Modificarea și completarea Codului fiscal | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Aplicarea și modificarea Codului fiscal -
Art. 4. -
Modificarea și completarea Codului fiscal Derogări (22), Jurisprudență, Reviste (5)

(1) Prezentul cod se modifică și se completează prin lege, care intră în vigoare în termen de minimum 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. Derogări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În cazul în care prin lege se introduc impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilități existente, acestea vor intra în vigoare cu data de 1 ianuarie a fiecărui an și vor rămâne nemodificate cel puțin pe parcursul acelui an. Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În situația în care modificările și/sau completările se adoptă prin ordonanțe, se pot prevedea termene mai scurte de intrare în vigoare, dar nu mai puțin de 15 zile de la data publicării, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (2). Derogări (4), Reviste (1)

(4) Fac excepție de la prevederile alin. (1) și (2) modificările care decurg din angajamentele internaționale ale României.

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal
Impozitele, taxele și contribuțiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal
Principiile fiscalității
Modificarea și completarea Codului fiscal
Norme metodologice, instrucțiuni și ordine
Aplicarea unitară a legislației
Definiții ale termenilor comuni
Definiția sediului permanent
Moneda de plată și de calcul al impozitelor și taxelor
Venituri în natură
Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal
Venituri obținute din România de nerezidenți
Contribuabili
Sfera de cuprindere a impozitului
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2017
OFICIAL: A fost publicată legea privind scutirea de impozit a pensiilor sub 2000 de lei
O.G. nr. 4/2017: Metodologia de calcul pentru CAS și CASS, în cazul contractelor de muncă cu timp parțial, în 5 puncte
Revista Curierul Fiscal nr. 8/2017
Sesiune de îndrumare și asistență contribuabili din 08.02 - 15.02 2017 - TRECEREA DE LA IMPOZITUL PE PROFIT LA IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR ÎN ANUL 2017
Cum se aplică dobânzile și majorările de întârziere
Amânarea termenelor, de declarare și de plată, a impozitului pe clădirile persoanelor fizice
;
se încarcă...