Deducere personală | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Impozitul pe venit - Venituri din salarii și asimilate salariilor -
Art. 77. -
Deducere personală Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (13)

(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) și alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcția de bază. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

(2) Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.500 lei inclusiv, astfel: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (7)

(i) pentru contribuabilii care nu au persoane în întreținere - 300 lei;

(ii) pentru contribuabilii care au o persoană în întreținere - 400 lei;

(iii) pentru contribuabilii care au două persoane în întreținere - 500 lei;

(iv) pentru contribuabilii care au trei persoane în întreținere - 600 lei;

(v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreținere - 800 lei.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.501 lei și 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive față de cele de mai sus și se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acordă deducerea personală.

(3) Persoana în întreținere poate fi soția/soțul, copiii sau alți membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soțului/soției acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile și neimpozabile, nu depășesc 300 lei lunar, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 62 lit. o), w) și x) și/sau a pensiilor de urmaș cuvenite conform legii, precum și a prestațiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Reviste (5)

(4) În cazul în care o persoană este întreținută de mai mulți contribuabili, suma reprezentând deducerea personală se atribuie unui singur contribuabil, conform înțelegerii între părți. Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentând deducerea personală se atribuie fiecărui contribuabil în întreținerea căruia/cărora se află aceștia. Comentarii expert (3)

(5) Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniți, ai contribuabilului, sunt considerați întreținuți. Puneri în aplicare (1), Comentarii expert (1)

(6) Suma reprezentând deducerea personală se acordă pentru persoanele aflate în întreținerea contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreținute. Perioada se rotunjește la luni întregi în favoarea contribuabilului.

(7) Nu sunt considerate persoane aflate în întreținere persoanele fizice care dețin terenuri agricole și silvice în suprafață de peste 10.000 m2 în zonele colinare și de șes și de peste 20.000 m2 în zonele montane.

(8) Deducerea personală determinată potrivit prezentului articol nu se acordă personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, potrivit legii.

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Diferențe față de Codul anterior - Horatiu Sasu
Nu se mai prevede, că pentru ca o persoană să fie în întreținere, aceasta trebuie să îndeplinească cele două condiții care existau până în 2015:
? existența unor raporturi juridice între contribuabil și persoana aflata în întreținere;
[ Mai mult... ]

Diferențe majore față de concepția anterioară - Horatiu Sasu
Începând cu 2016 apare o primă diferență majoră față de 2015 în ce privește deducerea pentru copiii minori: pentru copilul minor aflat în întreținerea părinților sau a tutorelui, deducerea personală se acordă fiecăruia dintre părinți, respectiv tutorelui, NU doar unuia dintre părinți, conform înțelegerii dintre aceștia, ca până la 31 decembrie 2015. Dar aceasta numai pentru copiii minori aflați în întreținere, nu și pentru cei majori aflați în întreținere (spre exemplu cei care urmează facultatea), caz în care deducerea personală se atribuie unui singur contribuabil (părinte), conform înțelegerii între părți.
O a doua diferență majoră este următoarea: copilul minor cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, încadrat în muncă în condițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, devine contribuabil și beneficiază de deducerea personală, situație în care, pentru perioada respectivă, părinții nu mai beneficiază de deducerea personală.
[ Mai mult... ]

Inadvertență față de Codul muncii. Soluția - Horatiu Sasu
În reglementarea fiscală s-a strecurat o inadvertență față de Codul muncii.
Astfel:
[ Mai mult... ]

Nu orice minori sunt întreținuți! - Horatiu Sasu
Textul legal este deficitar, fiind completat de Norme, a căror citire arată că NU sunt întreținuți copiii minori încadrați în muncă, deoarece aceștia beneficiază de propria deducere personală la funcția de bază. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Definirea veniturilor din activități independente
Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activități independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate
Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit
Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală
Opțiunea de a stabili venitul net anual, utilizându se datele din contabilitate
Reținerea la sursă a impozitului reprezentând plăți anticipate pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală
Opțiunea pentru stabilirea impozitului final pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală
Plăți anticipate ale impozitului pe veniturile din activități independente
Recalcularea și impozitarea venitului net din activități independente
Definirea veniturilor din salarii și asimilate salariilor
Deducere personală
Determinarea impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor
Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinației unei sume din impozit
Termenul de plată a impozitului
Obligații declarative ale plătitorilor de venituri din salarii
Plata impozitului pentru anumite venituri salariale și asimilate salariilor
Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinței bunurilor
Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinței bunurilor
Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit
Reguli privind stabilirea impozitului în cazul opțiunii pentru determinarea venitului net în sistem real
Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din închirierea în scop turistic în cazul depășirii numărului de 5 camere în cursul anului fiscal
Reviste:
Dreptul de a transforma 2% în egalitate de șanse. Considerente fiscale vs. considerente sociale
Noutăți referitoare la deducerea personală acordată persoanelor fizice
Prietenii contabilității - Bazele contabilității nr. 32/2019
Prietenii Contabilității - Mediu executiv nr. 51/2019
Sesiune de îndrumare și asistență contribuabili din 28.06.2017 - Acordarea deducerii personale
Sistemul asigurarilor pentru somaj-categorii de asigurati
Codul fiscal despre cei aflați în misiune permanentă în străinătate
Norme Noul Cod fiscal 2016: Cum determinăm impozitul pe veniturile din salarii?
Calculatorul deducerilor personale lunare, aplicabile salariilor începand cu ianuarie 2016
Veste bună pentru toți angajații - deducerile la salarii ar putea fi mai mari
;
se încarcă...