Scutiri | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 59 Sfera de cuprindere a impozitului Art 61 Categorii de venituri supuse impozitului pe venit

TITLUL IV Impozitul pe venit - CAPITOLUL I Dispoziții generale -
Art. 60. -
Scutiri Referințe (1), Reviste (13)

Sunt scutiți de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili:

1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din: Puneri în aplicare (1)

a) activități independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere; Reviste (1)

b) salarii și asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3);

c) pensii; Reviste (1)

d) activități agricole, silvicultură și piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică; Reviste (1)

2. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator. Încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, al ministrului pentru societatea informațională, al ministrului educației și cercetării științifice și al ministrului finanțelor publice. Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Reviste (4)

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...