Scutiri | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Impozitul pe venit - Dispoziții generale -
Art. 60. -
Scutiri Referințe (1), Derogări (1), Reviste (18)

Sunt scutiți de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili:

1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din: Puneri în aplicare (1), Reviste (3)

a) activități independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere; Reviste (1)

b) salarii și asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3);

c) pensii; Reviste (1)

d) activități agricole, silvicultură și piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică; Reviste (1)

2. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator. Încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, al ministrului pentru societatea informațională, al ministrului educației și cercetării științifice și al ministrului finanțelor publice. Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (5)

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Anul fiscal
Cotele de impozitare
Reguli de ieșire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul anului
Baza impozabilă
Reguli de determinare a condițiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii
Termenele de declarare a mențiunilor
Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale
Prevederi fiscale referitoare la amortizare și impozitul pe dividende
Contribuabili
Sfera de cuprindere a impozitului
Scutiri
Categorii de venituri supuse impozitului pe venit
Venituri neimpozabile
Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operațiunea de fiducie
Cotele de impozitare
Perioada impozabilă
Stabilirea deducerilor personale și a sumelor fixe
Definirea veniturilor din activități independente
Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activități independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate
Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit
Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală
Reviste:
Scutiri de la plata impozitului pe venit. Ultimele modificări la Normele Codului fiscal
Ce noutăți pregătesc Finanțele la actualizarea Declarației D112 pentru angajatori
Condițiile scutirii de impozit pe venit în cazul angajaților IT
Fără impozit pe veniturile cercetătorilor și cadrelor universitare și transport ecologic de 50% la stat
Fiscalitatea veniturilor din activități agricole, silvicultură și piscicultură
Contribuții datorate pentru concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate
Contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate (I)
Codul Fiscal, inclus într-un Cod Economic. Cum se calculează și plătește impozitul pe venitul global?
Angajații din IT, cercetare, sezonierii și persoanele cu handicap vor avea o parte din CASS suportată de la buget
SINTEZĂ: Noua formula de calcul CASS în cazul persoanelor scutite de impozitul pe venit. Exemplu pe salariul unui programator
;
se încarcă...