Definirea veniturilor din premii și din jocuri de noroc | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Impozitul pe venit - Venituri din premii și din jocuri de noroc -
Art. 108. -
Definirea veniturilor din premii și din jocuri de noroc Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decât cele prevăzute la art. 62, sumele primite ca urmare a participării la Loteria bonurilor fiscale, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, precum și din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale. Puneri în aplicare (1)

(2) Nu sunt venituri impozabile materialele publicitare, pliantele, mostrele, punctele bonus acordate cu scopul stimulării vânzărilor. Comentarii expert (4)

(3) Veniturile din jocuri de noroc cuprind toate sumele încasate, bunurile și serviciile primite, ca urmare a participării la jocuri de noroc, indiferent de denumirea venitului sau de forma în care se acordă, inclusiv cele de tip jack-pot, definite conform normelor metodologice. Puneri în aplicare (1)

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Dispute privind noțiunea de ”mostră” (I). Criterii - Horatiu Sasu
În textul legal nu este definită noțiunea de ”mostră”, ceea ce poate să ridice probleme de aplicare atât din partea organului fiscal cât și din partea contribuabilului. Reprezintă oare mostră un produs identic cu cel finit, spre exemplu un CD cu întregul album sau o cutie întreagă dintr-un sortiment de cafea sau un vagon de îngrășământ chimic? Care e cantitatea dincolo de care produsul livrat nu mai este ”mostră”? Când devine mostra produs finit?
Încercăm să răspundem acestor întrebări prin siteza poziției Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în Cauza C-581/08 EMI Group Ltd împotriva The Commissioners of Her Majesty’s Revenue and Customs.
[ Mai mult... ]

Dispute privind noțiunea de ”mostră” (II). Probleme generate de asemănarea cu produsul finit - Horatiu Sasu
În special, înregistrări muzicale distribuite cu titlu gratuit în cadrul unor operațiuni promoționale pot constitui bunuri furnizate în calitate de mostre chiar dacă sunt identice cu produsul final, gata să fie introdus pe piață. Astfel, în cazul oferirii unei astfel de înregistrări unei persoane în scopul ca aceasta să îi asigure promovarea către public în cadrul funcțiilor sale, această persoană nu poate aprecia în întregime valoarea înregistrării respective decât dacă are posibilitatea să asculte în integralitate conținutul său, astfel cum acesta va fi distribuit pe piață.
În această privință, în domeniul produselor artistice, oferirea de exemplare gratuite de opere noi unui intermediar a cărui sarcină este să efectueze o apreciere critică cu privire la calitatea acestora din urmă și care, prin urmare, poate influența gradul de atenție de care beneficiază produsul în discuție pe piață, precum un jurnalist sau un moderator al unei emisiuni de radio, face parte dintr-un mecanism de promovare în care utilizarea mostrei este o consecință inerentă a procesului de promovare și de evaluare (Cauza C-581/08 EMI Group Ltd împotriva The Commissioners of Her Majesty’s Revenue and Customs).
[ Mai mult... ]

Dispute privind noțiunea de ”mostră” (III). Problema oferirii unui număr mare de mostre aceleiași persoane - Horatiu Sasu
În ceea ce privește practica specifică domeniului artistic a promovării înregistrărilor muzicale prin oferirea unui număr foarte mare de exemplare ale unei înregistrări către un „plugger”, poate fi necesar, în scopul evaluării critice și al promovării unei înregistrări muzicale, ca numeroase exemplare ale acesteia să fie donate unor intermediari pentru ca aceștia să le poată transmite, ulterior, persoanelor alese în funcție de capacitatea lor de a promova vânzările unei înregistrări muzicale.
Simplul fapt că numărul de exemplare oferite poate atinge mai multe sute de bucăți în cazul în care o societate de producție și de vânzare de muzică înregistrată a recurs la „pluggers” pentru distribuirea exemplarelor noilor sale înregistrări nu poate fi considerat, în sine, contrar obiectivului urmărit prin excepția referitoare la mostre, în măsura în care acest număr de exemplare are legătură cu natura produsului reprezentat, precum și cu utilizarea pe care respectivul „plugger”, în calitate de intermediar, trebuie să o dea acestuia, aspecte care trebuie verificate de instanța națională.
[ Mai mult... ]

Dispute privind noțiunea de ”mostră” (IV). Este posibilă intervenția statului în reglementarea caracterului de ”mostră” pentru un produs? - Horatiu Sasu
Codul fiscal nu definește noțiunea de ”mostră”. Prin cele de mai sus am încercat să aducem un echilibru ce reiese din jurisprudența CJUE. Așa după cum a arătat aceeași instanță europeană, statele membre pot impune persoanelor impozabile care distribuie mostre în scopul desfășurării activității lor să ia măsuri de precauție pentru evitarea riscului ca aceste mostre să facă obiectul unei utilizări abuzive.
Atunci când oferirea mostrelor determină totuși un consum final care nu este inerent evaluării produsului reprezentat de aceste mostre, un astfel de consum constituie un abuz (Cauza C-581/08 EMI Group Ltd împotriva The Commissioners of Her Majesty’s Revenue and Customs).
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Impozitarea câștigului net anual impozabil
Definirea veniturilor din pensii
Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii
Reținerea impozitului din venitul din pensii
Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinației unei sume din impozit
Definirea veniturilor
Determinarea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate
Venituri neimpozabile
Stabilirea venitului anual din activități agricole pe bază de norme de venit
Calculul și plata impozitului aferent veniturilor din activități agricole
Definirea veniturilor din premii și din jocuri de noroc
Stabilirea venitului net din premii
Determinarea impozitului aferent veniturilor din premii și din jocuri de noroc
Definirea venitului din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal
Rectificarea impozitului
Obligațiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăților imobiliare
Definirea veniturilor din alte surse
Calculul impozitului și termenul de plată
Declararea, stabilirea și plata impozitului pentru unele venituri din alte surse
Definirea și impozitarea veniturilor a căror sursă nu a fost identificată
Stabilirea venitului net anual impozabil
Reviste:
Prietenii Fiscalității nr. 5/2020
;
se încarcă...