Excepții specifice contribuțiilor de asigurări sociale | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Contribuțiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat - Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum și în cazul persoanelor pentru care plata unor prestații sociale se achită de instituții publice -
Art. 141. -
Excepții specifice contribuțiilor de asigurări sociale Practică judiciară (3), Reviste (5)

Se exceptează de la plata contribuțiilor de asigurări sociale următoarele venituri: Practică judiciară (1)

a) prestațiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, potrivit legii; Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (1)

b) veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, precum și de către persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (1), Reviste (1)

c) veniturile acordate, potrivit legii, personalului militar în activitate, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special care își desfășoară activitatea în instituțiile din sectorul de apărare, ordine publică și securitate națională, pentru care se datorează contribuție individuală la bugetul de stat potrivit Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Practică judiciară (1)

Mergi la:
Evitarea dublei impuneri prin metoda creditului fiscal sau metoda scutirii
Obligații declarative ale plătitorilor de venituri cu reținere la sursă
Dispoziții tranzitorii
Definitivarea impunerii pe anul fiscal
Sfera contribuțiilor sociale
Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul public de pensii
Categorii de venituri supuse contribuțiilor de asigurări sociale
Cotele de contribuții de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat
Baza de calcul al contribuției individuale de asigurări sociale în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor
Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora, prevăzute la art 136 lit c)
Excepții specifice contribuțiilor de asigurări sociale
Venituri din salarii și venituri asimilate salariilor care nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale
Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate pentru persoanele fizice care beneficiază de drepturi bănești lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii
Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate pentru persoanele fizice care beneficiază de indemnizații de asigurări sociale de sănătate
Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate pentru persoanele fizice prevăzute la art 136 lit f)
Stabilirea și plata contribuțiilor de asigurări sociale
Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate
Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activități independente și care determină venitul net anual în sistem real și/sau pe baza normelor anuale de venit
Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reține la sursă
Excepții specifice privind veniturile din activități independente
Plăți anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...