Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activități dependente | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Impozitul pe venit - Aspecte fiscale internaționale -
Art. 127. -
Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activități dependente Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență (11), Reviste (3), Librăria Indaco (3)

Persoanele fizice nerezidente care desfășoară activități dependente în România sunt impozitate potrivit prevederilor cap. III din prezentul titlu. Referințe în jurisprudență (2)

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Definirea și impozitarea veniturilor a căror sursă nu a fost identificată
Stabilirea venitului net anual impozabil
Stabilirea câștigului net anual impozabil
Declarații privind venitul estimat/norma de venit
Stabilirea plăților anticipate de impozit
Declarația privind venitul realizat
Stabilirea și plata impozitului anual datorat
Venituri din bunuri sau drepturi care sunt deținute în comun
Reguli privind asocierile fără personalitate juridică
Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activități independente
Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activități dependente
Reguli de stabilire a bazei de calcul al veniturilor impozabile pentru persoanele fizice rezidente într un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European
Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente
Venituri obținute din străinătate
Evitarea dublei impuneri prin metoda creditului fiscal sau metoda scutirii
Obligații declarative ale plătitorilor de venituri cu reținere la sursă
Dispoziții tranzitorii
Definitivarea impunerii pe anul fiscal
Sfera contribuțiilor sociale
Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul public de pensii
Categorii de venituri supuse contribuțiilor de asigurări sociale
Reviste:
Achitare. Evaziune fiscală. Persoană fizică plătitor de TVA pentru tranzacții cu terenuri și alte imobile
EXECUTAREA SILITĂ A SUMELOR ÎNSCRISE ÎN TITLURILE EXECUTORII EMISE ÎMPOTRIVA INSTITUȚIILOR PUBLICE. TERMEN DE GRAȚIE DE 6 LUNI. CONDIȚII
Prietenii Fiscalității nr. 11/2019
Referințe în cărți:
Noul Cod fiscal și Normele metodologice de aplicare
Codul Fiscal Comparat 2015-2016 (cod + norme) - Volumul 3, Ediția a II-a
Noul Cod fiscal comentat și adnotat cu legislație secundară și complementară, jurisprudență și norme metodologice
;
se încarcă...