Contribuabili | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Impozitul pe profit - Dispoziții generale -
Art. 13. -
Contribuabili Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, următoarele persoane, denumite în continuare contribuabili:

a) persoanele juridice române, cu excepțiile prevăzute la alin. (2); Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

b) persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

c) persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România; Jurisprudență, Reviste (1)

d) persoanele juridice străine care realizează venituri astfel cum sunt prevăzute la art. 12 lit. h); Jurisprudență, Reviste (1)

e) persoanele juridice cu sediul social în România, înființate potrivit legislației europene.

(2) Nu intră sub incidența prezentului titlu următoarele persoane juridice române:

a) Trezoreria Statului;

b) instituția publică, înființată potrivit legii, cu excepția activităților economice desfășurate de aceasta;

c) Academia Română, precum și fundațiile înființate de Academia Română în calitate de fondator unic, cu excepția activităților economice desfășurate de acestea;

d) Banca Națională a României;

e) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;

f) Fondul de compensare a investitorilor, înființat potrivit legii;

g) Fondul de garantare a pensiilor private, înființat potrivit legii;

h) persoana juridică română care plătește impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în conformitate cu prevederile titlului III;

i) fundația constituită ca urmare a unui legat; Puneri în aplicare (1)

j) entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică. Modificări (1), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Principiile fiscalității
Modificarea și completarea Codului fiscal
Norme metodologice, instrucțiuni și ordine
Aplicarea unitară a legislației
Definiții ale termenilor comuni
Definiția sediului permanent
Moneda de plată și de calcul al impozitelor și taxelor
Venituri în natură
Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal
Venituri obținute din România de nerezidenți
Contribuabili
Sfera de cuprindere a impozitului
Reguli speciale de impozitare
Anul fiscal
Cota de impozitare
Regimul special pentru contribuabilii care desfășoară activități de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor
Reguli generale
Deduceri pentru cheltuielile de cercetare dezvoltare
Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară
Scutirea de impozit a profitului reinvestit
Venituri neimpozabile
Reviste:
Cum se vor aplica prevederile neclare din Codul fiscal în favoarea contribuabililor
Prietenii contabilității - Mediu executiv nr. 10/2019
Prietenii contabilității - Senior expert nr. 12/2019
Prietenii Contabilității - Mediu executiv nr. 9/2020
Obligația fiscală
Prietenii fiscalității nr. 33/2019
Societățile străine care efectuează la acest moment activități de conducere și de gestiune a activității pe teritoriul României trebuie să plătească 16% impozit pe profit
Prietenii Fiscalității nr. 42/2018
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2019
;
se încarcă...