Consiliul de Stat

Decretul nr. 712/1966 cu privire la bunurile ce se incadreaza in prevederile art. III din Decretul nr. 218/1960 pentru modificarea Decretului nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva

Modificări (...), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 septembrie 1966

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

EXPUNERE DE MOTIVE

In vederea bunei gospodariri a bunurilor aflate in posesia organizatiilor socialiste de stat, cooperatiste si obstesti la care se refera reglementarea prevazuta in art. III din Decretul nr. 218 din 1 iulie 1960, s-a emis decretul alaturat, in care se prevede ca bunurile aflate in posesia unei organizatii socialiste sint proprietate de stat, de la data intrarii lor in posesia statului sau a oricarei organizatii socialiste.

In ce priveste situatia legala a bunurilor care la data intrarii in vigoare a decretului se afla in posesia unei organizatii cooperatiste sau unei alte organizatii obstesti, ele continua sa ramina in folosinta acestor organizatii, aplicindu-li-se, insa, pentru viitor, dispozitiile legale care reglementeaza transmiterea bunurilor statului in folosinta unor asemenea organizatii.

DECRET

cu privire la bunurile ce se incadreaza in prevederile art. III din Decretul nr. 218/1960 pentru modificarea Decretului nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

Articol unic. -

Bunurile ce se incadreaza in prevederile art. III din Decretul nr. 218 din 1 iulie 1960 pentru modificarea Decretului nr. 167 din 21 aprilie 1958 privitor la prescriptia extinctiva si se afla in posesia unei organizatii socialiste, sint considerate proprietate de stat de la data intrarii lor in posesia statului sau a oricarei organizatii socialiste.

Bunurile prevazute in alin. 1, care la data publicarii prezentului decret se afla in posesia unei organizatii cooperatiste sau unei alte organizatii obstesti, vor ramine in folosinta acestora, urmind ca, pentru viitor, sa li se aplice dispozitiile legale care reglementeaza transmiterea bunurilor statului in folosinta unor asemenea organizatii.

Presedintele
Consiliului de Stat,
CHIVU STOICA

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...