Opțiunea pentru stabilirea impozitului final pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Impozitul pe venit - Venituri din activități independente -
Art. 73. -
Opțiunea pentru stabilirea impozitului final pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1)

(1) Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală în condițiile menționate la art. 72 pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. Opțiunea de impunere a venitului brut se exercită în scris în momentul încheierii fiecărui raport juridic/contract și este aplicabilă veniturilor realizate ca urmare a activității desfășurate pe baza acestuia.

(2) Impozitul pe venit se calculează prin reținere la sursă la momentul plății veniturilor de către plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut din care se deduce cota forfetară de cheltuieli, după caz, și contribuțiile sociale obligatorii reținute la sursă potrivit prevederilor titlului V - Contribuții sociale obligatorii. Modificări (1)

(3) Impozitul calculat și reținut reprezintă impozit final. Referințe în jurisprudență (1)

(4) Impozitul astfel reținut se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(5) Contribuabilii nu au obligații de completare a Registrului de evidență fiscală și de conducere a evidenței contabile.

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:

    Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operațiunea de fiducie

    Cotele de impozitare

    Perioada impozabilă

    Stabilirea deducerilor personale și a sumelor fixe

    Definirea veniturilor din activități independente

    Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activități independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

    Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit

    Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală

    Opțiunea de a stabili venitul net anual, utilizându se datele din contabilitate

    Reținerea la sursă a impozitului reprezentând plăți anticipate pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală

    Opțiunea pentru stabilirea impozitului final pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală

    Plăți anticipate ale impozitului pe veniturile din activități independente

    Recalcularea și impozitarea venitului net din activități independente

    Definirea veniturilor din salarii și asimilate salariilor

    Deducere personală

    Determinarea impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor

    Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinației unei sume din impozit

    Termenul de plată a impozitului

    Obligații declarative ale plătitorilor de venituri din salarii

    Plata impozitului pentru anumite venituri salariale și asimilate salariilor

    Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinței bunurilor
Reviste:
Declarația 600. Obligațiile de plată CAS și CASS pentru venituri din activități independente și alte surse
;
se încarcă...