Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor -
Art. 48. -
Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii Reviste (1)

(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este obligatoriu. Reviste (3), Comentarii expert (1)

(2) Persoanele juridice române aplică impozitul reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal următor celui în care îndeplinesc condițiile de microîntreprindere prevăzute la art. 47. Reviste (1)

(3) O persoană juridică română care este nou-înființată este obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condiția prevăzută la art. 47 lit. d) este îndeplinită la data înregistrării în registrul comerțului. Modificări (1), Derogări (2), Reviste (1)

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), persoana juridică română nou-înființată care, începând cu data înregistrării în registrul comerțului, intenționează să desfășoare activitățile prevăzute la alin. (6), nu intră sub incidența prezentului titlu.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3), persoana juridică română nou-înființată care, la data înregistrării în registrul comerțului, are subscris un capital social reprezentând cel puțin echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro poate opta să aplice prevederile titlului II. Opțiunea este definitivă, cu condiția menținerii valorii capitalului social de la data înregistrării, pentru întreaga perioadă de existență a persoanei juridice respective. În cazul în care această condiție nu este respectată, persoana juridică aplică prevederile prezentului titlu, începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea reprezentând echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro de la data înregistrării, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 47. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului în lei pentru suma de 25.000 euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Națională a României, valabil la data înregistrării persoanei juridice. Modificări (1), Reviste (5)

(6) Nu intră sub incidența prevederilor prezentului titlu persoanele juridice române care: Reviste (6)

a) desfășoară activități în domeniul bancar;

b) desfășoară activități în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, cu excepția persoanelor juridice care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii;

c) desfășoară activități în domeniul jocurilor de noroc;

d) desfășoară activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere și gazelor naturale.

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Utilizarea microîntreprinderii pentru reducerea impozitelor - Horatiu Sasu
Deoarece impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este obligatoriu, o societate cu profil de producție, care își distribuie marfa, poate să utilizeze această obligativitate, în anumite condiții, pentru a reduce LEGAL impozitele plătite. Mai exact, dacă societatea are 200.000 de euro profit, patronul poate să fondeze 3-4 microîntreprinderi, dintre care una de comision, una de prospectare a pieței, una de transport a mărfurilor etc. Aceste microîntreprinderi de servicii (așadar cu cheltuieli reduse), cu impozite de 3% din cifra de afaceri și 5% la dividende, conduc la o scădere – perfect legală – a impozitelor plătite. Soluția trebuie personalizată în funcție de specific, de intervenția – sau nu – a tranzacțiilor între afiliați etc. Ceea ce este de reținut este că în contractele între societatea de producție și cea de distribuție NU trebuie să se utilizeze un contract de comision, deoarece:
a) în cazul contractului de comision (art. 2.042 și urm. Cod civil) marfa „intră” și „iese”, ceea ce conduce la depășirea rapidă a plafonului de microîntreprindere
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Veniturile unei persoane juridice străine obținute din transferul proprietăților imobiliare situate în România sau al oricăror drepturi legate de aceste proprietăți, veniturile din exploatarea resurselor naturale situate în România și veniturile din vânzarea cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română
Evitarea dublei impuneri
Pierderi fiscale externe
Declararea și plata impozitului pe profit
Depunerea declarației de impozit pe profit
Declararea, reținerea și plata impozitului pe dividende
Pierderi fiscale din perioadele de scutire
Reguli specifice
Reguli pentru contribuabilii instituții de credit care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară
Definiția microîntreprinderii
Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii
Aria de cuprindere a impozitului
Anul fiscal
Cotele de impozitare
Reguli de ieșire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul anului
Baza impozabilă
Reguli de determinare a condițiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii
Termenele de declarare a mențiunilor
Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale
Prevederi fiscale referitoare la amortizare și impozitul pe dividende
Contribuabili
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 5/2017
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
Imposibilitatea comiterii infracțiunii de evaziune fiscală prin nedepunerea la timp a declarațiilor fiscale
Modificări la impozitarea microîntreprinderilor
Cum se calculează impozitul specific pentru hoteluri, baruri, restaurant și servicii de alimentație?
Normele privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor
Impozitarea microîntreprinderilor - modificări la Normele de aplicare a Codului fiscal
Impozitarea la microîntreprinderi, în noul Cod fiscal
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2017
Sesiune de îndrumare și asistență contribuabili din 22.03.2017 și 29.03.2017 - Impozitul specific unor activități
;
se încarcă...