Consiliul de Stat

Decretul nr. 329/1966 privind sanctionarea unor contraventii la regulile de calatorie cu trenul

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 iunie 1966 până la 27 mai 2004, fiind abrogat prin Lege 158/2004.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Acest decret a devenit Legea nr. 15/1966.

Art. 1. -

Calatoria in trenuri fara legitimatii de calatorie si neplata pe loc a taxelor tarifare si a supra taxelor constituie contraventie si se sanctioneaza cu inchisoare contraventionala de la 15 - 30 de zile.

Art. 2. -

Contraventiile prevazute la art. precedent se constata de organe ale cailor ferate, precum si de organe ale militiei, anume desemnate in acest scop.

Art. 3. -

Procesele verbale de contraventie se emit de indata spre verificare directiei regionale de cai ferate.

Art. 4. -

In cazul in care contravenientul plateste in termen de 30 zile de la constatarea faptei, taxele de calatorie si dublul suprataxelor datorate, directia regionala de cai ferate nu va da curs procesului verbal de contraventie.

Art. 5. -

Procesele verbale de contraventie, carora li se da curs, se trimit tribunalului popular in circumscriptia caruia domiciliaza contravenientul.

Art. 6. -

Tribunalul fixeaza termen de urgenta cu citarea contravenientului. Organul care a constatat contraventia precum si ministerul de care acesta depinde nu se citeaza.

Art. 7. -

Tribunalul se pronunta, in baza probelor administrate, asupra sanctiunii, a taxelor si a suprataxelor datorate.

Taxele si suprataxele aplicabile sint cele prevazute prin normele legale in vigoare la data savirsirii contraventiei si nu pot fi reduse.

Art. 8. -

In cazuri bine justificate, tribunalul popular va putea dispune motivat incetarea procesului, daca contravenientul face dovada ca a achitat taxele de calatorie si triplul suprataxelor.

Art. 9. -

Hotarirea tribunalului popular este definitiva si se pune in executare de indata.

Cauza poate fi reexaminata de aceeasi instanta, la cererea procurorului.

Cererea de reexaminare facuta de procuror suspenda executarea hotaririi.

Art. 10. -

Punerea in executare a hotaririi, in ce priveste inchisoarea contraventionala, se face potrivit dispozitiilor Codului de procedura penala, care se aplica in mod corespunzator.

Sanctionarea inchisorii contraventionale se executa fie in sectii ale locurilor de detinere anume destinate pentru aceasta, fie in arestul militiei.

Sumele datorate cu titlul de taxe si suprataxe se executa potrivit prevederilor Decretului nr. 221/1960.

Art. 11. -

Trimiterea in judecata pentru faptele prevazute la art. 1 nu se va putea face dupa mai mult de 1 an de la savirsirea faptei.

Executarea sanctiunii inchisorii contraventionale se prescrie in termen de un an de la pronuntarea hotaririi.

Art. 12. -

Dispozitiile prezentului decret nu se aplica contravenientilor militari facind parte din Fortele Armate si militarilor si militarizatilor facind parte din Ministerul Afacerilor Interne, acesti contravenienti raminind dispusi dispozitiilor normative in vigoare privitoare la sanctionarea contraventiilor.

Art. 13. -

Ministrul cailor ferate si ministrul afacerilor interne vor emite, fiecare in cadrul atributiilor lui, instructiuni pentru aplicarea acestui decret.

Art. 14. -

Prezentul decret intra in vigoare dupa 30 zile de la publicare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...