Art 8 PARTEA A TREIA | Pact

Acesta este un fragment din Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale din 16.12.1966 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

PARTEA A TREIA -
Art. 8.
- Doctrină (1)

1. Statele parti la prezentul pact se angajeaza sa asigure:

a) dreptul pe care il are orice persoana, in vederea favorizarii si ocrotirii intereselor sale economice, de a forma impreuna cu alte persoane sindicate si de a se afilia la un sindicat la alegerea sa, sub singura rezerva a regulilor stabilite de organizatia interesata. Exercitarea acestui drept nu poate face obiectul altor restrictii decit cele prevazute in lege si care constituie masuri necesare intr-o societate democratica, in interesul securitatii nationale sau al ordinii publice ori pentru a ocroti drepturile si libertatile altora;

b) dreptul pe care il au sindicatele de a forma federatii sau confederatii nationale si dreptul pe care il au acestea din urma de a forma organizatii sindicale internationale sau de a se afilia la acestea;

c) dreptul pe care il au sindicatele de a-si exercita liber activitatea, fara alte limitari decit cele prevazute de lege si care constituie masuri necesare intr-o societate democratica, in interesul securitatii nationale sau al ordinii publice, ori pentru a ocroti drepturile si libertatile altora;

d) dreptul la greva, exercitat in conformitate cu legile fiecarei tari.

2. Prezentul articol nu se opune ca exercitarea acestor drepturi de catre membrii fortelor armate, ai politiei sau de catre functionarii publici sa fie supusa unor restrictii legale.

3. Nici o dispozitie din prezentul articol nu permite statelor parti la Conventia din 1948 a Organizatiei Internationale a Muncii privind libertatea sindicala si ocrotirea dreptului sindical sa ia masuri legislative aducind atingere - sau sa aplice legi intr-un fel care ar aduce atingere - garantiilor prevazute in mentionata conventie.

Mergi la:
Art 1 PARTEA INTII
Art 2 PARTEA A DOUA
Art 3 PARTEA A DOUA
Art 4 PARTEA A DOUA
Art 5 PARTEA A DOUA
Art 6 PARTEA A TREIA
Art 7 PARTEA A TREIA
Art 8 PARTEA A TREIA
Art 9 PARTEA A TREIA
Art 10 PARTEA A TREIA
Art 11 PARTEA A TREIA
Art 12 PARTEA A TREIA
Art 13 PARTEA A TREIA
Art 14 PARTEA A TREIA
Art 15 PARTEA A TREIA
Art 16 PARTEA A PATRA
Art 17 PARTEA A PATRA
Art 18 PARTEA A PATRA

Acesta este un fragment din Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale din 16.12.1966 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...