Mijloacele de semnalizare rutieră, semnalele agentului de circulație și ale conducătorilor de vehicule | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector din 31.05.1966 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reguli privind circulația pe drumurile publice -
SECȚIUNEA I
Mijloacele de semnalizare rutieră, semnalele agentului
de circulație și ale conducătorilor de vehicule

Art. 9. -

Persoanele care folosesc drumurile publice trebuie să se conformeze semnificației mijloacelor de semnalizare rutieră, semnalelor agentului de circulație și ale conducătorilor de vehicule.

A. Indicatoare

Art. 10. -

Indicatoarele instalate pe drumurile publice sunt:

a) de avertizare;

b) de reglementare, care pot fi:

- de prioritate;

- de interzicere sau restricție;

- de obligare;

c) de orientare și informare.

Indicatoarele pot fi însoțite de semne adiționale.

B. Marcaje

Art. 11. -

Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt:

a) longitudinale, care pot fi:

- de separare a sensurilor de circulație;

- de delimitare a benzilor de circulație;

- de delimitare a părții carosabile;

b) transversale, care pot fi:

- de oprire;

- de cedare a trecerii;

- de traversare pentru pietoni;

- de traversare pentru bicicliști;

c) alte marcaje, care pot fi:

1. diverse:

- de ghidare;

- pentru spații înguste;

- pentru spații interzise;

- pentru interzicerea staționării;

- pentru stații de autobuze, troleibuze, taximetre;

- pentru locurile de parcare;

2. laterale:

- pe lucrări de artă (poduri, pasaje denivelate, ziduri de sprijin etc.);

- pe parapete;

- pe stâlpi și copaci aflați pe platforma drumului;

- pe borduri.

C. Semnalele luminoase

Art. 12. -

Semnalele luminoase pentru dirijarea circulației în intersecții au următoarele semnificații:

a) semnalul de culoare verde permite trecerea.

În cazul în care pe semnalul de culoare verde sunt aplicate săgeți direcționale, conducătorii de vehicule vor circula numai în direcția sau direcțiile indirecte. Aceeași obligație revine conducătorilor de vehicule și atunci când săgețile direcționale sunt aplicate sub semnal, pe o tăbliță adițională;

b) semnalul de culoare roșie interzice trecerea.

La apariția acestui semnal, conducătorii de vehicule vor opri înaintea marcajului de oprire sau, după caz, de traversare pentru pietoni, iar în lipsa acestuia, în dreptul semaforului. Dacă semnalul este instalat deasupra sau de cealaltă parte a intersecției și nu există marcaje de oprire, conducătorii de vehicule vor opri înainte de colțul intersecției, respectând regulile de circulație aplicabile pentru intersecții.

Pietonii nu trebuie să se angajeze în traversarea părții carosabile decât după ce s-au asigurat că acest lucru se poate face în siguranță. Pietonul surprins în timpul traversării de semnalul de culoare roșie va continua deplasarea numai după ce s-a asigurat că o poate face fără pericol, iar dacă drumul este prevăzut cu refugiu sau cu spațiu interzis circulației vehiculelor, va aștepta pe acesta apariția semnalului de culoare verde;

c) semnalul de culoare galbenă, împreună cu cel de culoare roșie, interzic trecerea:

La acest semnal, conducătorii de vehicule vor opri, după caz, în locurile prevăzute la lit. b) alin. 2.

Dacă semnalul de culoare galbenă apare după cel de culoare verde, iar vehiculul se află atât de aproape de semnal încât nu poate fi oprit în condiții de siguranță înainte de a fi depășit semnalul, acesta poate să treacă.

Când semnalul de culoare galbenă funcționează singur intermitent, conducătorii de vehicule care se apropie de acest semnal trebuie să reducă viteza și să respecte semnalizarea și regulile de circulație aplicabile pentru acea zonă.

Art. 13. -

Autovehiculele prevăzute la art. 75 alin. 2 lit. a) și b), când se deplasează în acțiuni de intervenție sau în misiuni care impun urgență, pot circula prin intersecții, chiar dacă semnalele luminoase ale semaforului interzic trecerea sau dacă indicatoarele existente obligă la acordarea priorității ori interzic accesul.

Conducătorii autovehiculelor prevăzute la alineatul precedent sunt obligați să folosească din timp mijloacele de avertizare sonore și luminoase.

D. Semnalele agentului de circulație

Art. 14. -

Semnalele agentului de circulație au următoarele semnificații:

a) brațul ridicat vertical înseamnă "Atenție, oprire" pentru toate persoanele ce se apropie, cu excepția conducătorilor de vehicule care nu mai pot opri în condiții de siguranță;

b) brațul sau brațele întinse orizontal înseamnă "Oprire" pentru toate persoanele care, indiferent de direcția lor de mers, circulă în sensul sau sensurile intersectate de brațul sau brațele întinse; după ce a făcut acest semnal, agentul de circulație poate coborî brațul sau brațele; pentru persoanele care se găsesc în fața sau în spatele agentului de circulație, poziția corpului acestuia înseamnă, de asemenea, "Oprire".

Dispozițiile prevăzute la art. 12 lit. b) alin. 2 se aplică în mod corespunzător;

c) balansarea în plan vertical a unei lumini roșii pe timp de noapte, înseamnă "Oprire" pentru conducătorii de vehicule și pietonii spre care se îndreaptă această lumină;

d) mișcarea brațului în plan vertical înseamnă reducerea vitezei autovehiculului;

e) rotirea vioaie a brațului înseamnă mărirea vitezei autovehiculului, iar pentru pietoni, grăbirea traversării străzii.

Pentru oprirea persoanei căreia i s-a adresat unul din semnalele prevăzute la alin. 1 lit. a), b) și c) agentul de circulație poate folosi și fluierul.

Agentul de circulație poate face semn cu brațul ca vehiculul să avanseze, să treacă prin fața sau prin spatele său, prin partea sa stângă sau dreaptă, iar pietonii să traverseze strada.

Semnalele sau indicațiile agentului de circulație vor fi respectate cu precădere, atât față de semnificația oricărui mijloc de semnalizare rutieră, cât și față de regulile de circulație.

Pentru a semnaliza pe timpul nopții, agenții de circulație vor folosi bastoane de circulație iluminate sau reflectorizante.

Art. 15. -

La semnalul dat cu brațul sau cu bastonul de circulație, prin balansarea acestuia în plan vertical, de către un ofițer sau subofițer de poliție sau de controlul circulației din Ministerul Apărării Naționale, care se află într-un autovehicul ce însoțește o coloană oficială de autovehicule ori prin folosirea prelungită a avertizoarelor speciale sonore și luminoase, conducătorii de vehicule sunt obligați să oprească de îndată vehiculele în afara părții carosabile sau cât mai aproape de bordură ori acostament, până la trecerea coloanei. Modificări (1)

Când semnalul de oprire se adresează unui anume conducător de vehicul, acesta este obligat să oprească pe partea dreaptă a drumului, cât mai aproape de trotuar sau acostament ori, dacă este posibil, în afara părții carosabile. Aceeași obligație revine și conducătorului de vehicul care se apropie din sens opus sau care este ajuns din urmă de un autovehicul al poliției care are în funcțiune dispozitivul special cu lumini de culoare albastră și roșie, și este somat prin sistemul acustic.

Coloanele oficiale vor fi însoțite de echipaje ale poliției rutiere, conform instrucțiunilor emise de Ministerul de Interne. Coloanele oficiale, precum și cele cu specific militar ale Ministerului Apărării Naționale vor fi însoțite de echipaje de control al circulației aparținând acestui minister. Transporturile agabaritice pot fi însoțite de echipaje ale poliției rutiere numai cu aprobarea Inspectoratului General al Poliției sau de controlul circulației din Ministerul Apărării Naționale pentru cele organizate de acest minister după obținerea, în prealabil, a avizelor eliberate de administratorul drumului public.

În cazul în care conducătorul de autovehicul căruia i s-a adresat unul din semnalele prevăzute la alin. 2 nu a oprit, agentul de circulație, poate lua măsurile necesare pentru imobilizarea acestui autovehicul, dacă sunt date sau indicii potrivit cărora conducătorul autovehiculului sau o altă persoană care se află în autovehicul a comis o faptă prevăzută de legea penală.

Art. 16. -

Agenții de circulație care fac semnale vehiculelor în mers trebuie să fie echipați și plasați în așa fel încât să fie văzuți și ușor de recunoscut, atât ziua cât și noaptea, de toți cei care folosesc drumul public.

E. Semnalele conducătorilor de vehicule

Art. 17. -

Pentru a preveni un pericol sau a nu stânjeni circulația, conducătorii vehiculelor semnalizează cu mijloacele de avertizare sonoră, cu luminile farurilor, cu semnalizatoarele luminoase sau cu brațul.

Semnalizarea cu mijloacele de mai sus nu scutește pe conducătorii vehiculelor de obligația micșorării vitezei și a luării tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor.

Art. 18. -

Semnalizările cu mijloacele de avertizare sonoră nu pot fi folosite în zonele de acțiune a indicatorului "Claxonarea interzisă", precum și în localitățile unde acest mod de semnalizare este interzis prin decizii ale administrației publice locale, iar în celelalte localități, între orele 22-6.

Se exceptează de la prevederile alineatului precedent autovehiculele prevăzute la art. 75 alin. 2 lit. a) și b), când se deplasează în acțiuni de intervenție sau în misiuni care impun urgență, precum și cele care se află în una dintre situațiile stipulate la art. 65.

Pentru prevenirea pietonilor și a conducătorilor de vehicule, inclusiv a bicicliștilor, mijloacele de avertizare sonoră se folosesc numai la o distanță de cel puțin 30 m de aceștia.

Este interzisă folosirea în mod abuziv a mijloacelor de avertizare sonoră.

Art. 19. -

Conducătorul de autovehicul este obligat ca de la lăsarea serii și până în zorii zilei, precum și ziua când plouă torențial, ninge abundent sau este ceață densă, ori în alte condiții meteorologice ce reduc vizibilitatea pe drum, să folosească sistemul de lumini al autovehiculului astfel:

a) în timpul opririi sau staționării pe partea carosabilă, luminile de poziție sau de staționare;

b) în mers, atât în localități, cât și în afara acestora sau pe autostrăzi, luminile de întâlnire sau de drum, după gradul de iluminare a drumului public.

În cazul în care, din sens contrar, se apropie un autovehicul conducătorul autovehiculului este obligat ca, de la o distanță de cel puțin 200 m, să folosească luminile de întâlnire, concomitent cu reducerea vitezei.

Semnalizarea prin schimbarea luminii de întâlnire cu lumina de drum se folosește pe timp de noapte la intersecții care nu sunt dirijate prin semnale luminoase sau agent de circulație.

Art. 20. -

Conducătorii autovehiculelor sunt obligați să semnalizeze la schimbarea direcției de mers și la depășire numai cu luminile intermitente ale semnalizatoarelor, în raport cu schimbarea direcției de mers. Oprirea se semnalizează cu lumina roșie a lanternelor din spate.

Art. 21. -

Conducătorii motocicletelor, bicicletelor, vehiculelor cu tracțiune animală sau ai celor trase ori împinse cu mâna, precum și ai vehiculelor care nu circulă în mod obișnuit pe drumurile publice, vor semnaliza cu brațul întins orizontal intenția lor de a schimba direcția de mers sau de a depăși, corespunzător manevrei pe care urmează să o execute. Oprirea acestor vehicule, cu excepția motocicletelor, va fi semnalizată prin balansarea brațului conducătorului în plan vertical.

Art. 22. -

Intenția de a schimba direcția de mers sau de a depăși se semnalizează, indiferent de mijlocul de semnalizare folosit, cu cel puțin 50 m în localități și 100 m în afara localităților, înainte de schimbarea direcției de mers sau de depășire.

Art. 23. -

Semnalizările cu mijloace de avertizare sonoră sau cu luminile se fac în mod obligatoriu ori de câte ori este necesar pentru evitarea unui pericol imediat.

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector din 31.05.1966 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Mijloacele de semnalizare rutieră, semnalele agentului de circulație și ale conducătorilor de vehicule
Reguli privind circulația vehiculelor de orice fel
Reguli speciale privind circulația autovehiculelor
Circulația vehiculelor cu tracțiune animală, a celor împinse sau trase cu mâna și a animalelor
Circulația bicicletelor
Circulația pietonilor și călătorilor
Circulația coloanelor
Alte reguli privind securitatea circulației
Înmatricularea autovehiculelor și remorcilor
Numerele de înmatriculare, cele provizorii și de probe
Radierea autovehiculelor și remorcilor
;
se încarcă...