Deducere personală | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Impozitul pe venit - Venituri din salarii și asimilate salariilor -
Art. 77. -
Deducere personală Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (20), Reviste (10), Librăria Indaco (3)

(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) și alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcția de bază. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (9), Comentarii expert (1)

(2) Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.500 lei inclusiv, astfel: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (4)

(i) pentru contribuabilii care nu au persoane în întreținere - 300 lei;

(ii) pentru contribuabilii care au o persoană în întreținere - 400 lei;

(iii) pentru contribuabilii care au două persoane în întreținere - 500 lei;

(iv) pentru contribuabilii care au trei persoane în întreținere - 600 lei;

(v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreținere - 800 lei.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.501 lei și 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive față de cele de mai sus și se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acordă deducerea personală.

(3) Persoana în întreținere poate fi soția/soțul, copiii sau alți membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soțului/soției acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile și neimpozabile, nu depășesc 300 lei lunar, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 62 lit. o), w) și x) și/sau a pensiilor de urmaș cuvenite conform legii, precum și a prestațiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Reviste (2)

(4) În cazul în care o persoană este întreținută de mai mulți contribuabili, suma reprezentând deducerea personală se atribuie unui singur contribuabil, conform înțelegerii între părți. Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentând deducerea personală se atribuie fiecărui contribuabil în întreținerea căruia/cărora se află aceștia. Comentarii expert (3)

(5) Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniți, ai contribuabilului, sunt considerați întreținuți. Puneri în aplicare (1), Comentarii expert (1)

(6) Suma reprezentând deducerea personală se acordă pentru persoanele aflate în întreținerea contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreținute. Perioada se rotunjește la luni întregi în favoarea contribuabilului.

(7) Nu sunt considerate persoane aflate în întreținere persoanele fizice care dețin terenuri agricole și silvice în suprafață de peste 10.000 m2 în zonele colinare și de șes și de peste 20.000 m2 în zonele montane.

(8) Deducerea personală determinată potrivit prezentului articol nu se acordă personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, potrivit legii.

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Diferențe față de Codul anterior - Horatiu Sasu
Nu se mai prevede, că pentru ca o persoană să fie în întreținere, aceasta trebuie să îndeplinească cele două condiții care existau până în 2015: ? existența unor raporturi juridice între contribuabil și persoana aflata în întreținere; ? persoana fizică întreținută să aibă venituri impozabile și neimpozabile mai mici sau egale cu 250 lei lunar. În schimb, rămâne valabilă și în 2016 ideea că persoana aflată în întreținere poate avea sau nu domiciliu comun cu contribuabilul în a cărui întreținere se află. [ Mai mult... ]
Diferențe majore față de concepția anterioară - Horatiu Sasu
Începând cu 2016 apare o primă diferență majoră față de 2015 în ce privește deducerea pentru copiii minori: pentru copilul minor aflat în întreținerea părinților sau a tutorelui, deducerea personală se acordă fiecăruia dintre părinți, respectiv tutorelui, NU doar unuia dintre părinți, conform înțelegerii dintre aceștia, ca până la 31 decembrie 2015. Dar aceasta numai pentru copiii minori aflați în întreținere, nu și pentru cei majori aflați în întreținere (spre exemplu cei care urmează facultatea), caz în care deducerea personală se atribuie unui singur contribuabil (părinte), conform înțelegerii între părți. O a doua diferență majoră este următoarea: copilul minor cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, încadrat în muncă în condițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, devine contribuabil și beneficiază de deducerea personală, situație în care, pentru perioada respectivă, părinții nu mai beneficiază de deducerea personală. [ Mai mult... ]
Inadvertență față de Codul muncii. Soluția - Horatiu Sasu
În reglementarea fiscală s-a strecurat o inadvertență față de Codul muncii. Astfel: a) conform Normelor la Codul fiscal, Copilul minor cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, încadrat în muncă în conformitate cu Codul muncii, devine contribuabil, iar părinții nu mai beneficiază de deducerea personală. b) potrivit art. 13 alin. (2) din Codul muncii, inclusiv copilul cu vârsta între 15 și 16 ani poate deveni salariat, , în anumite condiții: • cu acordul scris al părinților • pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale, • dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională. În astfel de condiții în care copilul minor este salariat, el devine contribuabil și nu mai este întreținut, pornind de la spiritul (și nu de la litera) Codului muncii. Se poate susține și punctul de vedere contrar, strict pe litera legii, câtă vreme Normele la Codul fiscal dispun că nu se mai consideră în întreținere numai copiii începând de la 16 ani, dar considerăm că nu aceasta este interpretarea corectă, mai ales că aceleași Norme prevăd, câteva paragrafe mai sus, că, copilul minor este considerat întotdeauna întreținut, cu EXCEPȚIA celor încadrați în muncă, fără diferențiere privind vârsta de încadrare în muncă. [ Mai mult... ]
Nu orice minori sunt întreținuți! - Horatiu Sasu
Textul legal este deficitar, fiind completat de Norme, a căror citire arată că NU sunt întreținuți copiii minori încadrați în muncă, deoarece aceștia beneficiază de propria deducere personală la funcția de bază. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:

    Definirea veniturilor din activități independente

    Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activități independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

    Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit

    Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală

    Opțiunea de a stabili venitul net anual, utilizându se datele din contabilitate

    Reținerea la sursă a impozitului reprezentând plăți anticipate pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală

    Opțiunea pentru stabilirea impozitului final pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală

    Plăți anticipate ale impozitului pe veniturile din activități independente

    Recalcularea și impozitarea venitului net din activități independente

    Definirea veniturilor din salarii și asimilate salariilor

    Deducere personală

    Determinarea impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor

    Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinației unei sume din impozit

    Termenul de plată a impozitului

    Obligații declarative ale plătitorilor de venituri din salarii

    Plata impozitului pentru anumite venituri salariale și asimilate salariilor

    Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinței bunurilor

    Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinței bunurilor

    Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit

    Reguli privind stabilirea impozitului în cazul opțiunii pentru determinarea venitului net în sistem real

    Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din închirierea în scop turistic în cazul depășirii numărului de 5 camere în cursul anului fiscal
Reviste:
Dreptul de a transforma 2% în egalitate de șanse. Considerente fiscale vs. considerente sociale
Noutăți referitoare la deducerea personală acordată persoanelor fizice
Sistemul asigurarilor pentru somaj-categorii de asigurati
Codul fiscal despre cei aflați în misiune permanentă în străinătate
Norme Noul Cod fiscal 2016: Cum determinăm impozitul pe veniturile din salarii?
Calculatorul deducerilor personale lunare, aplicabile salariilor începand cu ianuarie 2016
Veste bună pentru toți angajații - deducerile la salarii ar putea fi mai mari
Impozitul pe VENIT: modificări la Normele de aplicare a Codului fiscal
Cum se calculează impozitul pentru venituri din salarii?
Revista Curierul Fiscal nr. 2/2018
Referințe în cărți:
Noul Cod fiscal și Normele metodologice de aplicare
Codul Fiscal Comparat 2015-2016 (cod + norme) - Volumul 3, Ediția a II-a
Noul Cod fiscal comentat și adnotat cu legislație secundară și complementară, jurisprudență și norme metodologice
;
se încarcă...