Sfera contribuțiilor sociale | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Contribuții sociale obligatorii - Dispoziții generale -
Art. 135. -
Sfera contribuțiilor sociale Practică judiciară (5)

În sensul prezentului titlu, contribuțiile sociale definite la art. 2 alin. (2) sunt contribuții sociale obligatorii. Practică judiciară (1)

Mergi la:
Reguli privind asocierile fără personalitate juridică
Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activități independente
Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activități dependente
Reguli de stabilire a bazei de calcul al veniturilor impozabile pentru persoanele fizice rezidente într un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European
Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente
Venituri obținute din străinătate
Evitarea dublei impuneri prin metoda creditului fiscal sau metoda scutirii
Obligații declarative ale plătitorilor de venituri cu reținere la sursă
Dispoziții tranzitorii
Definitivarea impunerii pe anul fiscal
Sfera contribuțiilor sociale
Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul public de pensii
Categorii de venituri supuse contribuțiilor de asigurări sociale
Cotele de contribuții de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat
Baza de calcul al contribuției individuale de asigurări sociale în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor
Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora, prevăzute la art 136 lit c)
Excepții specifice contribuțiilor de asigurări sociale
Venituri din salarii și venituri asimilate salariilor care nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale
Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate pentru persoanele fizice care beneficiază de drepturi bănești lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii
Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate pentru persoanele fizice care beneficiază de indemnizații de asigurări sociale de sănătate
Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate pentru persoanele fizice prevăzute la art 136 lit f)

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...