Norme metodologice, instrucțiuni și ordine | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Aplicarea și modificarea Codului fiscal -
Art. 5. -
Norme metodologice, instrucțiuni și ordine Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Ministerul Finanțelor Publice are atribuția elaborării normelor necesare pentru aplicarea unitară a prezentului cod. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(2) În înțelesul prezentului cod, prin norme se înțelege norme metodologice, instrucțiuni și ordine.

(3) Normele metodologice sunt aprobate de Guvern, prin hotărâre, și sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Ordinele și instrucțiunile pentru aplicarea unitară a prezentului cod se emit de ministrul finanțelor publice și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ordinele și instrucțiunile referitoare la proceduri de administrare a impozitelor și taxelor reglementate de prezentul cod, datorate bugetului general consolidat, cu excepția bugetelor locale, se emit de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumită în continuare A.N.A.F., și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ordinele și instrucțiunile referitoare la proceduri de administrare a impozitelor și taxelor locale, reglementate de prezentul cod, se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice. Referințe (1), Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(5) Sub sancțiunea nulității absolute, instituțiile publice din subordinea Guvernului, altele decât Ministerul Finanțelor Publice, nu pot elabora și emite norme care să aibă legătură cu prevederile prezentului cod, cu excepția celor prevăzute în prezentul cod. Reviste (3)

(6) Anual, Ministerul Finanțelor Publice colectează și sistematizează toate normele în vigoare având legătură cu prevederile prezentului cod și publică această colecție oficială. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Limitare privind aplicabilitatea ordinelor și instrucțiunilor - Horatiu Sasu
Prevederea este concordantă cu art. 11 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Din ambele texte legale rezultă cu numai ordinele și instrucțiunile publicate în Monitorul Oficial au putere normativă, nu și cele nepublicate, invocate uneori în cadrul inspecțiilor fiscale. Nici faptul că aceste acte normative subordonate se găsesc pe un portal Internet, publicate de o persoană privată, așadar accesibile, nu le conferă forță juridică. [ Mai mult... ]

Nelegalitatea actelor normative subordonate - soluții - Horatiu Sasu
Actele normative date în aplicarea legii, ordonanțelor și ordonanțelor de urgență trebuie să fie concordante cu acestea. Totuși, prin norme, “circulare”, “decizii” se adaugă uneori la lege, sub pretextul normelor metodologice “de aplicare”, care în fapt restrâng sfera de aplicare a legii.
Față de această situație apărută în pofida principiilor dreptului soluția este:
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal
Impozitele, taxele și contribuțiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal
Principiile fiscalității
Modificarea și completarea Codului fiscal
Norme metodologice, instrucțiuni și ordine
Aplicarea unitară a legislației
Definiții ale termenilor comuni
Definiția sediului permanent
Moneda de plată și de calcul al impozitelor și taxelor
Venituri în natură
Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal
Venituri obținute din România de nerezidenți
Contribuabili
Sfera de cuprindere a impozitului
Reguli speciale de impozitare
Reviste:
Declarația de impunere pe formular 112
Anularea înregistrării în scop de TVA
Impozitarea clădirilor, a terenurilor și a mijloacele de transport, intrate/ieșite în/din proprietate, se face prin reglementări aberante, inechitabile, absurde și discriminatorii
Prietenii Fiscalității nr. 8/2020
;
se încarcă...