Termenele de declarare a mențiunilor | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor -
Art. 55. -
Termenele de declarare a mențiunilor Reviste (2)

(1) Persoanele juridice care se înființează în cursul unui an fiscal, precum și microîntreprinderile care intră sub incidența prevederilor art. 52 comunică organelor fiscale competente aplicarea/ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală. Reviste (6)

(2) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale competente aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plătește impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. Reviste (2)

(3) În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condițiile impuse la art. 47 lit. d) și e) nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea comunică organelor fiscale competente ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor. Modificări (1), Reviste (5)

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Reguli specifice
Reguli pentru contribuabilii instituții de credit care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară
Definiția microîntreprinderii
Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii
Aria de cuprindere a impozitului
Anul fiscal
Cotele de impozitare
Reguli de ieșire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul anului
Baza impozabilă
Reguli de determinare a condițiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii
Termenele de declarare a mențiunilor
Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale
Prevederi fiscale referitoare la amortizare și impozitul pe dividende
Contribuabili
Sfera de cuprindere a impozitului
Scutiri
Categorii de venituri supuse impozitului pe venit
Venituri neimpozabile
Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operațiunea de fiducie
Cotele de impozitare
Perioada impozabilă
Reviste:
Valorificarea plăților compensatorii în stabilirea indemnizației de șomaj. Aprecieri și argumente
Respingere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 527 alin. (2) și art. 529 alin. (2) din Codul civil. Diurnă. Includerea în venituri nete. Pensie de întreținere
Revista Curierul Fiscal nr. 5/2017
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2017
Compensație de concediere. Impozitare
ATENȚIE! Contribuabilii care nu depun astăzi formularul 010 riscă amenzi de până la 5.000 de lei
Indemnizație de neconcurentă. Neincluderea acesteia în baza de calcul în vederea stabilirii cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului
Aspecte controversate privind reglementarea delegării în raporturile de muncă (II)
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2019
;
se încarcă...