Categorii de venituri supuse impozitului pe venit | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 60 Scutiri Art 62 Venituri neimpozabile

TITLUL IV Impozitul pe venit - CAPITOLUL I Dispoziții generale -
Art. 61. -
Categorii de venituri supuse impozitului pe venit Referințe (1), Practică judiciară (25), Reviste (2)

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt următoarele:

a) venituri din activități independente, definite conform art. 67; Practică judiciară (8), Reviste (2)

b) venituri din salarii și asimilate salariilor, definite conform art. 76; Practică judiciară (4), Reviste (1)

c) venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform art. 83; Practică judiciară (2)

d) venituri din investiții, definite conform art. 91;

e) venituri din pensii, definite conform art. 99; Practică judiciară (1), Reviste (1)

f) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite conform art. 103; Practică judiciară (2)

g) venituri din premii și din jocuri de noroc, definite conform art. 108;

h) venituri din transferul proprietăților imobiliare, definite conform art. 111; Practică judiciară (2), Reviste (1)

i) venituri din alte surse, definite conform art. 114 și 117. Practică judiciară (4)

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...