Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinației unei sume din impozit | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Impozitul pe venit - Venituri din pensii -
Art. 102. -
Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinației unei sume din impozit Reviste (3)

(1) Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 2% din impozitul stabilit la art. 101 alin. (11), pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii. Modificări (1)

(2) Obligația calculării, reținerii și plății sumei prevăzute la alin. (1) revine organului fiscal competent. Modificări (1)

(3) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) și (2) se stabilește prin ordin al președintelui A.N.A.F.

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Definirea veniturilor din România din transferul titlurilor de valoare
Venituri neimpozabile
Determinarea câștigului/pierderii din transferul titlurilor de valoare, altele decât instrumentele financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar
Stabilirea venitului din operațiuni cu instrumentele financiare derivate
Determinarea câștigului net anual/pierderii nete anuale din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, precum și din transferul aurului financiar
Reținerea impozitului din veniturile din investiții
Impozitarea câștigului net anual impozabil
Definirea veniturilor din pensii
Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii
Reținerea impozitului din venitul din pensii
Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinației unei sume din impozit
Definirea veniturilor
Determinarea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate
Venituri neimpozabile
Stabilirea venitului anual din activități agricole pe bază de norme de venit
Calculul și plata impozitului aferent veniturilor din activități agricole
Definirea veniturilor din premii și din jocuri de noroc
Stabilirea venitului net din premii
Determinarea impozitului aferent veniturilor din premii și din jocuri de noroc
Definirea venitului din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal
Rectificarea impozitului
Reviste:
Dreptul de a transforma 2% în egalitate de șanse. Considerente fiscale vs. considerente sociale
Revista Curierul Fiscal nr. 2/2018
Ce trebuie cunoscut despre suma de până la 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entității nonprofit/ unităților de cult?
;
se încarcă...