Categorii de venituri supuse impozitului pe venit | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Impozitul pe venit - Dispoziții generale -
Art. 61. -
Categorii de venituri supuse impozitului pe venit Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt următoarele:

a) venituri din activități independente, definite conform art. 67; Jurisprudență, Reviste (5)

b) venituri din salarii și asimilate salariilor, definite conform art. 76; Jurisprudență, Reviste (1)

c) venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform art. 83; Jurisprudență

d) venituri din investiții, definite conform art. 91;

e) venituri din pensii, definite conform art. 99; Jurisprudență, Reviste (2)

f) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite conform art. 103; Jurisprudență

g) venituri din premii și din jocuri de noroc, definite conform art. 108;

h) venituri din transferul proprietăților imobiliare, definite conform art. 111; Jurisprudență, Reviste (1)

i) venituri din alte surse, definite conform art. 114 și 117. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Cotele de impozitare
Reguli de ieșire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul anului
Baza impozabilă
Reguli de determinare a condițiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii
Termenele de declarare a mențiunilor
Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale
Prevederi fiscale referitoare la amortizare și impozitul pe dividende
Contribuabili
Sfera de cuprindere a impozitului
Scutiri
Categorii de venituri supuse impozitului pe venit
Venituri neimpozabile
Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operațiunea de fiducie
Cotele de impozitare
Perioada impozabilă
Stabilirea deducerilor personale și a sumelor fixe
Definirea veniturilor din activități independente
Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activități independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate
Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit
Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală
Opțiunea de a stabili venitul net anual, utilizându se datele din contabilitate
Reviste:
Impozitul pe venit - modificări și completări la Codul fiscal
Cum completează Declarația unică persoanele care au realizat în 2017 venituri în străinătate?
Indemnizație de neconcurentă. Neincluderea acesteia în baza de calcul în vederea stabilirii cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului
Răspunsuri ANAF privind completarea Declarației unice 212, pentru veniturile din activități independente
Sesiune de asistență din 11 iulie 2018 - Completarea Declarației Unice pentru veniturile din activități independente realizate în anul 2017 și/sau estimate pentru anul 2018
Sesiune de asistență din 18 și 25 aprilie 2018 - Completarea Declarației Unice 212 pentru veniturile din activități independente - realizate în anul 2017 și/ sau estimate pentru anul 2018
Sesiune de asistență din 20 iunie 2018 - Completarea Declarației Unice pentru veniturile din activități independente realizate în anul 2017 și/sau estimate pentru anul 2018
Prietenii Fiscalității nr. 51/2018
PROIECT: Pensiile să nu mai fie impozitate, iar pensionarii să nu mai plătească CASS
Prietenii Fiscalitășii nr. 46/2019
;
se încarcă...