Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal -
Art. 1. -
Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal Jurisprudență, Reviste (5)

(1) Prezentul cod stabilește: cadrul legal privind impozitele, taxele și contribuțiile sociale obligatorii prevăzute la art. 2 alin. (2), care sunt venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru șomaj și fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale; contribuabilii care au obligația să plătească aceste impozite, taxe și contribuții sociale; modul de calcul și de plată a acestora; procedura de modificare a acestor impozite, taxe și contribuții sociale. De asemenea, autorizează Ministerul Finanțelor Publice să elaboreze norme metodologice, instrucțiuni și ordine în aplicarea prezentului cod și a legilor de ratificare a convențiilor de evitare a dublei impuneri în aplicare. Jurisprudență, Reviste (10), Comentarii expert (2)

(2) Cadrul legal de administrare a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale obligatorii reglementate de prezentul cod este stabilit prin Codul de procedură fiscală. Jurisprudență, Reviste (5)

(3) Dacă orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a unui tratat la care România este parte, se aplică prevederea acelui tratat. Jurisprudență, Reviste (6)

(4) Orice măsură de natură fiscală care constituie ajutor de stat se acordă potrivit dispozițiilor legale în vigoare privind ajutorul de stat. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Cât de obligatoriu de respectat sunt „Precizările” Ministerului Finanțelor? - Horatiu Sasu
Instanța supremă a arătat limpede, într-o speță care reprezintă un pilon judiciar extrem de solid în materie, că "Precizările" Ministerului Finanțelor nu au caracterul unui act normativ, ci constituie doar o recomandare de ordin metodologic. Cităm din această decizie: „În orice caz, "precizările" evocate neavând caracterul unui act normativ, ci constituind doar o recomandare de ordin metodologic, nu se poate reține o încălcare a legii (de către contribuabil – nota H. Sasu), soluția dată nefiind criticabilă deci nici sub aspectul legalității și nici al temeiniciei” (C.S.J., Secția de contencios administrativ, dec. nr. 2.270/5.10.1999, în Theodor Mrejeru, Rozalia Ana Lazăr, Bogdan Mrejeru, „Autoritățile administrative și economia de piață. Jurisprudența Curții Supreme de Justiție 1998 – 2001, Editura All-Beck, 2001, pag. 148-149”).
Reținem așadar că "precizările" Ministerului Finanțelor nu au caracterul unui act normativ, ci constituie doar o recomandare de ordin metodologic -– care, ca orice recomandare, poate sau nu să fie aplicată. S-ar putea obiecta că ar trebui să se facă o diferențiere: dacă actele normative sunt publicate în Monitorul Oficial ar trebui să fie obligatorii, iar dacă nu – n-ar trebui să fie obligatorii. Totuși, instanța supremă a judecat altfel: Precizările nr. 2011/1993, a căror aplicare făcea obiectul litigiului, au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 3 din 14 ianuarie 1993 – dar tot nu au fost considerate obligatorii.
[ Mai mult... ]

Forța juridică a „adreselor” ANAF - Horatiu Sasu
În alineatul (1) se vorbește despre „norme metodologice, instrucțiuni și ordine în aplicarea prezentului cod”. Dincolo de acestea, există „precizări” și „adrese” pe care inspectorii fiscali le invocă în cadrul controlului fiscal.
Cu privire la aplicabilitatea adreselor ANAF, o decizie de referință este cea în care se arată (sublinierile ne aparțin): „adresa Agenției Naționale de Administrare Fiscală la care face referire recurenta NU poate fi o probă în dosarul cauzei, câtă vreme reprezintă doar O OPINIE unilaterală a organului ierarhic superior recurentei” (Curtea de Apel Oradea, Decizia nr. 283/CA din 18 octombrie 2007, în „C.A. Oradea, Buletinul Jurisprudenței 2007”, Editura C. H. Beck, București, 2008, pag. 393-396). Credem că este o decizie care restabilește o parte din echilibrul necesar între organele de control fiscal și contribuabil.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal
Impozitele, taxele și contribuțiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal
Principiile fiscalității
Modificarea și completarea Codului fiscal
Norme metodologice, instrucțiuni și ordine
Aplicarea unitară a legislației
Definiții ale termenilor comuni
Definiția sediului permanent
Moneda de plată și de calcul al impozitelor și taxelor
Venituri în natură
Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal
Reviste:
Codul fiscal român, "instrument" de valorificare a conceptelor de dreptul (fiscal) al UE/[The Romanian fiscal code, "instrument" for the use of the concepts of (fiscal) law of the EU]
Optimizare sau evaziune fiscală? Viziunea Codului fiscal și a normelor sale de aplicare raportate la legea evaziunii fiscale
Manipularea prețurilor de transfer
Norme Noul Cod fiscal 2016: Cum determinăm impozitul pe veniturile din salarii?
Impozitul pe VENIT: modificări la Normele de aplicare a Codului fiscal
Prietenii Fiscalității nr. 39/2018
STUDIU DE CAZ: Neajunsuri în reglementarea facilităților fiscale, în cazul acordării de burse private (II)
Echitate și fraudă fiscală în economia românească
Cu privire la limitele aplicării noi legislații privind activitatea profesională de recuperare
Prietenii Contabilității - Mediu executiv nr. 41/2019
;
se încarcă...