Impozitele, taxele și contribuțiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal -
Art. 2. -
Impozitele, taxele și contribuțiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Impozitele și taxele reglementate prin prezentul cod sunt următoarele: Jurisprudență, Reviste (1)

a) impozitul pe profit; Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

b) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor; Jurisprudență, Reviste (2)

c) impozitul pe venit; Jurisprudență

d) impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți; Jurisprudență

e) impozitul pe reprezentanțe; Jurisprudență

f) taxa pe valoarea adăugată;

g) accizele;

h) impozitele și taxele locale; Jurisprudență

i) impozitul pe construcții.

(2) Contribuțiile sociale obligatorii reglementate prin prezentul cod sunt următoarele: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

a) contribuțiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat;

b) contribuțiile de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate; Jurisprudență

c) contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate; Jurisprudență

d) contribuțiile asigurărilor pentru șomaj datorate bugetului asigurărilor pentru șomaj;

e) contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorată de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat;

f) contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, datorată de persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare.

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Dreptul muncii, ediția 1
    Veniturile din salarii. Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, definește veniturile din salarii ca fiind toate veniturile în bani și/sau în natură obținute de o persoană fizică ce desfășoară o activitate în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal
Impozitele, taxele și contribuțiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal
Principiile fiscalității
Modificarea și completarea Codului fiscal
Norme metodologice, instrucțiuni și ordine
Aplicarea unitară a legislației
Definiții ale termenilor comuni
Definiția sediului permanent
Moneda de plată și de calcul al impozitelor și taxelor
Venituri în natură
Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal
Venituri obținute din România de nerezidenți
Reviste:
Studiu de caz - Competența de soluționare în cazul sumelor - reprezentând creanțe fiscale - solicitate de Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC)
Optimizare sau evaziune fiscală? Viziunea Codului fiscal și a normelor sale de aplicare raportate la legea evaziunii fiscale
Impozitul pe teren. Distincție în funcție de cota de coproprietate și categoria de folosință. Nemotivare decizie de impunere emisă de organele fiscale locale/Tax on land. Distinction depending on the co-ownership share and the category of use. Failure to state reasons for the notice of assessment issued by the local tax bodies
Codul fiscal român, "instrument" de valorificare a conceptelor de dreptul (fiscal) al UE/[The Romanian fiscal code, "instrument" for the use of the concepts of (fiscal) law of the EU]
Prietenii Fiscalității nr. 5/2020
Restituire sume reprezentând impozit și contribuții individuale reținute cu ocazia achitării despăgubirilor pentru prejudiciile cauzate prin plata eșalonată a titlului executoriu
Doctrină:
Dreptul muncii, ediția 1
Modele:
Formular 307 Declarația privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată (Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 793/2016).
;
se încarcă...