Contribuabili | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
TITLUL I Dispoziții generale - CAPITOLUL IV Reguli de aplicare generală -
Art 12 Venituri obținute din România de nerezidenți
Art 14 Sfera de cuprindere a impozitului

TITLUL II Impozitul pe profit - CAPITOLUL I Dispoziții generale -
Art. 13. -
Contribuabili Practică judiciară (20), Reviste (1), Referințe în cărți (1)

(1) Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, următoarele persoane, denumite în continuare contribuabili:

a) persoanele juridice române, cu excepțiile prevăzute la alin. (2); Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (5)

b) persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România; Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (2)

c) persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România; Practică judiciară (2), Reviste (1)

d) persoanele juridice străine care realizează venituri astfel cum sunt prevăzute la art. 12 lit. h); Practică judiciară (1)

e) persoanele juridice cu sediul social în România, înființate potrivit legislației europene.

(2) Nu intră sub incidența prezentului titlu următoarele persoane juridice române:

a) Trezoreria Statului;

b) instituția publică, înființată potrivit legii, cu excepția activităților economice desfășurate de aceasta;

c) Academia Română, precum și fundațiile înființate de Academia Română în calitate de fondator unic, cu excepția activităților economice desfășurate de acestea;

d) Banca Națională a României;

e) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;

f) Fondul de compensare a investitorilor, înființat potrivit legii;

g) Fondul de garantare a pensiilor private, înființat potrivit legii;

h) persoana juridică română care plătește impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în conformitate cu prevederile titlului III;

i) fundația constituită ca urmare a unui legat; Puneri în aplicare (1)

j) entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică.

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...