Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Impozitul pe venit - Venituri din activități independente -
Art. 69. -
Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit Puneri în aplicare (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (41), Reviste (4), Librăria Indaco (3)

(1) În cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente, altele decât venituri din profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală, definite la art. 67, venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfășurării activității. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (8), Comentarii expert (3)

(2) Ministerul Finanțelor Publice elaborează nomenclatorul activităților pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, care se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, în conformitate cu activitățile din Clasificarea activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin hotărâre a Guvernului. Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București au următoarele obligații: Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (8), Reviste (1)

a) stabilirea nivelului normelor de venit;

b) publicarea acestora, anual, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care urmează a se aplica.

(3) Norma de venit pentru fiecare activitate desfășurată de contribuabil nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulțit cu 12. Prevederile prezentului alineat se aplică și în cazul în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, norma de venit fiind stabilită pentru fiecare membru asociat. Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (1), Comentarii expert (4)

(4) La stabilirea normelor anuale de venit, plafonul de venit determinat prin înmulțirea cu 12 a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată reprezintă venitul net anual înainte de aplicarea criteriilor. Criteriile pentru stabilirea normelor de venit de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice sunt cele prevăzute în normele metodologice. Comentarii expert (1)

(5) În cazul în care un contribuabil desfășoară o activitate independentă, care generează venituri din activități independente, altele decât venituri din profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală, definite la art. 67, pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activități se corectează astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desfășurată activitatea respectivă. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Comentarii expert (1)

(6) Dacă un contribuabil desfășoară două sau mai multe activități care generează venituri din activități independente, altele decât venituri din profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală, definite la art. 67, venitul net din aceste activități se stabilește prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activități. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (6)

(7) În cazul în care un contribuabil desfășoară o activitate inclusă în nomenclatorul prevăzut la alin. (2) și o altă activitate independentă, venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68. Referințe în jurisprudență (2)

(8) Contribuabilii care desfășoară activități pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit au obligația să completeze numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidență fiscală și nu au obligații privind evidența contabilă.

(9) Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor au obligația determinării venitului net anual în sistem real. Această categorie de contribuabili are obligația să completeze corespunzător și să depună declarația privind venitul estimat/norma de venit până la data de 31 ianuarie inclusiv. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României, la sfârșitul anului fiscal. Modificări (2), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Așadar, venit în sistem real sau la normă? Cum se alege opțiunea corectă - Horatiu Sasu
Luând în considerare cele din comentariile anterioare, opțiunea este următoarea: A. Pentru stabilirea normelor - când sunt permise de lege (nu pentru toate activitățile este admisă norma) - când normele de venit + contribuția la sănătate ne sunt mai convenabile decât impozitul pe profitul estimat - când contabilitatea în partidă simplă e totuși prea complicată. B. Pentru contabilitate în partidă simplă - teoretic în orice situație, în condițiile menționate în art. 69 - când ne e mai convenabil să stabilim profitul (când cheltuielile sunt mari – mai ales la începutul activității) - când contabilitatea în partidă simplă nu vă ridică probleme. [ Mai mult... ]
Condițiile accesării normei de venit - Horatiu Sasu
Condițiile pentru a putea recurge la norme de venit pentru persoanele fizice autorizate care realizează venituri din activități independente și desfășoară activități cuprinse în nomenclator sunt: * desfășurarea activității individual sau în asociere, ca PFA/ÎI/ÎF; * activitatea să se regăsească în nomenclatorul (disponibil pe site-ul ANAF) activităților pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, care se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice * veniturile să nudepășească 100.000 euro anual (a se vedea art. 69 alin. (9) Cod fiscal). [ Mai mult... ]
Entitățile care pot să aplice norma de venit - Horatiu Sasu
Deoarece norma de venit nu este aplicabilă profesiilor liberale șinici veniturilor din drepturi de autor, deducem că în prezent accesul la opțiunea de determinare a venitului net anual pe bază de normă de venit este accesibilă pentru următoarele forme de organizare: a) întreprindere individuală - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică; pentru organizarea și exploatarea întreprinderii sale, întreprinzătorul persoană fizică, în calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terțe persoane cu contract individual de muncă b) întreprindere familială - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa, întreprinderea familială neputând angaja terțe persoane cu contract de muncă. c) persoană fizică autorizată - persoana fizică autorizată să desfășoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forța sa de muncă, PFA putând angaja cu contract de muncă terțe persoane. [ Mai mult... ]
Explicație - Horatiu Sasu
Formularea de mai sus nu înseamnă că toți contribuabilii PFA vor plăti în baza normelor de venit, ci că aceștia vor plăti pe baza normelor de la locul desfășurării activității. Cu alte cuvinte, Direcțiile generale ale Finanțelor publice din fiecare județ/mun. București stabilesc propriile norme de venit. Astfel, activitatea cu codul CAEN, CARE se regăsește în nomenclator, se impune pe baza de norme de venit, dar numai DACĂ opțiunea contribuabilului a fost astfel exprimată. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:

    Sfera de cuprindere a impozitului

    Scutiri

    Categorii de venituri supuse impozitului pe venit

    Venituri neimpozabile

    Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operațiunea de fiducie

    Cotele de impozitare

    Perioada impozabilă

    Stabilirea deducerilor personale și a sumelor fixe

    Definirea veniturilor din activități independente

    Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activități independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

    Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit

    Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală

    Opțiunea de a stabili venitul net anual, utilizându se datele din contabilitate

    Reținerea la sursă a impozitului reprezentând plăți anticipate pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală

    Opțiunea pentru stabilirea impozitului final pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală

    Plăți anticipate ale impozitului pe veniturile din activități independente

    Recalcularea și impozitarea venitului net din activități independente

    Definirea veniturilor din salarii și asimilate salariilor

    Deducere personală

    Determinarea impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor

    Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinației unei sume din impozit
Reviste:
Declarația unică 212 - date privind contribuția de asigurări sociale (CAS)
Cum se calculează impozitul pe baza normelor de venit?
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2018
Prietenii Fiscalității nr. 11/2019
Nomenclatorul activităților independente ce pot fi impozitate prin tranșe de venit
Referințe în cărți:
Noul Cod fiscal și Normele metodologice de aplicare
Codul Fiscal Comparat 2015-2016 (cod + norme) - Volumul 3, Ediția a II-a
Noul Cod fiscal comentat și adnotat cu legislație secundară și complementară, jurisprudență și norme metodologice
;
se încarcă...