Marea Adunare Națională - MAN

Legea nr. 27/1966 privind pensiile de asigurari sociale de stat si pensia suplimentara

Modificări (...), Referințe (3), Reviste (6), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Buletinul Oficial nr. 85 din 28 decembrie 1966.

În vigoare de la 01 ianuarie 1967 până la 30 iunie 1977, fiind înlocuit prin Lege 27/1966(r1);
Publicare aplicabilă de la 01 ianuarie 1967 până la 31 ianuarie 1969, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Buletinul Oficial nr. 17 din 01 februarie 1969

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

In Republica Socialista Romania oamenii muncii au dreptul la asigurarea materiala in caz de batrinete sau incapacitate de munca, drept garantat de Constitutie.

Dezvoltarea permanenta si in ritm sustinut a economiei nationale si, pe aceasta baza, sporirea an de an a venitului national, fac posibila ridicarea continua a bunastarii oamenilor muncii-scopul fundamental al politicii Partidului Comunist Roman.

Consecvent acestei politici, Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Roman a hotarit si cresterea veniturilor tuturor pensionarilor, hotarire care face necesara imbunatatirea actualului sistem de pensionare.

Regimul de pensionare imbunatatit va constitui unul din elementele insemnate ale sistemului general de cointeresare materiala, un factor stimulativ in productia bunurilor materiale si spirituale ale societatii noastre, asigurind angajatilor perspectiva obtinerii la pensionare a unor venituri corespunzatoare, pe masura contributiei aduse la dezvoltarea si propasirea patriei.

TITLUL I PENSII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT Reviste (1)

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1. - Jurisprudență

Au drept la pensie de asigurari sociale de stat:

a) angajatii;

b) cei care au devenit invalizi in timpul si din cauza indeplinirii obligatiilor militare ori sarcinilor de stat sau obstesti;

c) studentii si elevii deveniti invalizi in timpul si din cauza efectuarii practicii profesionale;

d) urmasii celor prevazuti mai sus.

Art. 2. - Jurisprudență

Categoriile de pensii sint:

a) pentru limita de virsta;

b) de invaliditate;

c) de urmas.

Art. 3. -

Pensionarii, precum si membrii lor de familie, au drept la asistenta medicala, medicamente, materiale sanitare, asistenta sociala, ajutoare in caz de deces si la alte drepturi, in conformitate cu normele legale in vigoare.

Art. 4. - Jurisprudență, Reviste (1)

Fondurile necesare platii pensiilor, a ajutorului social si a celorlalte drepturi cuvenite pensionarilor si membrilor lor de familie se realizeaza din contributiile intreprinderilor, institutiilor, altor organizatii si ale persoanelor fizice care angajeaza, precum si din sumele alocate in acest scop din bugetul de stat, fara nici o retinere din salariu.

Art. 5. - Reviste (1)

Pentru stabilirea cuantumului pensiei se iau in considerare, dupa felul pensiei, urmatoarele elemente:

a) vechimea in munca; Jurisprudență

b) salariul tarifar de incadrare;

c) gradul de invaliditate si cauza care a provocat invaliditatea;

d) conditiile de la locul de munca.

Art. 6. -

(1) Locurile de munca, dupa conditiile in care s-a desfasurat activitatea, sa impart in trei grupe in raport cu influenta factorilor nocivi asupra organismului, solicitarea fizica si neuropsihica sau periculozitatea, dupa cum urmeaza:

grupa I de munca, in care se incadreaza locurile de munca cu conditii foarte vatamatoare, foarte grele sau foarte periculoase;

grupa a II-a de munca, in care se incadreaza locurile de munca cu conditii vatamatoare, grele sau periculoase;

grupa a III-a de munca, in care se incadreaza celelalte locuri de munca.

(2) Stabilirea locurilor de munca care se incadreaza grupele I si II de munca se face pe baza criteriilor si de catre organele prevazute prin hotarire a Consiliului de Ministri. Reviste (1)

(3) Pentru fiecare an efectiv lucrat in locurile de munca incadrate in grupele I si II se acorda urmatoarele sporuri de vechime in munca:

a) 6 luni pentru cei care au lucrat in locurile de munca din grupa I;

b) 3 luni pentru cei care au lucrat in locurile de munca din grupa II-a.

CAPITOLUL II Pensia pentru limita de virsta

Art. 7. -

Pensia integrala pentru limita de virsta se acorda angajatilor care au lucrat in locuri de munca incadrate in grupa a III-a, cel putin 25 ani, barbatii si 20 ani, femeile, dupa cum urmeaza:

a) la cererea unitatii, dupa implinirea virstei de 62 ani, barbatii si 57 ani, femeile; pentru profesorii si conferetiarii din invatamintul superior, precum si pentru directorii, directorii adjuncti stiintifici, secretarii stiintifici, sefii de sectie si sefii de sector laborator din cercetarea stiintifica, dupa implinirea virstei de 65 ani, barbatii si 60 ani, femeile;

b) la cererea celui indreptatit, a tutorelui sau a curatorului sau, dupa implinirea virstei de 60 ani, barbatii si 55 ani, femeile.

Art. 8. -

(1) Pentru angajatii care au lucrat in locuri de munca incadrate in grupele I si II si au vechimea in munca de 25 ani, barbatii si 20 ani, femeile, virstele de pensionare prevazute la art. 7 se reduc cu cite:

a) 6 luni pentru fiecare an efectiv lucrat in locurile de munca din grupa I;

b) 3 luni pentru fiecare an efectiv lucrat in locurile de munca din grupa a II-a.

(2) Virstele de pensionare se reduc numai cu ani intregi, fara a putea fi mai mici de 50 ani.

Art. 9. -

Angajatii fara capacitate vizuala au drept la pensie integrala pentru limita de virsta, daca au implinit virsta de 50 ani, barbatii, cu o vechime in munca de cel putin 15 ani si 45 ani, femeile, cu o vechime in munca de cel putin10 ani.

Art. 10. -

(1) Virstele de pensionare prevazute la art. 7, art. 8 si art. 9, pentru femei, se reduc cu:

a) un an, pentru cele care au nascut 3 copii si i-au crescut pina la virsta de 10 ani;

b) doi ani, pentru cele care au nascut 4 copii si i-au crescut pina la virsta de 10 ani;

c) trei ani, pentru cele care au nascut 5 copii sau mai multi si i-au crescut pina la virsta de 10 ani.

(2) Pensionarea la limitele de virsta astfel reduse se face numai la cererea angajatei.

Art. 11. -

(1) Personalul navigant profesionist din aeronautica civila are drept la pensie integrala pentru limita de virsta la implinirea virstei de 50 ani, daca are o vechime in munca de cel putin 25 ani, barbatii si 20 ani, femeile, in calitate de personal navigant.

(2) Vechimea in munca in calitate de personal navigant profesionist din aeronautica civila se stabileste in raport de functia indeplinita, numarul orelor de zbor si tipul de aeronava.

(3) Personalul navigant profesionist din aeronautica civila care are vechimea in munca, in aceasta calitate ceruta pentru acordarea pensiei integrale pentru limita de virsta, dar nu a implinit virsta de 50 ani si este oprit de organele competente sa mai exercite functii la bordul aeronavelor, deoarece nu mai corespunde din punct de vedere psihofizic, are drept la o pensie tranzitorie in cuantumul pensiei de invaliditate de gradul III, cauzata de boala obisnuita.

(4) Prin hotarire a Consiliului de Ministri se vor stabili functiile de personal navigant din aeronautica civila, modul de calculare a vechimii in munca in aceste functii si a pensiei.

Art. 12. -

(1) Personalul artistic din institutiile artistice care are o vechime efectiva in profesie de 25 ani, barbatii si 20 ani, femeile, are drept la pensie integrala pentru limita de virsta la implinirea virstelor ce se vor fixa prin hotarire a Consiliului de Ministri, in raport de functiile stabilite, dar nu mai putin de 50 ani, barbatii si 45 ani, femeile.

(2) Functiile de personal artistic, institutiile de arta, modul de calculare a vechimii in munca si a pensiei, se vor stabili, de asemenea, prin hotarire a Consiliului de Ministri.

Art. 13. -

(1) Pensia integrala pentru limita de virsta se stabileste in procente din salariul tarifar, la implinirea vechimii minime, dupa cum urmeaza:

Pentru locurile de munca cu conditii foarte vatamatoare, foarte grele sau foarte periculoase (grupa I) Pentru locurile de munca cu conditii vatamatoare, grele sau periculoase (grupa a I I-a) Pentru celelalte locuri de munca (grupa a II I-a)
Salariul tarifar (lei) Pensia in procente din salariul tarifar Cuantumul minim al pensiei (lei) Pensia in procente din salariul tarifar Cuantumul minim al pensiei (lei) Pensia in procente din salariul tarifar (lei) Cuantumul minim al pensiei
pina l a 800 95 - 90 - 85 -
de la 801 la 900 90 760 85 720 80 680
'' 901 '' 1200 85 810 80 765 75 720
'' 1201 '' 1600 80 1020 75 960 70 900
'' 1601 '' 2000 75 1280 70 1200 65 1120
'' 2001 '' 2500 70 1500 65 1400 60 1300
peste 2500 65 1750 60 1625 60 1500

(2) Pentru cei care au lucrat in locuri de munca incadrate in grupele I si II, procentele de mai sus se aplica daca angajatii au lucrat efectiv, in acele locuri, cel putin 20 ani.

(3) Daca angajatii din grupele I si II de munca au o vechime mai mica de 20 ani in grupa respectiva, pensia se va calcula prin aplicarea procentelor de la grupa a III-a de munca, acordindu-se urmatoarele sporuri procentuale, proportional cu anii munciti in grupa I si a II-a:

- 0,5 la suta din salariul tarifar pentru fiecare an lucrat efectiv in locuri de munca incadrate in grupa I;

- 0,25 la suta din salariul tarifar pentru fiecare an lucrat efectiv in locuri de munca incadrate in grupa a II-a.

(4) Pentru fiecare an de vechime peste vechimea minima necesara obtinerii pensiei integrale pentru limita de virsta se acorda un procent suplimentar de 0,5 la suta aplicat la salariul tarifar.

Art. 14. -

(1) Angajatii care nu indeplinesc conditiile de vechime prevazute pentru obtinerea pensiei integrale pentru limita de virsta au drept la pensie, la implinirea virstelor de 62 ani, barbatii si 57 ani, femeile, daca au cel putin 10 ani vechime in munca.

(2) Pensia se calculeaza proportional cu numarul anilor de munca.

CAPITOLUL III Pensia de invaliditate

Art. 15. -

(1) Au drept la pensie de invaliditate cei care au pierdut total sau partial capacitatea de munca.

(2) Pensia de invaliditate se acorda la cererea celui indreptatit, a tutorelui sau a curatorului sau.

(3) Invaliditatile care dau drept la pensie sint de trei grade, in raport cu incapacitatea de munca si anume:

a) invaliditatea de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca si nevoia de ingrijire si supraveghere a individului de catre alta persoana;

b) invaliditatea de gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu posibilitatea invalidului de a se servi fara ajutorul altei persoane;

c) invaliditatea de gradul III, caracterizata prin pierderea partiala a capacitatii de munca.

Art. 16. -

Dupa cauzele care provoaca invaliditatea, pensia de invaliditate este de doua feluri:

a) pensia de invaliditate cauzata de accident de munca sau boala profesionala;

b) pensia de invaliditate cauzata de accident in afara de munca sau boala obisnuita.

Art. 17. -

Pensia de invaliditate cauzata de accident de munca sau boala profesionala se acorda fara a se cere indeplinirea vreunei conditii de vechime in munca:

a) angajatilor;

b) celor care indeplinesc obligatii militare;

c) studentilor si elevilor care fac practica profesionala;

d) celor care indeplinesc sarcini de stat sau obstesti.

Art. 18. -

(1) Prin accident de munca, in intelesul prezentei legi, se intelege vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care provoaca invaliditate sau deces, survenite in timpul indeplinirii indatoririlor de serviciu, sarcinilor de stat sau obstesti ori practicii profesionale.

(2) Accidentul survenit in timpul deplasarii de la domiciliu spre locul de munca si de la locul de munca spre domiciliu se asimileaza, in sensul prezentei legi, cu accidentul de munca, daca s-a produs in perioada necesara pentru deplasare.

(3) Se asimileaza, de asemenea, cu accidentul de munca, in ce priveste dreptul la pensie, accidentul survenit in timpul si din cauza indeplinirii obligatiilor militare.

(4) Prevederile alin. 2 se aplica, in mod corespunzator, si celor care indeplinesc obligatii militare, sarcini de stat sau obstesti ori efectueaza practica profesionala.

Art. 19. -

(1) Se considera boli profesionale acelea care sint cauzate de conditiile in care s-au desfasurat anumite munci.

(2) Bolile profesionale se stabilesc prin hotarire a Consiliului de Ministri.

Art. 20. -

Pensia se acorda si in cazul in care invaliditatea s-a ivit ulterior accidentului de munca sau imbolnavirii profesionale, daca se constata ca invaliditatea este consecinta accidentului de munca sau a bolii profesionale.

Art. 21. -

(1) Cuantumul pensiei de invaliditate cauzata de accident de munca sau boala profesionala se stabileste, pentru angajati, in procente din salariul tarifar, in raport cu gradul de invaliditate si grupa de munca, astfel:

a) pentru gradul I de invaliditate:

Grupele I si II de munca
Salariul tarifar (lei) Pensia in procente din salariul tarifar Cuantumul minim al pensiei (lei)
pina la 1000 95 -
de la 1001 la 1100 90 950
'' 1101 '' 1200 85 990
'' 1201 '' 1600 80 1020
'' 1601 '' 2000 75 1280
'' 2001 '' 2500 70 1500
'' 2501 '' 3000 65 1750
peste 3000 65 1950
Grupa III de munca
Salariul tarifar (lei) Pensia in procente din salariul tarifar Cuantumul minim al pensiei (lei)
pina la 800 95 -
de la 801 la 900 90 760
'' 901 '' 1000 85 810
'' 1001 '' 1100 80 850
'' 1101 '' 1200 75 880
'' 1201 '' 1600 70 900
'' 1601 '' 2000 65 1120
'' 2001 '' 2500 60 1300
peste 2500 60 1500

b) pentru gradul II de invaliditate, cuantumul pensiei este de 85 la suta din pensia stabilita pentru gradul I;

c) pentru gradul III de invaliditate, cuantumul pensiei este de 60 la suta din pensia stabilita pentru gradul I.

(2) Pentru cei prevazuti la art. 17 lit. b, c si d, care nu au avut mai inainte calitatea de angajat, cuantumul pensiei este cel stabilit prin hotarire a Consiliului de Ministri.

Art. 22. -

(1) Pensia de invaliditate cauzata de accident in afara de munca sau boala obisnuita se acorda angajatilor.

(2) De asemenea, se acorda pensie de invaliditate cauzata de boala obisnuita celor care indeplinesc obligatii militare.

(3) Persoanele incadrate intr-un grad de invaliditate, care au implinit virsta de 60 ani, barbatii si 55 ani, femeile, si indeplinesc conditiile cerute pentru obtinerea pensiei de invaliditate, vor fi inscrise, din oficiu, la pensie pentru limita de virsta, drepturile stabilindu-se potrivit art. 24-26. Daca indeplinesc conditiile necesare pentru obtinerea pensiei pentru limita de virsta, pot cere calcularea pensiei potrivit art. 13 sau art. 14, dupa caz.

Art. 23. -

(1) Pensia de invaliditate prevazuta la art. 22 se acorda celor care indeplinesc obligatii militare indiferent de vechimea in munca, iar angajatilor daca au, la data ivirii invaliditatii, vechimea in munca in raport de virsta aratata in tabelul urmator:

Vechimea mi nima in munca (ani)
Virsta la data ivirii invaliditatii barbati femei angajati dupa absolvirea studiilor superioare
pina la 20 ani 1 1 -
de la 20 ani la 22 ani 2 1 1
'' 22 ani '' 25 ani 3 2 1
'' 25 ani '' 30 ani 6 4 1
'' 30 ani '' 35 ani 9 6 4
'' 35 ani '' 40 ani 12 9 7
'' 40 ani '' 45 ani 14 11 9
'' 45 ani '' 50 ani 16 13 11
'' 50 ani '' 55 ani 18 15 13
'' 55 ani '' 60 ani 20 16 15
peste 60 ani 22 17 17

(2) Pentru angajatii bolnavi de tuberculoza nu se cere indeplinirea vreunei conditii de vechime in munca.

(3) Pensia se acorda numai daca invaliditatea a survenit in timpul activitatii salariate sau indeplinirii obligatiilor militare, precum si in termen de 90 zile de la incetarea activitatii salariate sau a obligatiilor militare, in acest din urma caz, numai daca cei in cauza au avut calitatea de angajat inainte de indeplinirea obligatiilor militare.

(4) Pensia se acorda si in cazul cind invaliditatea s-a ivit in termen de un an de la incetarea activitatii salariate sau a obligatiilor militare - pentru cei care au avut mai inainte calitatea de angajat - daca invaliditatea este o consecinta a unei boli contractate ori a unui accident survenit in timpul activitatii salariate sau a indeplinirii obligatiilor militare.

Art. 24. -

(1) Cuantumul pensiei de invaliditate cauzata de accident in afara de munca sau boala obisnuita, pentru angajatii care au vechimea prevazuta de art. 23, se stabileste in procente de baza din salariul tarifar, in raport cu gradul de invaliditate, astfel:

a) pentru gradul I de invaliditate:

Salariul tarifar (lei) Pensia in procente de baza din salariul tarifar Cuantumul minim al pensiei la procentul de baza (lei)
pina la 800 60 -
de la 801 la 900 55 480
'' 901 '' 1200 50 495
'' 1201 '' 1600 45 600
'' 1601 '' 2000 40 720
'' 2001 '' 2500 35 800
peste 2500 35 875

Pentru fiecare an de vechime in munca, pina la vechimea de 25 ani, se acorda un procent suplimentar de 1 la suta din salariul tarifar; pentru fiecare an care depaseste aceasta vechime se acorda un procent suplimentar de 0,5 la suta din salariul tarifar;

b) pentru gradul II de invaliditate, cuantumul pensiei este de 85 la suta din pensia de invaliditate de gradul I;

c) pentru gradul III de invaliditate, cuantumul pensiei este de 60 la suta din pensia de invaliditate de gradul I.

(2) Pentru cei prevazuti la art. 22 alin. 2, care nu au avut mai inainte calitatea de angajat, cuantumul pensiei este cel stabilit prin hotarire a Consiliului de Ministri.

(3) Pentru angajatii bolnavi de tuberculoza cuantumul pensiei se stabileste potrivit art. 21.

Art. 25. -

(1) Au drept la pensie de invaliditate cauzata de accident in afara de munca sau boala obisnuita si cei care au o vechime mai mica decit aceea prevazuta la art. 23, dar nu mai putin de 1/2 din aceasta vechime.

(2) Pensia se calculeaza conform art. 24; din cuantumul astfel stabilit se acorda pensia corespunzatoare vechimii avute in raport cu aceea ceruta de art. 23.

Art. 26. -

(1) Pensionarii de invaliditate de gradul I au dreptul, in afara de pensie, la o indemnizatie pentru ingrijire de 300 lei lunar.

(2) De indemnizatia prevazuta de alineatul precedent beneficiaza si cei care, avind o invaliditate de gradul I, primesc cuantumul pensiei pentru limita de virsta.

Art. 27. -

(1) Pensionarii de invaliditate sint supusi revizuirii medicale periodice, in ceea ce priveste capacitatea lor de munca, cu exceptia celor care:

a) prezinta invaliditati ireversibile;

b) au implinit virsta de 55 ani, barbatii si 50 ani, femeile;

c) au implinit virsta ceruta pentru acordarea pensiei pentru limita de virsta, daca pensionarea acestora se face la virste mai mici decit 55 ani, barbatii si 50 ani, femeile.

(2) Pensionarii de invaliditate pot cere revizuirea medicala ori de cite ori starea sanatatii lor s-a imbunatatit sau s-a agravat.

(3) Pensionarii de invaliditate beneficiaza de prevederile alin. 2 numai pina la implinirea virstei de 60 ani, barbatii si 55 ani, femeile. Pensionarii de invaliditate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale pot cere revizuirea medicala si dupa implinirea acestor virste.

Art. 28. -

(1) Invalizii de gradul I, care au vechimea in munca necesara pentru obtinerea pensiei pentru limita de virsta, au dreptul la cuantumul acesteia, chiar daca nu au implinit virsta ceruta pentru obtinerea unei asemenea pensii.

(2) De dispozitiile alin. 1 beneficiaza atit cei care au calitatea de pensionari de invaliditate, cit si cei care solicita inscrierea la pensie.

(3) Pensionarii de invaliditate care primesc cuantumul pensiei pentru limita de virsta ramin supusi revizuirii medicale, cu exceptia celor prevazuti la art. 27 alin. 1.

(4) Cuantumul pensiei pentru limita de virsta se acorda din oficiu, ori de cite ori acesta este mai avantajos.

CAPITOLUL IV Pensia de urmas

Art. 29. -

(1) Au drept la pensie de urmas, in conditiile prevazute pentru fiecare in parte, membrii de familie si anume: copiii, sotia, sotul, parintii, fratii si surorile, care se aflau in intretinerea sustinatorului decedat.

(2) Membrii de familie au drept la pensie de urmas numai daca cel decedat era pensionar sau daca, la data decesului, indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii.

(3) Daca cel decedat nu era pensionar, dar indeplinea conditiile de vechime in munca pentru acordarea pensiei pentru limita de virsta, membrii de familie au drept la pensie de urmas, indiferent de data la care a survenit decesul sustinatorului.

(4) in cazul in care mama salariata a decedat din cauza unei nasteri, pensia copiilor se acorda ca pentru urmasii celor prevazuti la art. 17 lit. d.

(5) Pensia de urmas se acorda la cererea celui indreptatit, a parintelui, tutorelui sau curatorului sau.

Art. 30. -

(1) Copiii au drept la pensie de urmas:

a) pina la virsta de 16 ani sau, daca continua studiile, pina la terminarea acestora, fara a depasi virsta de 25 ani;

b) daca s-au aflat in stare de invaliditate de orice grad, inainte de implinirea virstelor aratate la lit. a, pe toata durata invaliditatii.

(2) In cazul decesului unuia dintre parinti, copiii au drept la pensie de urmas, chiar daca parintele ramas in viata se afla in munca.

(3) Copiii se considera ca se aflau in intretinerea sustinatorului decedat prin insasi calitatea lor de copii.

Art. 31. -

(1) Sotia sau sotul are drept la pensie de urmas, daca:

a) a implinit virsta de 55 ani, sotia si 60 ani, sotul, pe tot timpul vietii;

b) la data decesului unuia dintre soti, sotul supravietuitor are unul sau mai multi copii, pina cind copiii implinesc virsta de16 ani sau, daca continua studiile, pina la terminarea acestora, fara a depasi virsta de 25 ani, ori pina la casatoria sau decesul lor inainte de implinirea acestor virste;

c) se afla in stare de invaliditate, de orice grad, pe toata durata invaliditatii.

(2) De asemenea, sotia are drept la pensie de urmas, pe tot timpul vietii, daca:

a) a implinit virsta de 50 ani si a nascut, pina la data decesului sustinatorului, 5 sau mai multi copii;

b) a implinit virsta de 50 ani si are cel putin 20 ani de casatorie cu sotul decedat; daca are intre 15 si 20 ani de casatorie are drept la pensie la implinirea aceleiasi virste, insa pensia se calculeaza proportional cu anii de casatorie.

(3) Sotia sau sotul are drept la pensie de urmas pe timpul cit nu este salariat, membru al unei cooperative mestesugaresti sau nu exercita o profesie sau o meserie pe cont propriu.

(4) Sotia sau sotul care nu indeplinesc conditiile prevazute in alin. 1 si 2 are drept la pensie de urmas pina la incadrarea in munca, dar nu mai mult de 6 luni de la decesul sustinatorului.

(5) Sotia sau sotul care solicita pensie de urmas in temeiul alin. 1 lit. a sau c are drept la aceasta pensie daca durata casatoriei a fost de cel putin 5 ani, in cazul in care la data casatoriei sustinatorul era pensionar pentru limita de virsta; in cazul in care decesul sustinatorului a fost cauzat de un accident, de orice natura, sau de boala profesionala, pensia de urmas se acorda indiferent de durata casatoriei.

(6) Sotia sau sotul se considera ca se afla in intretinerea sustinatorului daca avea acelasi domiciliu sau daca acesta I-a asigurat cele necesare existentei.

Art. 32. -

(1) Parintele are drept la pensie de urmas, daca:

a) a implinit virsta de 60 ani, tatal sau 55 ani, mama, pe tot timpul vietii;

b) a devenit invalid de orice grad, pe toata durata invaliditatii.

(2) Parintii au drept la pensie de urmas pe timpul cit nu sint salariati, membri ai unei cooperative mestesugaresti sau nu exercita o profesie ori o meserie pe cont propriu.

(3) Comitetele executive ale consiliilor populare, in raza carora domiciliaza parintii care solicita pensia de urmas, vor atesta daca acestia au fost in intretinerea sustinatorului.

Art. 33. -

(1) Fratii si surorile au drept la pensie de urmas:

a) pina la virsta de 16 ani, sau daca continua studiile, pina la terminarea acestora, fara a depasi virsta de 25 ani;

b) daca s-au aflat in stare de invaliditate de orice grad inainte de implinirea virstelor aratate la lit. a, pe toata durata invaliditatii.

(2) Fratii si surorile au drept la pensie de urmas, daca la data cererii de pensie sint orfani de ambii parinti. In cazul in care au parinti in viata, pensia se acorda numai daca acestia nu primesc pensie, nu sint incadrati in munca sau nu exercita o profesie ori o meserie pe cont propriu.

(3) Fratii si surorile au drept la pensie de urmas pe timpul cit nu sint salariati, membri ai unei cooperative mestesugaresti sau nu exercita o profesie ori o meserie pe cont propriu.

(4) Comitetele executive ale consiliilor populare, in raza carora domiciliaza fratii si surorile care solicita pensia de urmas, vor atesta daca acestia au fost in intretinerea sustinatorului.

Art. 34. -

(1) In cazul cind sotia sau sotul supravietuitor ori unul din parintii decedatului nu indeplinesc conditiile prevazute de art. 31 sau 32, beneficiaza de pensie de urmas, pe tot timpul cit nu sint incadrati in munca sau nu exercita o profesie ori o meserie pe cont propriu, daca vreuna din aceste persoane ingrijeste unu sau mai multi copii, frati sau surori ale decedatului, care nu au implinit virsta de 16 ani, pina la implinirea acestei virste ori pina la casatoria sau decesul lor, intervenite inainte de implinirea virstei mentionate mai sus.

(2) Prevederile alin. 1 se aplica sotului supravietuitor numai in cazul in care acesta ingrijeste unu sau mai multi copii din alta casatorie ori frati sau surori ai sotului decedat.

Art. 35. -

(1) Cuantumul pensiei de urmas se stabileste luindu-se ca baza de calcul:

a) pensia sustinatorului decedat, daca era pensionar. In cazul cind cel decedat era pensionar de invaliditate de gradul II sau III, se va lua ca baza de calcul pensia de invaliditate de gradul I, diferentiata dupa cauza care a determinat inscrierea la pensie a sustinatorului decedat;

b) pensia pentru limita de virsta ce s-ar fi cuvenit sustinatorului decedat;

c) pensia corespunzatoare gradului I de invaliditate ce s-ar fi cuvenit celui decedat, diferentiata dupa cauza care a provocat decesul.

(2) In cazul cind celui decedat i s-ar fi cuvenit mai multe pensii din cele prevazute la alin. 1, se va lua ca baza de calcul, din oficiu, pensia cea mai avantajoasa.

(3) Pentru stabilirea pensiei de urmas cuvenita copiilor orfani de ambii parinti se vor lua ca baza de calcul pensiile cumulate ce se cuveneau sau s-ar fi cuvenit parintilor decedati. In acest caz se vor lua in considerare pensiile cele mai avantajoase ce se cuveneau sau s-ar fi cuvenit ambilor parinti, dupa normele prevazute la alin. 1 si 2.

(4) Asupra bazei de calcul se aplica unul din urmatoarele procente:

Procente Numarul urmasilor cu drept la pensie
100 pentru 3 sau mai multi
75 pentru 2
50 pentru 1

CAPITOLUL V Ajutorul social

Art. 36. -

(1) Angajatii care nu indeplinesc conditiile pentru obtinerea unei pensii si sint lipsiti de mijloace proprii de existenta au drept la ajutor social, ce se plateste din fondul de asigurari sociale de stat, daca se incadreaza in una din urmatoarele situatii:

a) sint in virsta de 62 ani, barbatii si 57 ani, femeile, si au o vechime de cel putin 5 ani efectivi lucrati;

b) sint invalizi de orice grad, in urma unei boli obisnuite sau a unui accident in afara de munca, si au lucrat efectiv cel putin 1/4 din vechimea prevazuta la art. 23, necesara pentru acordarea pensiei de invaliditate.

(2) Sotul supravietuitor si copiii unui beneficiar de ajutor social decedat au dreptul la ajutor social de urmas, daca indeplinesc conditiile prevazute pentru acordarea pensiei de urmas si sint lipsiti de mijloace proprii de existenta.

(3) Prin mijloace proprii de existenta se intelege realizarea unor venituri lunare, egale cu cuantumul ajutorului social pentru categoria respectiva, sau mai mari.

Art. 37. -

Cei care primesc ajutor social, precum si membrii lor de familie, beneficiaza de drepturile prevazute de art. 3.

Art. 38. -

Prin hotarire a Consiliului de Ministri se va stabili cuantumul ajutorului social si se vor putea acorda asemenea ajutoare si altor persoane sau categorii de persoane, lipsite de mijloace de existenta.

CAPITOLUL VI Vechimea in munca

Art. 39. - Jurisprudență

(1) Vechime in munca se considera perioada cit o persoana a activat in calitate de angajat, indiferent de felul contractului de munca si de modul de remunerare a muncii, situatiile prevazute in Codul muncii ca fiind vechime sau vechime neintrerupta in munca, perioadele de prizonierat, de persecutie rasiala sau alte perioade stabilite prin hotarire a Consiliului de Ministri in care o persoana a desfasurat o activitate sau, datorita unor cauze ce nu le putea inlatura, a fost impiedicata de a o desfasura. Reviste (1)

(2) Pentru angajatii care presteaza munca mai putin de o norma intreaga, vechimea in munca se ia in considerare proportional cu norma intreaga.

(3) Timpul cit angajatele care, potrivit legii, au fost incadrate in functii cu jumatate de norma, pentru a creste copii pina la virsta de 7 ani, se considera la vechimea in munca timp lucrat cu norma intreaga.

(4) Pentru cei care lucreaza mai mult de o norma, se considera vechime in munca timpul corespunzator unei norme intregi.

Art. 40. -

(1) Timpul lucrat in strainatate de un cetatean strain se considera vechime in munca numai pe baza conventiilor incheiate intre Republica Socialista Romania si statul respectiv, in conditiile stabilite de aceste conventii.

(2) Conventiile referitoare la problemele de prevederi sociale, incheiate de statul roman cu alte state, vor fi aplicate in mod corespunzator de toate sectoarele de activitate cu sisteme proprii de asigurari si pensii.

CAPITOLUL VII Salariul tarifar

Art. 41. -

(1) Salariul tarifar care se ia ca baza de calcul la stabilirea pensiei este media salariilor tarifare lunare din 5 ani lucrati consecutiv, la alegerea angajatului, din ultimii 10 ani premergatori incetarii activitatii salariate.

(2) Pentru angajatii care au lucrat cel putin 10 ani in locuri de munca ce se incadreaza in grupele I si II, salariul tarifar care se ia ca baza de calcul la stabilirea pensiei este media salariilor tarifare lunare din 5 ani lucrati consecutiv, la alegerea angajatului, din ultimii 15 ani premergatori incetarii activitatii salariate.

(3) Daca in ultimii 10 ani, respectiv 15 ani, angajatul a lucrat mai putin de 5 ani, baza de calcul a pensiei este media salariilor tarifare lunare din perioada in care a lucrat.

(4) Pentru perioadele de activitate anterioare datei de 1 august 1959, ce se iau in considerare la stabilirea bazei de calcul a pensiei, vor fi folosite salariile avute in vedere la recalcularea pensiilor conform Decretului nr. 292/1959.

Art. 42. -

(1) Media salariilor tarifare lunare care se ia in considerare la calcularea pensiei se stabileste pe baza:

a) salariul tarifar lunar de incadrare, pentru cei retribuiti cu luna;

b) salariul tarifar de incadrare, corespunzator la 204 ore, pentru cei retribuiti cu ora;

c) salariul tarifar de calcul, pentru cei retribuiti cu cota procentuala;

d) salariul la care s-a platit contributia de asigurari sociale, pentru cei angajati la persoane fizice.

(2) Pentru angajatii care cumuleaza doua functii, la stabilirea mediei salariilor tarifare lunare se ia in considerare salariul tarifar al functiei de baza, iar pentru cei care sint incadrati in posturi cu o jumatate de norma, salariul tarifar de incadrare corespunzator normei intregi. Angajatii care cumuleaza doua norme intregi de munca pot opta pentru salariul cel mai avantajos.

(3) In salariul tarifar se cuprind orice sume care se includ, potrivit dispozitiilor legale, in acest salariu.

CAPITOLUL VIII Stabilirea pensiilor si ajutoarelor sociale

Art. 43. -

(1) Stabilirea pensiei si ajutorului social se face prin decizii date de catre organele de pensii din cadrul directiilor sau oficiilor pentru probleme de munca si ocrotiri sociale.

(2) Impotriva deciziilor date de organele prevazute la alin. 1 se poate face contestatie, in termen de 60 zile de la comunicarea acestora, la comisiile de contestatie de pe linga directiile pentru probleme de munca si ocrotiri sociale.

(3) Deciziile organelor de pensii, aratate la alin. 1, necontestate in termen, precum si cele ale comisiilor de contestatie, sint definitive.

Art. 44. - Jurisprudență

Deciziile organelor de pensii si ale comisiilor de contestatie, ramase definitive, pot fi revizuite de catre acestea ori de cite ori se constata erori.

Art. 45. -

(1) Comisiile de contestatie se numesc prin decizie a comitetului executiv al consiliului popular judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si vor avea urmatoarea componenta:

- un judecator desemnat de catre presedintele tribunalului judetean, respectiv al Tribunalului municipal Bucuresti, ca presedinte;

- un delegat al directiei pentru probleme de munca si ocrotiri sociale, ca membru;

- un delegat sindical desemnat de catre organul sindical judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, ca membru.

(2) Presedintele si membrii comisiei vor avea cite un supleant, numit in aceleasi conditii.

Art. 46. -

(1) In cazul cind o persoana a lucrat in mai multe sectoare de activitate care au sisteme proprii de asigurari si pensii, i se va stabili pensie sau ajutor social pentru limita de virsta in cadrul asigurarilor sociale de stat, luindu-se in considerare perioadele cit a lucrat in aceste sectoare, numai daca cea mai mare parte din perioada de activitate pe care o are a lucrat efectiv ca angajat. Perioadele de timp cit a lucrat in alte sectoare de activitate se iau in considerare daca ele se recunosc ca vechime in munca pentru acordarea unui drept de pensie de catre acele sectoare.

Personalul cultelor va fi inscris la pensie in cadrul asigurarilor sociale de stat, daca a incetat activitatea pina la 1 ianuarie 1959 sau daca, continuind activitatea si dupa aceasta data, a lucrat in ultima perioada ca angajat cuprins in sectorul asigurarilor sociale de stat. Timpul cit o persoana a lucrat ca membru in cooperativele agricole de productie nu poate fi folosit pentru obtinerea unui drept de pensie sau ajutor social in cadrul asigurarilor sociale de stat, ori pentru recalcularea pensiei in acest sector.

(2) Vechimea in munca avuta in calitate de angajat va fi luata in considerare de fiecare dintre sectoarele de activitate respective cu sisteme proprii de asigurari si pensii, cu exceptia sectorului cooperatiei agricole de productie.

(3) In cazul cind nu este indeplinita conditia prevazuta la alin. 1 pentru stabilirea dreptului in cadrul asigurarilor sociale de stat si cel in cauza opteaza pentru pensie in cadrul acestui sector, i se va putea stabili pensia numai pe baza vechimii avute ca angajat, fara a se lua in considerare si activitatea prestata in alte sectoare.

(4) Pensia de invaliditate si ajutorul social de invaliditate se acorda de sectorul de activitate in care s-a produs invaliditatea.

(5) In cazul cand parintii au lucrat in sectoare diferite, cu sisteme proprii de asigurari si pensii, copiii orfani de ambii parinti vor primi pensie de urmas, in conditiile legii, de la ambele sectoare.

Art. 47. -

(1) Incadrarea in grade de invaliditate se face prin decizii date de catre comisiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.

(2) Impotriva deciziilor date de comisiile prevazute la alin. 1 se poate face contestatie, in termen de 60 zile de la comunicarea acestora, la comisiile judetene de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.

(3) Normele de organizare si functionare a comisiilor prevazute la alin. 1 se stabilesc de Ministerul Muncii impreuna cu Ministerul Sanatatii.

Art. 48. -

Pensia, ajutorul social si orice alte sume stabilite, cuvenite pensionarului sau beneficiarului de ajutor social, ramase neplatite, se prescriu in termen de 12 luni de la data cind trebuiau sa fie achitate.

Art. 49. -

(1) Sumele platite fara temei cu titlu de pensie, ajutor social sau alte drepturi aferente, se recupereaza de la cei care le-au primit.

(2) In cazul in care sumele platite fara temei nu pot fi recuperate de la acestia, angajatii care se fac vinovati de producerea daunei vor fi tinuti raspunzatori, potrivit dispozitiilor Codului muncii.

(3) Recuperarea de la pensionari sau beneficiari de ajutor social a sumelor platite fara temei se face pe baza deciziei date de organele de pensii, care constituie titlu executoriu. Decizia se comunica celui in cauza si poate fi atacata in conditiile art. 43 si 44, contestatia suspendind executarea pina la solutionarea ei definitiva.

(4) Dreptul de a se cere restituirea sumelor platite fara temei pensionarilor si beneficiarilor de ajutor social se prescrie in termen de 12 luni de la data efectuarii platii.

(5) In caz de deces al pensionarului sau beneficiarului de ajutor social, sumele ramase nerecuperate nu se mai urmaresc.

CAPITOLUL IX Transformarea si recalcularea pensiilor

Art. 50. -

(1) Pensia pentru limita de virsta a unui pensionar, care continua activitatea si care devine invalid ca urmare a unui accident de munca, unei boli profesionale sau tuberculozei poate fi transformata, la cererea pensionarului, in pensie de invaliditate cauzata de accident de munca, boala profesionala sau tuberculoza.

(2) Pensionarii de invaliditate de orice grad pot cere transformarea pensiei de invaliditate in pensie pentru limita de virsta, daca indeplinesc conditiile de vechime in munca si de virsta, prevazute de lege, pentru acordarea unei pensii pentru limita de virsta

(3) Pensionarii de invaliditate de orice grad, la implinirea virstei de 60 ani, barbatii si 55 ani, femeile, cu exceptia celor a caror invaliditate a fost cauzata de un accident de munca sau de o boala profesionala, vor fi trecuti, din oficiu, in categoria pensionarilor pentru limita de virsta, cu mentinerea cuantumului pensiei de invaliditate, inclusiv a indemnizatiei de ingrijire, acordata invalizilor de gradul I. Acestia pot cere calcularea pensiei, potrivit art. 13 sau art. 14, la indeplinirea conditiilor necesare obtinerii pensiei pentru limita de virsta.

Art. 51. -

(1) Pensionarul care ramine sau se reincadreaza in munca dupa pensionare are dreptul sa i se recalculeze pensia, luindu-se in considerare si timpul muncit dupa stabilirea initiala a pensiei, dupa cum urmeaza:

a) pensionarului de invaliditate i se poate recalcula pensia atunci cind solicita adaugarea unor perioade de vechime de cel putin un an;

b) pensionarului pentru limita de virsta recalcularea i se poate face numai o singura data, dupa pensionare.

(2) Pensionarul prevazut la alin. 1 poate cere recalcularea pensiei folosind ca baza de calcul, potrivit prevederilor art. 41, fie salariul avut in vedere la stabilirea initiala a pensiei, fie salariile realizate in perioada lucrata dupa pensionare, numai daca a lucrat in aceasta perioada cel putin 3 ani.

(3) Pensionarul de invaliditate aflat in situatiile prevazute la alin. 1, care a continuat activitatea cel putin 3 ani, dintre care o perioada dupa 1 ianuarie 1967, si care cere transformarea pensiei de invaliditate in pensie pentru limita de virsta, poate solicita ca, odata cu adaugarea timpului lucrat dupa pensionare, sa foloseasca ca baza de calcul fie salariile tarifare din perioada lucrata dupa pensionare- astfel cum este prevazut la art. 41- fie salariul avut in vedere la stabilirea initiala a pensiei adus nivelul celui in vigoare la data cererii de transformare.

(4) In cazul in care pensionarul isi continua activitatea in alt sector de munca decit acela care i-a stabilit pensia, recalcularea se face in conditiile aratate la alin. 1 si 2 de catre sectorul care plateste pensia.

(5) De prevederile alin. 3 beneficiaza, la cerere, si pensionarii de invaliditate care au fost trecuti, din oficiu, in categoria pensionarilor pentru limita de virsta. La transformarea pensiei acestora se ia in calcul numai perioada lucrata pina la implinirea virstei de 62 ani, barbatii si 57 ani, femeile.

Art. 52. -

In cazul cind se schimba gradul de invaliditate al unui pensionar cu pensie de invaliditate cauzata de accident de munca, boala profesionala sau tuberculoza, intr-un grad de invaliditate mai mare, datorita unei boli obisnuite sau unui accident in afara de munca, pensia se va recalcula la procentele corespunzatoare noului grad de invaliditate pentru accident de munca, boala profesionala sau tuberculoza.

CAPITOLUL X Suspendarea platii pensiei si ajutorului social
si pierderea dreptului la pensie si ajutor social

Art. 53. -

(1) Plata pensiei si celorlalte drepturi aferente se suspenda pe timpul cit pensionarul:

a) isi stabileste domiciliu pe teritoriul altei tari;

b) executa o pedeapsa privata de libertate;

c) lucreaza in baza unui contract de munca, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 57, 58 si 59.

(2) De asemenea, daca sotul supravietuitor, pensionar urmas, s-a recasatorit, plata pensiei se suspenda pe tot timpul cit dureaza noua casatorie, cu exceptia situatiilor in care persoana cu care s-a recasatorit este, la rindul ei, pensionar urmas sau pensionar de invaliditate, nu este incadrata in munca sau nu exercita o profesie ori o meserie pe cont propriu.

(3) Plata ajutorului social se suspenda in situatiile prevazute la alin. 1 lit. a si b, precum si pe timpul in care beneficiarul realizeaza venituri de orice natura egale cu cuantumul ajutorului social pentru categoria respectiva sau mai mari.

(4) Membrii de familie ai pensionarilor sau beneficiarilor de ajutor social aflati in situatia prevazuta la alin. 1 lit. b, care indeplinesc conditiile pentru a primi pensie sau ajutor social de urmas, au drept la pensia sau ajutorul social care li s-ar fi cuvenit in aceasta calitate pe tot timpul suspendarii platii drepturilor sustinatorilor.

Art. 54. -

(1) In cazul prevazut de art. 53 alin. 1 lit. b, daca hotarirea de condamnare a fost desfiintata si cel in cauza a fost achitat, se vor plati sumele datorate pe intreaga durata a suspendarii, scazindu-se sumele platite urmasilor.

(2) In caz de executare a pedepsei sau de gratiere ori de amnistiere a faptei pentru care pensionarul sau beneficiarul de ajutor social a fost condamnat la o pedeapsa privata de libertate si care a condus la suspendarea platii pensiei sau ajutorului social, plata se reia cu incepere din prima zi a lunii urmatoare aceleia in care pensionarul sau beneficiarul de ajutor social a fost eliberat.

(3) Cind inceteaza celelalte cauze de suspendare, plata pensiei sau a ajutorului social se reia cu incepere din prima zi a lunii urmatoare aceleia in care a intervenit incetarea cauzei de suspendare.

Art. 55. -

Instantele judecatoresti au obligatia ca, in termen de 15 zile de la data arestarii pensionarului sau beneficiarului de ajutor social in baza unei hotariri de condamnare ramase definitiva, sa comunice aceasta situatie, in scris, organului de pensii respectiv, in vederea suspendarii platii pensiei sau ajutorului social.

Art. 56. -

Pierd dreptul la pensie si la ajutor social cei care:

a) si-au provocat o invaliditate in mod voit, in vederea obtinerii unui drept la pensie sau ajutor social, insa numai in ceea ce priveste dreptul la pensie sau ajutor social decurgind din aceasta invaliditate;

b) au fost condamnati pentru uciderea sau cauzarea unei invaliditati sustinatorului, insa numai in ceea ce priveste dreptul la pensie sau ajutor social decurgind de pe urma acestui sustinator decedat.

CAPITOLUL XI Cumulul pensiei cu salariul

Art. 57. -

(1) Pensionarii cu pensii integrale pentru limita de virsta, precum si pensionarii cu pensii acordate prin hotariri ale Consiliului de Ministri si ale altor organe competente, strict necesari unitatilor, mentinuti sau reincadrati in munca in functii admise la cumul, au dreptul, pe timpul cit lucreaza, sa primeasca, pe linga salariu, si 50 la suta din pensie, dar nu mai putin de 500 lei.

(2) Prevederile alin. 1 se aplica celor care se pensioneaza in conditiile art. 7 lit. b, numai dupa implinirea virstei de 62 ani, barbatii si 57 ani, femeile.

(3) Ministerele, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti stabilesc meseriile si functiile in care se admite cumulul pensiei cu salariul.

Art. 58. -

(1) Pensionarii prevazuti la art. 57 alin. 1 si 2 primesc, pe linga salariu, si pensia in intregime, pe timpul cit sint angajati:

a) in posturi cu pina la 1/2 norma inclusiv;

b) cu contracte de munca pe durata determinata de pina la 4 luni, in cursul unui an calendaristic;

c) la persoane fizice, cooperative agricole de productie si case de ajutor reciproc.

(2) De asemenea, beneficiaza de pensie in intregime, pe linga salariu, si alte categorii de angajati, necesari organizatiilor socialiste, stabilite prin hotariri ale Consiliului de Ministri, indiferent de felul pensiei.

Art. 59. -

(1) Pensionarii de invaliditate de gradul III vor primi, pe timpul cit sint angajati, pe linga salariu, si pensia in intregime, fara ca acestea impreuna sa poata depasi salariul tarifar in vigoare, corespunzator functiei avute la data pensionarii de invaliditate.

(2) In cazul in care salariul tarifar impreuna cu pensia ori numai salariul tarifar depasesc salariul tarifar in vigoare, corespunzator functiei avute la data pensionarii de invaliditate, pensia se reduce sau plata pensiei se suspenda, dupa caz. Salariul tarifar in vigoare este cel din luna pentru care se face plata.

(3) Pensionarii de invaliditate gradul I si II, care au recomandarea organelor de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca pentru prestarea unei activitati cu caracter reconfortant, vor primi, pe timpul cit sint incadrati in munca, pensia in intregime.

(4) De prevederile alin. 1 si 2 beneficiaza, pina la implinirea virstei de 62 ani, barbatii si 57 ani, femeile, si pensionarii de invaliditate gradul III, carora, la trecerea, din oficiu, in categoria pensionarilor pentru limita de virsta, li s-a mentinut cuantumul pensiei de invaliditate.

CAPITOLUL XII Dispozitii finale

Art. 60. -

(1) Persoanele care au desfasurat activitate revolutionara inainte de 23 August 1944 au dreptul la pensie in cadrul asigurarilor sociale de stat, in conditiile prezentei legi.

(2) Perioada de detinere in inchisori si lagare ca urmare a activitatii revolutionare desfasurate pina la 23 August 1944 constituie vechime in munca. Pentru fiecare an cit persoana in cauza s-a aflat intr-o astfel de detinere se acorda cite 6 luni spor de vechime.

(3) Perioada in care o persoana a lucrat ca activist al Partidului Comunist Roman, al organizatiilor muncitoresti revolutionare si antifasciste, pina la 23 August 1944, se constituie de asemenea vechime in munca.

(4) La stabilirea pensiei, dovada perioadelor prevazute in alin. 2 si 3 se face numai cu acte eliberate de organele care au evidenta unor asemenea situatii.

Art. 61. -

(1) Persoanele care dovedesc cu acte ca au cotizat la fostele asigurari sociale in alta calitate decit aceea de angajat si indeplinesc conditiile de virsta si vechime in munca, pot fi inscrise la pensie pentru limita de virsta, ca si angajatii, numai daca in ultimii 10 ani de activitate au lucrat ca angajati.

(2) Cei care au o vechime in munca de cel putin 25 ani, barbatii si 20 ani, femeile, dar nu au lucrat cel putin 10 ani ca angajati, au drept la o pensie de 650 lei lunar.

(3) Cei care au o vechime in munca mai mica de 25 ani, barbatii si 20 ani, femeile, dar nu mai putin de 10 ani si nu indeplinesc conditia de vechime ca angajati, prevazuta la alin. 1, au dreptul la o pensie calculata din pensia de 650 lei, proportional cu vechimea dovedita, fara a putea fi mai mica de 455 lei lunar.

(4) Urmasii celor prevazuti la alin. 1-3 inclusiv au drept la pensie de urmas in conditiile prezentei legi.

(5) Cei care au o vechime in munca de 25 ani, barbatii si 20 ani, femeile, pensionati pentru timpul cotizat la fostele asigurari sociale in alta calitate decit aceea de angajat, si au lucrat dupa pensionare cel putin 10 ani ca angajati, pot cere stabilirea unei pensii pentru limita de virsta, folosind ca baza de calcul media salariilor tarifare lunare din 5 ani de activitate consecutiva din ultimii 10 ani.

Art. 62. -

Cetatenii unui stat strain si urmasii acestora domiciliati pe teritoriul Republicii Socialiste Romania pot cere inscrierea la pensie sau ajutor social pentru timpul servit in tara straina, potrivit conventiilor incheiate intre Republica Socialista Romania si statul respectiv.

Art. 63. -

(1) Pensia de orice fel nu poate fi mai mare decit salariul tarifar pe baza caruia aceasta a fost calculata.

(2) Nimeni nu poate primi decit o singura pensie, indiferent de fondul din care aceasta este platita ori de legea in care este prevazut dreptul la pensie, cu exceptia clor prevazuti la art. 46 alin. 5 si art. 69 alin. 2. In cazul in care o persoana ce are drept la pensie in cadrul asigurarilor sociale de stat si I.O.V.R. a lucrat o perioada ca membru in cooperativele agricole de productie, va putea primi, pe linga pensia de asigurari sociale si I.O.V.R., si pensia de la sectorul cooperatiei agricole de productie pentru perioada cit a lucrat in acest sector.

(3) Persoanele indreptatite la mai multe pensii pot opta oricind pentru una din ele, chiar dupa ce s-a stabilit un drept la pensie. Cei care beneficiaza de o pensie nu pot opta pentru ajutor social.

Art. 64. -

Dreptul la pensie si ajutor social este imprescriptibil. Pensia si ajutorul social nu pot fi cedate nici total, nici partial.

Art. 65. -

(1) Pensia si ajutorul social nu sint impozabile.

(2) Cererile in fata oricaror organe care au drept scop stabilirea unui drept la pensie sau ajutor social, precum si toate actele procedurale in legatura cu aceste drepturi, sint scutite de orice fel de taxe de timbru.

Art. 66. -

(1) Pensia si ajutorul social se platesc cu incepere de la data desfacerii contractului de munca, data incetarii platii ajutorului pentru incapacitate temporara de munca sau data decesului sustinatorului, dupa caz, daca cererea impreuna cu toate actele necesare a fost depusa la organele de pensii in termen de cel mult trei luni de la ivirea acestor situatii.

(2) Daca cererea impreuna cu toate actele necesare nu a fost depusa in termenul prevazut la alin. 1, pensia si ajutorul social se platesc cu incepere de la intii a lunii urmatoare aceleia in care cererea cu actele a fost depusa la organele de pensii.

(3) Pensia pentru limita de virsta, pentru cei carora nu li s-a desfacut contractul de munca, se plateste cu incepere de la intii a lunii urmatoare aceleia in care s-a depus cererea impreuna cu actele necesare la organele de pensii.

(4) Pensia si ajutorul social se platesc titularului sau mandatarului acestuia imputernicit cu procura, ori se depun la cererea titularului si pe numele lui la C. E. C.

(5) In cazul in care titularul are capacitate de exercitiu restrinsa sau este lipsit de capacitate, plata se face parintelui, tutorelui sau curatorului sau, dupa caz.

Art. 67. -

(1) Contractul de munca al angajatilor pensionati la cererea unitatii se desface pe data inscrierii la pensie. Nedesfacerea contractului de munca atrage anularea deciziei de pensionare.

(2) Pe data inscrierii la pensie se poate desface si contractul de munca al celor pensionati la cererea lor.

(3) Contractul de munca al angajatilor care sint si pensionari pentru limita de virsta si al celor cu pensii acordate prin hotariri ale Consiliului de Ministri sau ale altor organe competente, poate fi desfacut oricind.

Art. 68. -

Celelalte sectoare de activitate cu sisteme proprii de asigurari si pensii isi vor elabora reglementari proprii pe baza principiilor din prezenta lege si tinind seama de specificul fiecarui sector.

Art. 69. -

(1) Invalizii si accidentatii de razboi, urmasii acestora, precum si urmasii celor morti sau disparuti in razboi, primesc pensie potrivit prezentei legi in cuantumurile stabilite prin hotarire a Consiliului de Ministri.

(2) Invalizii si accidentatii de razboi mari mutilati, precum si cei incadrati in gradul I sau II de invaliditate, au dreptul ca la incetarea activitatii sa beneficieze, pe linga pensia I.O.V.R., si de orice alta pensie pentru activitatea depusa dupa invaliditatea in razboi.

TITLUL II PENSIA SUPLIMENTARA

CAPITOLUL XIII

Art. 70. - Reviste (1)

Cu incepere de la 1 ianuarie 1967 se instituie, in afara pensiei de asigurari sociale, pensia suplimentara, care se bazeaza pe principiul mutualitatii intre angajati.

Art. 71. - Jurisprudență

(1) Fondurile necesare pentru plata pensiei suplimentare se formeaza din contributia tuturor angajatilor. Aceasta contributie este de 2 la suta din salariul tarifar lunar de incadrare si se varsa prin unitati, intr-un cont special al Ministerului Muncii, la Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Contributia nu se retine pe timpul cit angajatul se afla in incapacitate temporara de munca, in concediu de studii sau in concediu fara plata, daca aceste concedii nu depasesc 30 zile intr-un an calendaristic. Aceste perioade se considera insa ca perioade de contributie. Contributia nu se retine nici pe timpul concediilor fara plata mai mari de 30 zile, insa acest timp nu se considera perioada de contributie.

(3) Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania va plati, la sumele depuse, o dobinda anuala de 1,5 la suta cu care se intregeste fondul pentru pensia suplimentara.

Art. 72. -

(1) Au dreptul la pensie suplimentara pensionarii si beneficiarii de ajutor social din cadrul asigurarilor sociale de stat care au contribuit, in timpul activitatii salariate, la fondul pentru pensia suplimentara.

(2) De asemenea, au dreptul la pensie suplimentara pensionarii urmasi, daca sustinatorul decedat a contribuit la fondul de pensii.

Art. 73. -

(1) Cuantumul pensiei suplimentare, pentru cei care au contribuit cel putin 20 ani la fondul acestei pensii, este de 16 la suta din salariul tarifar folosit la calcularea pensiei de asigurari sociale.

(2) Pentru cei care au contribuit la fondul de pensii mai putin de 20 ani, pensia suplimentara se stabileste astfel:

Timpul cit s-a contribuit la fondul de pensii % din salariul tarifar
folosit la calcularea pensiei de asigurari sociale
intre 10 si 20 ani 14
'' 8 '' 10 '' inclusiv 12
'' 5 '' 8 '' inclusiv 10
'' 2 '' 5 '' inclusiv 7
de la 1 la 2 '' inclusiv 5

(3) Pentru beneficiarii de ajutor social pentru limita de virsta, pensia suplimentara se calculeaza pe baza mediei salariilor tarifare lunare din ultimii 5 ani de activitate consecutiva. Pentru beneficiarii de ajutor social invalizi, care au lucrat mai putin de 5 ani, pensia suplimentara se stabileste pe baza mediei salariilor tarifare lunare din perioada de activitate.

(4) Angajatii care, pina la data pensionarii, au contribuit mai putin de 12 luni la fondul pentru pensia suplimentara, nu au drept la aceasta pensie. Fac exceptie pensionarii de invaliditate, beneficiarii de ajutor social invalizi, pensionarii urmasi si beneficiarii de ajutor social urmasi care vor primi pensia suplimentara calculata in procentul prevazut pentru 1-2 ani de contributie.

(5) Celor prevazuti la alin. 4, care nu au drept la pensie suplimentara, li se vor restitui sumele platite cu titlu de contributie.

(6) Angajatii care au implinit limita de virsta sau sint invalizi si au incetat activitatea fara a putea fi inscrisi la pensie sau ajutor social, deoarece nu indeplinesc conditiile prevazute de lege, au drept la pensie suplimentara, daca au contribuit cel putin 12 luni. In aceste situatii baza de calcul a pensiei suplimentare va fi cea prevazuta la alin. 3.

Art. 74. -

Pensia suplimentara pentru urmas se calculeaza din pensia stabilita potrivit art. 73 alin. 1 si 2, in raport de numarul urmasilor, astfel:

- 50 la suta pentru un urmas;

- 75 la suta pentru doi urmasi;

- 100 la suta pentru trei urmasi sau mai multi.

Art. 75. -

(1) Pensia suplimentara se stabileste de catre organele si cu procedura prevazuta pentru pensia de asigurari sociale.

(2) Pensia suplimentara se plateste deosebit de pensia de asigurari sociale si de ajutorul social, indiferent de cuantumul acestora din urma.

(3) Prevederile din prezenta lege referitoare la plata si recalcularea pensiilor, precum si cele referitoare la cumul, pierderea dreptului de pensie sau suspendarea platii acesteia, se aplica in mod corespunzator si la pensiile suplimentare.

TITLUL III DISPOZITII COMUNE SI TRANZITORII

CAPITOLUL XIV

Art. 76. -

Pensia sau ajutorul social stabilite pe baza unei decizii ramase definitiva nu pot fi anulate decit in situatiile prevazute la art. 56, si nici revocate.

Art. 77. -

(1) Pensionarii si beneficiarii de ajutor social ale caror pensii sau ajutoare sociale sint egale sau mai mici decit cuantumul minim al pensiei de invaliditate de gradul I pentru accident de munca sau boala profesionala, precum si membrii de familie ai acestora, au dreptul, in mod gratuit, la asistenta medicala, medicamente si materiale sanitare si pentru tratamentul ambulatoriu.

(2) Pensionarii si beneficiarii de ajutor social prevazuti la alin. 1 primesc, in contul asigurarilor sociale, asistenta medicala, intretinere, medicamente si materiale sanitare necesare pe tot timpul internarii in sanatoriile balneare, inclusiv costul transportului.

Art. 78. -

Prin hotarire a Consiliului de Ministri vor putea fi aduse imbunatatiri procentelor de calcul al pensiilor, precum si cuantumurilor acestora. Jurisprudență

Art. 79. -

(1) Ministerul Muncii, cu acordul Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, va da instructiuni si indicatii obligatorii in vederea aplicarii unitare a prevederilor cuprinse in legislatia de pensii.

(2) La Ministerul Muncii se constituie o Comisie centrala de pensii, in urmatoarea componenta:

Presedinte: - un adjunct al ministrului muncii;
Vicepresedinte: - directorul general al Directiei generale de asigurari sociale si pensii din Ministerul Muncii;
Membri: - un judecator desemnat de catre Ministerul Justitiei;
- cite un specialist de inalta calificare delegat de catre Ministerul Finantelor si Consiliul Central al U.G.S.R.;
- sase specialisti cu experienta indelungata in domeniul asigurarilor sociale.

(3) Componenta nominala a Comisiei centrale de pensii se stabileste de Colegiul Ministerului Muncii, la propunerea organelor ai caror delegati fac parte din comisie.

(4) La sedintele Comisiei centrale de pensii pot fi invitati reprezentanti ai celorlalte sectoare de activitate care au sisteme proprii de asigurari sociale si pensii, interesate in examinarea problemelor supuse dezbaterii.

(5) Secretariatul Comisiei centrale de pensii va fi asigurat de Directia generala de asigurari sociale si pensii din Ministerul Muncii.

(6) Comisia centrala de pensii lucreaza pe baza unui regulament aprobat de Colegiul Ministerului Muncii.

(7) Comisia centrala de pensii are urmatoarele atributii:

a) elaboreaza proiecte de instructiuni si indicatii pe baza si in executarea legislatiei de pensii, ce se supun ministrului muncii spre a fi emise potrivit alin. 1;

b) stabileste, la propunerea Directiei generale de asigurari sociale si pensii, solutii de rezolvare a unor cazuri individuale, inclusiv a acelora care au fost definitiv rezolvate potrivit art. 43;

c) sprijina Ministerul Muncii in indrumarea activitatii de pensii a celorlalte sectoare de activitate care au sisteme proprii de asigurari sociale si pensii.

Art. 80. -

(1) Cererile de pensie sau ajutor social, precum si contestatiile introduse inainte de 1 ianuarie 1967, nerezolvate pina la aceasta data, vor fi solutionate dupa normele legale in vigoare la data cererii.

(2) Cu incepere de la 1 ianuarie 1967, pensionarii si beneficiarii de ajutor social prevazuti la alin. 1 vor primi drepturile majorate potrivit Hotaririi Consiliului de Ministri nr. 2361 din 25 octombrie 1966 si instructiunilor de aplicare.

(3) Cererile de pensie sau ajutor social, introduse dupa data de 1 ianuarie 1967, se solutioneaza potrivit dispozitiilor legii noi, chiar daca plata acestor drepturi se face si pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1967.

Art. 81. -

Cei carora nu li s-a stabilit pensie sau ajutor social deoarece nu au indeplinit conditiile prevazute in legislatia aplicata pina la 1 ianuarie 1967, pot cere inscrierea la pensie sau ajutor social daca indeplinesc conditiile legislatiei in vigoare dupa aceasta data.

Art. 82. -

(1) Pensionarii pentru limita de virsta, pensionarii de invaliditate si beneficiarii de ajutor social aflati in plata la 31 decembrie 1966, pot cere dupa 1 ianuarie 1967 recalcularea pensiei prin adaugarea unor perioade de vechime in munca, care conform legislatiei in vigoare pina la acea data nu le-au fost luate in considerare si care, potrivit noii legi, constituie vechime in munca.

(2) De prevederile alin. 1 beneficiaza si pensionarii urmasi ai caror sustinatori decedati au avut perioade de vechime care nu le-au fost luate in considerare la stabilirea pensiei.

(3) Recalcularea drepturilor prin adaugarea vechimii prevazute la alin. 1 si 2 se va face pe baza salariului folosit la pensionare, sau mediei salariilor din ultimele 12 luni de activitate, pentru beneficiarii de ajutor social.

(4) Pentru fiecare an ce depaseste vechimea ceruta la acordarea pensiei integrale pentru limita de virsta se acorda un procent suplimentar de 0,5 la suta din salariul tarifar.

(5) Plata pensiei, astfel recalculata, se face de la intii a lunii urmatoare aceleia in care s-a depus cererea impreuna cu actele la organele de pensii. De la aceeasi data se acorda pensia recalculata si celor care au actele de vechime la dosarul de pensie.

Art. 83. -

(1) Pensionarilor pentru limita de virsta si pensionarilor de invaliditate aflati in plata la 31 decembrie 1966, care cer adaugarea unor perioade de vechime in munca prestata dupa pensionare, dar anterior datei de 1 ianuarie 1967, li se va recalcula pensia in raport de noua vechime, potrivit prevederilor art. 82.

(2) Pensionarii urmasi ai celor prevazuti la alin. 1 beneficiaza de recalcularea pensiei pentru vechimea in munca realizate de sustinatori dupa pensionare, in conditiile aratate la alin. 1.

Art. 84. -

Pentru pensionarii care continua activitatea si dupa 1 ianuarie 1967, recalcularea si transformarea pensie se vor face pe baza dispozitiilor din prezenta lege.

Art. 85. -

(1) Pensionarilor de invaliditate aflati in plata la 31 decembrie 1966, carora li se schimba gradul de invaliditate dupa aceasta data, li se vor stabili drepturile corespunzatoare noului grad de invaliditate potrivit prevederilor din prezenta lege. In cazul in care in urma revizuirilor medicale acestia sint trecuti in grade de invaliditate mai mari, insa din calcul le rezulta pensii mai mici decit cele primite pina la data revizuirii medicale, se va mentine cuantumul pensiei avute pina la acea data.

(2) Pensionarilor de invaliditate aflati in plata la 31 decembrie 1966 care solicita, dupa 1 ianuarie 1967, acordarea cuantumului pensiei pentru limita de virsta sau transformarea pensiei de invaliditate in pensie pentru limita de virsta, li se vor stabili drepturile potrivit dispozitiilor din prezenta lege.

Art. 86. -

(1) Urmasii pensionarilor decedati pina l ianuarie1967 au drept la pensie de urmas stabilita potrivit legislatiei in vigoare pina la acea data. Pensia de urmas astfel stabilita se majoreaza cu procentele prevazute de Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 2361/1966.

(2) Urmasii pensionarilor aflati in plata la 31 decembrie 1966 si care au decedat dupa aceasta data au drept la pensie de urmas stabilita potrivit prevederilor din prezenta lege. Baza de calcul a pensiei de urmas va fi pensia sustinatorului decedat, majorata conform Hotaririi Consiliului de Ministri nr. 2361/1966, daca a fost pensionar pentru limita de virsta sau de invaliditate gradul I; in cazul cind acesta a fost pensionat de invaliditate de gradul II sau III, baza de calcul va fi pensia de invaliditate de gradul I.

Art. 87. -

(1) Cei care au pierdut dreptul la pensie sau ajutor social in baza legislatiei in vigoare pina la data 31 decembrie 1966 si indeplinesc conditiile din prezenta lege pot cere pensie sau ajutor social dupa 1 ianuarie 1967, care se va stabili astfel:

a) cei care au avut calitatea de pensionari sau de beneficiari de ajutor social vor fi repusi in drepturi; pensia acestora se va recalcula potrivit actelor normative privitoare la pensii intervenite de la data pierderii dreptului si pina la 31 decembrie 1966. Pensia recalculata se va majora cu procentele prevazute de Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 2361/1966;

b) pensionarii de invaliditate si beneficiarii de ajutor social de invaliditate, dintre cei prevazuti la lit. a, vor fi repusi in drepturi daca vor fi incadrati intr-un grad de invaliditate, considerindu-se ca au indeplinita conditia de vechime in raport cu virsta. Cei care, potrivit prevederilor legislatiei in vigoare pina la 31 decembrie 1966, sint nerevizuibili, vor beneficia de pensia de invaliditate corespunzatoare gradului de invaliditate ce rezulta din ultima decizie.

(2) Cei care nu au avut calitatea de pensionari sau de beneficiari de ajutor social vor primi drepturile stabilite potrivit prezentei legi.

(3) Pensionarilor si beneficiarilor de ajutor social prevazuti la alin. 1 lit. a, carora nu li s-au luat in considerare anumite perioade de vechime care, potrivit noii legi, constituie vechime in munca, precum si celor care au realizat o vechime in munca dupa pierderea drepturilor, li se vor adauga, la cerere, aceste perioade potrivit prevederilor art. 82.

Art. 88. -

Pensionarilor de invaliditate, aflati in plata la 31 decembrie 1966, nu li se revizuie conditia de vechime in munca ceruta in raport de virsta, daca dupa 1 ianuarie 1967 li se modifica gradul de invaliditate.

Art. 89. -

Pensionarii prevazuti la art. 57 alin. 1, aflati in plata la 31 decembrie 1966, ale caror drepturi au fost acordate la virstele stabilite pentru grupele III si IV potrivit legislatiei in vigoare la acea data, vor putea cumula pensia cu salariul in conditiile art. 57 alin. 1 si 3 si art. 58 din prezenta lege.

Art. 90. -

Pina la aducerea la indeplinire a prevederilor art. 6 alin. 2, incadrarea in grupe de munca se face dupa cum urmeaza:

a) in grupa I de munca, angajatii care au lucrat in munci foarte grele sau foarte vatamatoare, asa cum sint prevazuti in tabelul nr. 1 anexa la Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 292/1959, cu completarile ulterioare;

b) In grupa a II-a de munca angajatii care au lucrat in munci grele sau vatamatoare, asa cum sint prevazuti in tabelul nr. 2 anexa la Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 292/1959, cu completarile ulterioare;

c) In grupa a III-a de munca angajatii care au fost incadrati in grupele III si IV, asa cum sint prevazuti in tabelele nr. 3 si 4 anexe la Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 292/1959, cu completarile ulterioare.

Art. 91. -

(1) Dispozitiile prezentei legi intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1967.

(2) Pe aceeasi data se abroga Decretul nr. 292 din 30 iulie 1959, astfel cum a fost modificat si completat prin Decretul nr. 878 din 20 noiembrie 1962, precum si Regulamentul de aplicare aprobat prin Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1081 din 31 iulie 1959, modificat si completat prin Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1173 din 20 noiembrie 1962. Reviste (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Aplicarea în timp a Ordinului 50/1990 și a Ordinului 125/1990. Constatarea desfășurării activității în grupa II de muncă
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 2 lit. e) și art. 164 alin. (2) și (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și pct. V din anexa la O.U.G. nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, cu referire la sporurile și veniturile suplimentare utilizate la determinarea punctajelor anuale pentru perioadele anterioare intrării în vigoare a dispozițiilor Legii nr. 19/2000, în procedura de stabilire și recalculare a drepturilor de pensie
Evoluții și tendințe privind sistemul, sistematizarea și izvoarele dreptului român contemporan
Obligarea angajatorului la eliberarea unei adeverințe din care să rezulte salariile brute și sporurile cu caracter permanent obținute de angajat. Menționarea calculului, reținerii și virării CAS-ului la valoarea salariilor brute de către angajator
Acte de venituri în vederea calculării pensiei (II)
STUDIU DE CAZ: Ucenicie. Valorificare ca și stagiu de cotizare și vechime în muncă
;
se încarcă...