriculare, forma și dimensiunile plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehiculele și remorcile aparținând Ministerului Apărării Naționale se stabilesc și se atribuie de către acest minister.

SECȚIUNEA A III-A Radierea autovehiculelor și remorcilor

Art. 94. -

Proprietarii de autovehicule și remorci înmatriculate sunt obligați să ceară radierea acestora din evidența inspectoratelor de poliție județene sau a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit una dintre situațiile următoare: Modificări (1)

a) la trecerea în proprietatea lor a autovehiculelor sau a remorcilor înmatriculate pe numele fostului proprietar, pe baza prezentării cărții de identitate a vehiculului și a fișei de înmatriculare, precum și a predării certificatului și a plăcilor cu numărul de înmatriculare;

b) la schimbarea domiciliului (sediului) lor în raza altui inspectorat de poliție județean sau a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București decât acela la care se află înmatriculat autovehiculul sau remorca, pe baza prezentării cărții de identitate a vehiculului și a fișei de înmatriculare, precum și a predării certificatului și a plăcilor cu numărul de înmatriculare;

c) la scoaterea definitivă din România a autovehiculelor și a remorcilor, pe baza prezentării cărții de identitate a vehiculului și a predării certificatului și a plăcilor cu numărul de înmatriculare;

d) în cazul când autovehiculul sau remorca au devenit improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice și au fost dezmembrate, pe baza dovezii care atestă dezmembrarea și a predării cărții de identitate a vehiculului, precum și a certificatului și a plăcilor cu numărul de înmatriculare;

e) în cazul schimbării caroseriei sau a șasiului.

În cazul nerespectării prevederilor alineatului precedent, o dată cu constatarea contravenției organele de poliție vor reține certificatul de înmatriculare, precum și plăcile cu numerele de înmatriculare. Modificări (1)

Proprietarii autovehiculelor și ai remorcilor pot solicita radierea acestora, dacă nu mai doresc să le păstreze în circulație. În acest caz, proprietarii vor face dovada că posedă spațiu propriu amenajat parcării acestor autovehicule și remorci cât timp sunt radiate din circulație, fiind interzisă parcarea acestora în alte locuri.

La efectuarea radierii, inspectoratele de poliție județene sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București comunică această operațiune organelor fiscale. Modificări (1)

Cărțile de identitate reținute de poliție conform prevederilor lit. d) vor fi remise Regiei Autonome "Registrul Auto Român".

CAPITOLUL VI Permisul de conducere

Art. 95. -

Permisul de conducere se eliberează de către inspectoratul de poliție județean sau de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București în raza căreia solicitantul își are domiciliul (sau reședința în cazul cetățenilor străini), precum și de către Inspectoratul General al Poliției. Modificări (1)

Forma și conținutul permisului de conducere se stabilesc de către Inspectoratul General al Poliției. Modificări (1)

Permisul de conducere prevăzut la art. 96 este valabil pe o perioadă de 10 ani de la data eliberării.

Prevederea de la alineatul precedent se aplică și permiselor model nou, emise până la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 166/1997.

La expirarea perioadei de valabilitate, acesta va fi preschimbat de unitățile de poliție, fără susținerea unui nou examen, pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul de Interne. Modificări (1)

Art. 96. -

Permisul de conducere este valabil pentru una sau mai multe dintre următoarele categorii de autovehicule:

Categoria A: autovehiculul cu două roți (motocicletă), cu sau fără ataș, având capacitatea cilindrică a motorului peste 50 cm3, sau viteza prin construcție mai mare de 50 km/h, și autovehiculul cu trei roți (triciclul) având capacitatea cilindrică a motorului mai mare de 50 cm3 sau viteza prin construcție mai mare de 50 km/h, precum și masa totală maximă autorizată mai mică de 400 kg;

Categoria B:

- autovehiculele a căror masă totală maximă autorizată nu depășește 3.500 kg și al căror număr de locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, nu este mai mare de 8;

- ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul din categoria B și o remorcă în cazul în care masa totală maximă autorizată a ansamblului nu depășește 3.500 kg, iar masa totală maximă autorizată a remorcii nu depășește masa proprie a autovehiculului trăgător;

- triciclurile sau cvadriciclurile având masa proprie peste 550 kg;

Categoria B+E: ansamblul de vehicule constând dintr-un vehicul trăgător din categoria B și o remorcă, dacă ansamblul respectiv nu se încadrează în categoria B;

Categoria C: autovehiculele, altele decât cele din categoria D, a căror masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 kg;

Categoria C+E: ansamblul de vehicule constând dintr-un vehicul trăgător din categoria C și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg;

Categoria D: autovehiculele destinate transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului;

Categoria D+E: ansamblul de vehicule constând dintr-un vehicul trăgător din categoria D și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de persoane;

Categoria Tr: tractoare și mașini autopropulsate pentru lucrări;

Categoria Tb: troleibuze;

Categoria Tv: tramvaie.

Permisul de conducere este valabil și pentru una sau mai multe dintre următoarele subcategorii:

Subcategoria A1: autovehiculul cu două sau trei roți (motoretă) având capacitatea cilindrică a motorului de cel mult 50 cm3 și viteza maximă, prin construcție, de cel puțin 25 km/h, dar nu mai mare de 50 km/h;

Subcategoria B1: autovehiculul cu trei sau patru roți (tricicluri și, respectiv, cvadricicluri) având masa proprie peste 400 kg, dar nu mai mare de 550 kg și fiind echipat cu un motor termic cu capacitatea cilindrică mai mare de 50 cm3 sau cu orice alt motor cu o putere echivalentă ori cu viteza prin construcție mai mare de 50 km/h;

Subcategoria C1: autovehiculele, altele decât cele din categoria D, a căror masă totală maximă autorizată este de peste 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg;

Subcategoria G1+E: ansamblul de vehicule constând dintr-un vehicul trăgător din subcategoria C1 și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiția ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depășească 12.000 kg, iar masa totală maximă autorizată a remorcii să nu depășească masa proprie a vehiculului trăgător.

Subcategoria D1: autovehiculele destinate transportului de persoane având cel puțin 9, dar nu mai mult de 16 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului;

Subcategoria D1+E: ansamblul de vehicule constând dintr-un vehicul trăgător din subcategoria D1 și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiția ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depășească 12.000 kg, iar masa totală maximă autorizată a remorcii să nu depășească masa proprie a vehiculului trăgător. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de persoane.

Autovehiculelor din categoriile B, C și D și din subcategoriile C1 și D1 li se poate atașa o remorcă având masa totală maximă autorizată sub 750 kg, fără ca prin aceasta să se schimbe categoria din care fac parte.

Termenul masă totală maximă autorizată înseamnă masa proprie a vehiculului și a încărcăturii maxime.

Art. 97. -

Permisul de conducere valabil pentru o categorie dă dreptul de a conduce și autovehicule din subcategoria pe care aceasta o include.

Permisul de conducere valabil pentru categoriile C+E sau D+E este valabil și pentru conducerea ansamblurilor de vehicule din categoria B+E, dacă titularul acestuia posedă categoria B.

Permisul de conducere valabil pentru categoria C+E este valabil și pentru categoria D+E, dacă titularul acestuia posedă categoria D.

Permisul de conducere valabil pentru subcategoria C1+E este valabil și pentru subcategoria D1+E, dacă titularul acestuia posedă subcategoria D1.

Posesorii permisului de conducere pentru categoriile C sau C+E au dreptul să conducă tractoare, iar permisele de conducere pentru categoriile D sau D+E sunt valabile și pentru conducerea troleibuzelor.

Posesorii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A nu au dreptul să conducă motociclete de o putere mai mare de 25 kW sau cu un raport putere/masă proprie de peste 0,16 KW/kg, dacă nu au cel puțin 2 ani vechime în conducerea motocicletelor. Această condiție nu se aplică persoanelor care au vârsta de cel puțin 21 de ani și au susținut examenul pe motociclete fără ataș, cu o putere a motorului de cel puțin 35 kW.

Art. 98. -

Categoriile Tr, Tb și Tv se înscriu în permisele de conducere la rubrica "Mențiuni".

Posesorii permisului de conducere pentru tractoare au dreptul să conducă un ansamblu de vehicule compus dintr-un tractor și una sau două remorci.

Art. 99. -

Permisul de conducere se obține pe bază de examen.

Examinarea persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere se efectuează la Inspectoratul General al Poliției ori la inspectoratul de poliție județean sau la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București în raza căreia își au domiciliul (sau reședința, în cazul cetățenilor străini). Prin excepție, absolvenții cursurilor organizate de școlile de pregătire a conducătorilor de autovehicule din categoriile sau subcategoriile C, C1, D1, precum și pentru tractoare, tramvaie ori troleibuze vor fi examinați, pentru prima dată, la inspectoratul de poliție județean sau la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București în raza căreia își are sediul școala respectivă.

Persoana care solicită examinarea în vederea obținerii permisului de conducere trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să aibă vârsta de cel puțin 18 ani, excepție făcând persoana care solicită obținerea permisului de conducere valabil pentru subcategoria A1, care trebuie să aibă vârsta de cel puțin 16 ani, pentru categoria C+E trebuie să aibă vârsta de cel puțin 20 de ani, iar pentru categoriile D, D1, Tv și Tb trebuie să aibă vârsta de cel puțin 21 de ani;

- să fie aptă din punct de vedere medical și psihologic pentru conducerea autovehiculelor din categoria pentru care solicită examinarea;

- să fi absolvit cursurile unei școli de pregătire a conducătorilor de autovehicule organizate, potrivit legii, pentru categoriile sau subcategoriile A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, Tr, Tb și Tv;

- să nu fi fost condamnată definitiv pentru una dintre infracțiunile prevăzute la art. 22 alin. 4 din Decretul nr. 328/1966, republicat.

Pentru admiterea prezentării la examen, candidatul va depune următoarele documente:

- fișa de școlarizare, al cărei model se stabilește de către Inspectoratul General al Poliției;

- certificat de cazier judiciar;

- chitanță de plată a taxei de examinare.

Pregătirea practică a candidaților care solicită obținerea permisului de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile A, A1, B, B1 și B+E poate fi efectuată și de către instructori auto independenți.

Inspectoratul General al Poliției, inspectoratele de poliție județene sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București pot aproba, de la caz la caz, cu respectarea prevederilor art. 102, prezentarea la examen a persoanelor care nu au urmat cursurile complete ale unei școli de pregătire a conducătorilor de autovehicule, în vederea obținerii permisului de conducere.

Membrii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare se vor prezenta la examen în condițiile stabilite de Ministerul de Interne și de Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 100. -

Candidații la examenul pentru obținerea permisului de conducere vor fi examinați la proba teoretică de cunoaștere a regulilor de circulație și a elementelor de mecanică legate de conducerea în siguranță a autovehiculului, precum și la proba de conducere, corespunzător categoriei de autovehicule pentru care solicită permisul.

Persoanele cu handicap care se încadrează în baremurile minime de sănătate fizică și psihică stabilite în acest sens vor fi examinate la proba de conducere pe autovehicule adaptate infirmității lor.

Art. 101. -

Rezultatul examinării se consemnează prin calificativul "admis" sau "respins". Candidații care nu promovează oricare dintre probe sunt declarați respinși.

În cazul în care se constată că unui candidat i-a fost permisă prezentarea la examen ori că acesta a fost declarat admis prin încălcarea dispozițiilor legale, șeful Inspectoratului General al Poliției, directorul Direcției Generale a Poliției Municipiului București sau șeful inspectoratului de poliție județean, după caz, va dispune anularea examenului.

Persoanele care, deși admise la proba teoretică, nu se prezintă în termen de 90 de zile pentru susținerea probei practice vor fi declarate respinse.

Persoanele declarate respinse vor putea susține un nou examen numai după o perioadă de cel puțin 30 de zile, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea școlii, în caz contrar, vor efectua un nou curs complet de pregătire.

Art. 102. -

Persoana care solicită examinarea în vederea obținerii permisului de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile C1, C sau D1 trebuie să fi obținut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoria B.

Persoana care solicită examinarea în vederea obținerii permisului de conducere valabil pentru categoria D trebuie să facă dovada că a condus efectiv autovehicule din categoriile C sau D1 pe o perioadă de cel puțin 2 ani.

Persoana care solicită examinarea în vederea obținerii permisului de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile B+E, C1+E, C+E, D1+E sau D+E trebuie să fi obținut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoriile sau subcategoriile B, C1, C, D1 și, respectiv, D.

Art. 103. -

Școlile care pregătesc persoane pentru obținerea permisului de conducere vor funcționa în baza unui regulament elaborat de Ministerul de Interne și Ministerul Transporturilor, în colaborare cu Ministerul Educației Naționale.

Persoanele care efectuează pregătirea teoretică (profesori de legislație rutieră) și practică (instructori auto) vor fi autorizate în acest sens de autoritatea competentă. Condițiile de autorizare se stabilesc prin instrucțiuni comune elaborate de Ministerul de Interne și de Ministerul Transporturilor.

Instructorii auto sau profesorii de legislație rutieră, cărora li s-au retras autorizațiile sau acestea au expirat, nu mai au dreptul să efectueze pregătirea persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere.

Școlile care pregătesc persoane pentru obținerea permisului de conducere din subordinea Ministerului Apărării Naționale și a Ministerului de Interne, precum și instructorii auto și profesorii de legislație rutieră care își desfășoară activitatea în aceste școli se autorizează de către ministerele respective.

Art. 104. -

Autovehiculele, cu excepția motocicletelor, destinate învățării conducerii, vor fi dotate cu dublă comandă (frână și ambreiaj).

Acestea vor fi echipate cu o casetă având inscripția "ȘCOALĂ", excepție făcând autobuzele troleibuzele și tramvaiele, care vor avea înscrisul "ȘCOALĂ" aplicat pe părțile laterale, în față și în spate.

Art. 105. -

Folosirea pe drumurile publice a autovehiculelor prevăzute la art. 104 este permisă numai sub supravegherea instructorilor auto.

Pregătirea practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere se face numai pe trasee stabilite de poliție.

Răspunderea pentru încălcarea regulilor de circulație revine atât instructorului auto cât și persoanei care conduce autovehiculul.

Art. 106. -

Posesorii permisului de conducere sunt obligați să solicite eliberarea unui nou permis de conducere la schimbarea oricăror date înscrise în vechiul permis de conducere.

Posesorii permiselor de conducere obținute în alte state sunt obligați ca, în termen de 30 de zile de la data stabilirii domiciliului ori a reședinței în România, să solicite organelor de poliție preschimbarea acestora. Permisul de conducere național eliberat în alte state va fi reținut de organele de poliție, urmând a fi remis autorităților statului emitent. Modificări (1)

Ministerul de Interne stabilește condițiile în care permisele de conducere străine pot fi preschimbate cu documente similare românești.

Art. 107. -

Pierderea, furtul sau distrugerea permisului de conducere trebuie declarată în termen de 48 de ore de la constatarea faptului unității de poliție celei mai apropiate, care va elibera o adeverință în acest sens.

În termen de 15 zile de la declararea pierderii, furtului sau distrugerii permisului de conducere, titularul acestuia este obligat să solicite eliberarea unui alt permis de conducere.

Art. 108. - Modificări (1)

Noul permis se eliberează de către unitatea de poliție în raza căreia titularul își are domiciliul (sau reședința, în cazul cetățenilor străini), în baza adeverinței menționate la art. 107 și a dovezii de publicare în Monitorul Oficial al României pentru declararea nulității documentului pierdut sau furat.

Art. 109. -

Conducătorii auto care practică activitatea de taximetrie trebuie să fie autorizați în acest sens de autoritatea competentă. Condițiile de autorizare se stabilesc prin instrucțiuni comune elaborate de Ministerul Transporturilor și de Ministerul de Interne.

CAPITOLUL VII Circulația autovehiculelor în trafic internațional

Art. 110. -

Vehiculele înmatriculate în România care circulă în străinătate vor purta, la partea din spate, simbolul "RO", de formă ovală. Simbolul va avea lungimea de 175 mm și lățimea de 115 mm, iar literele de culoare neagră, pe fond alb, cu înălțimea de 80 mm și grosimea scrisului de 10 mm, fiind plasate în mijlocul simbolului oval.

Vehiculele înmatriculate în străinătate care circulă în România vor purta, la partea din, spate, simbolul țării în care sunt înmatriculate.

Art. 111. -

Permisul de conducere eliberat de organele poliției potrivit art. 96 este valabil în circulația internațională pe teritoriul statelor care au aderat la Convenția internațională asupra circulației rutiere, la care România este parte. Modificări (1)

Permisul de conducere eliberat de organele poliției pentru conducerea autovehiculelor cu capacitate cilindrică până la 69 cm3 inclusiv nu este valabil în circulația internațională. Pentru a circula pe teritoriul altor state, posesorul unui asemenea permis trebuie să posede un permis internațional de conducere, eliberat de Automobil Clubul Român. Modificări (1)

Dispoziția de la alineatul precedent se aplică tuturor posesorilor de permise de conducere care vor să circule pe teritoriul statelor care nu au aderat la Convenția internațională asupra circulației rutiere, la care România este parte, sau al statelor cu care România nu are convenții de reciprocitate.

CAPITOLUL VIII Constatarea și sancționarea contravențiilor

Art. 112. -

Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

a) contravențiile prevăzute la art. 12 lit. b) alin. 3, art. 18 alin. 3, art. 23, 24, 40, 53 și 61 alin. 1, cu amendă de la 40.000 lei la 100.000 lei; Modificări (1)

b) contravențiile prevăzute la art. 8 12 alin. 1 lit. c), art. 18 alin. 1, art. 20, 21, 22, 26 alin. 1, art. 27 alin. 1-3, art. 37 alin. 2-5 art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1, art. 44 pct. 1, 20, 22 și 23, art. 54 lit. d) și e), art. 55 lit. b) - e) și art. 60 lit. a)-h), cu amendă de la 60.000 lei la 150.000 lei; Modificări (1)

c) contravențiile prevăzute la art. 14 alin. 1 lit. a) d) și e), art. 14 alin. 4, art. 25 alin. 1 și 2, art. 42, 44 pct. 4, 11, 12, 13 alin. 1 și pct. 16, art. 47 alin. 1 dacă se depășește cu până la 20 km/h viteza maximă admisă pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul, art. 47 alin. 2, art. 52, 59 alin. 1, art. 62, 71 alin. 1, art. 78 alin. 1 art. 79 alin. 1 lit. d), g)-i) și o), art. 121 alin. 1 și art. 122 alin. 1, cu amendă de la 100.000 lei la 250.000 lei; Modificări (1)

d) contravențiile prevăzute la art. 12 lit. a) alin. 2, art. 19 alin. 1 și 2, art. 28, 29, 44 pct. 18, 21, 24 și 26, art. 45, 46, 50 alin. 1, art. 51, 63 alin. 1, art. 65, 74, 78 alin. 3 și 4, art. 91 alin. 2 și 3, art. 105 alin. 2 și art. 110 alin. 2, cu amendă de la 120.000 lei la 300.000 lei; Modificări (1)

e) contravențiile prevăzute la art. 12 lit. b) alin. 2, art. 14 alin. 1 lit. b) și c), art. 18 alin. 4, art. 34, 44 pct. 8 alin. 4, pct. 19, 25 și 27, art. 48 alin. 2, art. 54 lit. a) și b), art. 57, 60 lit. i) și j), art. 61 alin. 2, art. 70, 73, 78 alin. 2 și 5, art. 79 alin. 1 lit. e) și f), art. 89 alin. 1 și 2, art. 91 alin. 1, art. 97 alin. 6, art. 104, 106 alin. 1 și 2, art. 107 alin. 2, art. 123 și art. 124 alin. 2 și 3, cu amendă de la 150.000 lei la 350.000 lei; Modificări (1)

f) contravențiile prevăzute la art. 3, 12 lit. b) alin. 1, art. 15 alin. 1 și 2, art. 26 alin. 2 și 4, art. 30, 31, 32, 33, 41, 44 pct. 2, 5 alin. 1 pct. 8 alin. 2 și 3, pct. 9 și 17, art. 47 alin. 1, dacă se depășește cu până la 30 km/h viteza maximă admisă pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul, art. 54 lit. c), art. 55 lit. a), art. 56, 58, 59 alin. 3, art. 66 alin. 1 și 2, art. 68, 69, 72 alin. 2-4, art. 75 alin. 1 și 3, art. 76, 77 și art. 79 alin. 1 lit. a)-c), j)-n) și p), cu amendă de la 200.000 lei la 400.000 lei; Modificări (2)

g) contravențiile prevăzute la art. 4 alin. 1, 2 și 4, art. 7, 26 alin. 5, art. 35, 36 alin. 1 și 2, art. 44 pct. 3, 6, 7, 10 alin. 1 și 3 și pct. 15, art. 47 alin. 1, dacă se depășește cu peste 30 km/h viteza maximă admisă pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul, art. 59 alin. 2, art. 64, 67, 80 alin. 4 și 5, art. 86, 88 alin. 3, art. 94 alin. 1, art. 103 alin. 2 și 3 și art. 109, cu amendă de la 600.000 lei la 900.000 lei. Modificări (2)

Art. 113. - Modificări (1)

Se sancționează cu amendă de la 800.000 lei la 1.000.000 lei fapta oricărei persoane de a repara sau de a încuviința repararea autovehiculelor având urme de accident, fără a i se prezenta și fără ca aceasta să rețină o copie de pe procesul-verbal de constatare sau autorizația de reparație eliberată de organele de poliție.

Art. 114. - Modificări (1)

Neîndeplinirea de către persoanele fizice aparținând administratorilor drumurilor publice sau organelor căilor ferate a obligațiilor ce le revin din prezentul regulament, precum și instalarea și aplicarea mijloacelor de semnalizare rutieră fără acordul organelor de specialitate ale poliției constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 800.000 lei la 1.000.000 lei.

Art. 115. -

În cazul când faptele prevăzute în prezentul capitol, sancționate contravențional, sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, constituie infracțiuni, ele se pedepsesc în conformitate cu legea penală.

Art. 116. -

Constatarea contravenției se face, prin proces-verbal de constatare, atât de către agenții de circulație, cât și de ceilalți ofițeri și subofițeri de poliție, care aplică și sancțiunea. Modificări (2)

În cazul în care ofițerul sau subofițerul de poliție apreciază că prin fapta comisă nu s-a pus în pericol iminent siguranța circulației, poate aplica avertismentul verbal sau prin proces-verbal de constatare a contravenției. Modificări (2)

În situația în care identitatea contravenientului nu poate fi stabilită o dată cu constatarea faptei, agentul constatator va invita la sediul poliției proprietarul autovehiculului, pentru identificarea persoanei vinovate și aplicarea sancțiunii.

Contravenientul poate achita în termen de 48 de ore jumătate din minimul amenzii prevăzut de lege, la Casa de Economii și Consemnațiuni*).

*) Potrivit art. 26 alin. 2 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, plata amenzilor contravenționale se poate face la Casa de Economii și Consemnațiuni ori la unitatea menționată în procesul-verbal.

Art. 117. -

Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției însoțită de copia acestuia, se depune, după caz, la Direcția Poliției Rutiere din Inspectoratul General al Poliției, la inspectoratul județean de poliție sau la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, la poliția municipală sau orășenească ori la postul de poliție al comunei din care face parte ofițerul sau subofițerul de poliție constatator, în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal. Modificări (2)

Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției se soluționează de judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârșită contravenția.

Art. 118. -

Persoanele cărora li s-a anulat permisul de conducere conform art. 42 alin. 1 lit. a) și b) și alin. 2 din Decretul nr. 328/1966, privind circulația pe drumurile publice, republicat, pot solicita aprobarea pentru prezentarea la examen, în vederea obținerii unui nou permis de conducere, șefului inspectoratului județean de poliție sau, după caz, al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, în raza căreia au avut domiciliul la data anulării permisului de conducere.

Persoanele care nu obțin aprobarea prevăzută la alin. 1 se pot adresa Inspectoratului General al Poliției.

Prevederile alin. 1 și 2 se aplică în mod corespunzător și persoanelor care solicită aprobarea pentru prezentarea la examen în vederea obținerii permisului de conducere, în condițiile art. 22 alin. 6 din Decretul nr. 328/1966, republicat.

Art. 119. -

În cazul săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute la art. 40 alin. 1, cu excepția celor prevăzute la lit. c), și alin. 2 din Decretul nr. 328/1966, republicat, ofițerul sau subofițerul de poliție reține permisul de conducere o dată cu constatarea contravenției ori, dacă nu este posibil, imediat după constatare. Modificări (1)

La reținerea permisului de conducere ofițerul sau subofițerul de poliție eliberează contravenientului o dovadă în care se va menționa perioada în care acesta are dreptul să conducă autovehicule, dar nu mai mult de 15 zile din momentul reținerii documentului. Modificări (1)

În situația în care, ca urmare a nerespectării regulilor de circulație s-a cauzat unei persoane o vătămare corporală din culpă, ofițerul sau subofițerul de poliție va reține permisul de conducere conducătorului auto, eliberându-i o dovadă cu termen de valabilitate de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii ei până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești. Modificări (1)

În cazurile în care conducătorul auto se află sub influența băuturilor alcoolice, autovehiculul prezintă defecțiuni tehnice la sistemul de direcție și frânare sau când continuarea conducerii autovehiculului nu mai poate fi permisă, dovada eliberată va fi fără termen de valabilitate, având înscrisă mențiunea interdicției de a conduce.

Recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei de către instituțiile medicale autorizate de Ministerul Sănătății se va efectua numai în prezența organelor de poliție.

Permisul de conducere reținut în condițiile legii se prezintă conducerii inspectoratului județean de poliție, a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau a Direcției Poliției Rutiere din Inspectoratul General al Poliției, cu propunerea de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, pentru a decide asupra măsurii administrative și a duratei acesteia. Modificări (1)

Permisul de conducere se restituie titularului, la cererea acestuia, atunci când termenul măsurii administrative a expirat, când s-a hotărât că exercitarea dreptului de a conduce autovehicule nu se suspendă sau dacă, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, a fost anulat procesul-verbal de constatare a contravenției.

CAPITOLUL IX Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 120. -

Dispozițiile speciale care se referă la autovehiculele destinate stingerii incendiilor, cele ale salvării și poliției sunt aplicabile în cazul când aceste autovehicule pot fi recunoscute de la distanță printr-un semn distinctiv propriu ori prin construcție, precum și prin semnalul optic sau sonor de avertizare pe care-l folosesc.

Art. 121. -

Autovehiculele conduse de persoane care au o practică de conducere mai puțin de un an vor fi prevăzute cu un semn distinctiv în formă de disc, în centrul căruia se află semnul exclamării (Atenție).

Discul va fi de culoare galbenă, cu diametrul de 100 mm, iar semnul exclamării de culoare neagră, cu lungimea de 60 mm și diametrul punctului de 10 mm.

La autoturisme, discurile vor fi plasate în interior, unul la colțul din dreapta jos al parbrizului și celălalt în partea dreaptă a geamului din spate.

La celelalte autovehicule, discul din față va fi plasat în cabină în partea dreaptă a parbrizului, iar cel din spate lângă numărul de înmatriculare; la autovehiculele pe două sau trei roți, discul se instalează lângă numărul de înmatriculare din spate.

Art. 122. -

În toate unitățile de învățământ, curs primar și gimnazial, se vor preda elevilor săptămânal și, respectiv, lunar, pe parcursul anului școlar, lecții de circulație rutieră.

Organele poliției vor sprijini și vor îndruma cadrele didactice din unitățile de învățământ, în desfășurarea acestei activități.

Art. 123. - Modificări (1)

Permisul de conducere al conducătorilor de autovehicule decedați va fi predat organului de poliție cel mai apropiat, în termen de 10 zile de către persoana care îl deține.

Art. 124. -

În termen de 15 zile de la data publicării Hotărârii Guvernului nr. 778 din 2 octombrie 1995 în Monitorul Oficial al României*), Inspectoratul General al Poliției va elabora noi modele pentru permisul de conducere și certificatul de înmatriculare.

*) Hotărârea Guvernului nr. 778/1995 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 1 noiembrie 1995.

Posesorii permiselor de conducere, obținute anterior datei intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 778/1995, sunt obligați să solicite preschimbarea acestora, după cum urmează: Modificări (1)

a) în perioada 1 noiembrie 1998 - 31 octombrie 1999, posesorii permiselor de conducere născuți în anii pari, fără a se depăși ziua și luna nașterii;

b) în perioada 1 noiembrie 1999 - 31 octombrie 2000, posesorii permiselor de conducere născuți în anii impari, fără a se depăși ziua și luna nașterii.

Posesorii certificatelor de înmatriculare, obținute anterior datei intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 778/1995, sunt obligați să solicite preschimbarea acestora, după cum urmează: Modificări (1)

a) în perioada 1 noiembrie 1998 - 31 octombrie 1999, deținătorii care au obținut acest document în primele 10 zile ale lunilor în care au fost emise;

b) în perioada 1 noiembrie 1999 - 31 octombrie 2000, deținătorii care au obținut acest document în intervalul 11-20 al lunilor în care au fost emise;

c) în perioada 1 noiembrie 2000 - 31 octombrie 2001, toți deținătorii care au obținut acest document în intervalul 21 - sfârșitul lunilor în care au fost emise.

În cazul depistării, cu ocazia controlului efectuat în trafic de către organele de poliție, a nerespectării dispozițiilor prevăzute la alin. 2 și 3, permisul de conducere sau, după caz, certificatul de înmatriculare se va reține în vederea preschimbării.

Permisele de conducere și certificatele de înmatriculare vor fi eliberate titularilor după achitarea anticipată a contravalorii documentelor.

Art. 125. -

Cu ocazia preschimbării permiselor de conducere, echivalarea dintre vechile și noile categorii și subcategorii se va face după cum urmează:

- categoria G cu categoria A;

- categoria A cu categoria A;

- categoria B cu categoria B;

- categoria C cu categoria C;

- categoria D cu categoria D;

- categoriile B, C și E cu categoriile B+E și C+E;

- categoriile C și E cu categoria C+E;

- categoriile C, D și E cu categoriile C+E și D+E;

- categoriile B, C, D și E cu categoriile B+E, C+E și D+E;

- categoria F cu categoria Tr;

- categoria H cu categoria Tb;

- categoria I cu categoria Tv.

Art. 126. -

Pierderea sau furtul permisului de conducere, al certificatului de înmatriculare sau al autorizației de circulație pentru probe se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...