Declarația privind venitul realizat | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Impozitul pe venit - Venitul net anual impozabil -
Art. 122. -
Declarația privind venitul realizat Modificări (3), Puneri în aplicare (3), Jurisprudență, Reviste (5)

(1) Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activități independente, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, determinate în sistem real, au obligația de a depune o declarație privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. Declarația privind venitul realizat se completează pentru fiecare sursă și categorie de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere. Jurisprudență

(2) Declarația privind venitul realizat se completează și pentru contribuabilii prevăzuți la art. 88 alin. (2), caz în care plățile anticipate de impozit vor fi luate în calcul la stabilirea impozitului anual datorat, pentru situațiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepția art. 121 alin. (8).

(3) Declarația privind venitul realizat se completează și pentru contribuabilii prevăzuți la art. 70, art. 84 alin. (3), art. 110 alin. (8) și art. 116.

(4) Declarația privind venitul realizat se completează și se depune la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a câștigului net anual/pierderii nete anuale potrivit prevederilor cap. V - Venituri din investiții. Jurisprudență

(5) Nu se depun declarații privind venitul realizat pentru următoarele categorii de venituri: Jurisprudență

a) venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepția contribuabililor care au depus declarații privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii; Modificări (1)

b) venituri din activități independente, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 73;

c) venituri din cedarea folosinței bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 84 alin. (8); Modificări (1)

d) venituri din cedarea folosinței bunurilor prevăzute la art. 88 alin. (2) și la art. 121 alin. (9), a căror impunere este finală, cu excepția contribuabililor care au depus declarații privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii; Jurisprudență

e) venituri sub formă de salarii și venituri asimilate salariilor, pentru care informațiile sunt cuprinse în declarația privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit sau declarații lunare, depuse de contribuabilii prevăzuți la art. 82;

f) venituri din investiții, a căror impunere este finală;

g) venituri din premii și din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;

h) venituri din pensii; Jurisprudență

i) venituri din activități agricole, a căror impunere este finală, potrivit prevederilor art. 107 alin. (1); Jurisprudență

j) venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal;

k) venituri din alte surse, cu excepția celor prevăzute la art. 116.

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Rectificarea impozitului
Obligațiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăților imobiliare
Definirea veniturilor din alte surse
Calculul impozitului și termenul de plată
Declararea, stabilirea și plata impozitului pentru unele venituri din alte surse
Definirea și impozitarea veniturilor a căror sursă nu a fost identificată
Stabilirea venitului net anual impozabil
Stabilirea câștigului net anual impozabil
Declarații privind venitul estimat/norma de venit
Stabilirea plăților anticipate de impozit
Declarația privind venitul realizat
Stabilirea și plata impozitului anual datorat
Venituri din bunuri sau drepturi care sunt deținute în comun
Reguli privind asocierile fără personalitate juridică
Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activități independente
Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activități dependente
Reguli de stabilire a bazei de calcul al veniturilor impozabile pentru persoanele fizice rezidente într un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European
Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente
Venituri obținute din străinătate
Evitarea dublei impuneri prin metoda creditului fiscal sau metoda scutirii
Obligații declarative ale plătitorilor de venituri cu reținere la sursă
Reviste:
Scutiri de la plata impozitului pe venit. Ultimele modificări la Normele Codului fiscal
OFICIAL: Decizia de impunere pentru impozitul anual pe veniturile din 2017
Corelări legislative privind dreptul la asigurări sociale de sănătate
Munca cu zilieri are reglementări modificate!
Imposibilitatea comiterii infracțiunii de evaziune fiscală prin nedepunerea la timp a declarațiilor fiscale
;
se încarcă...