Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinației unei sume din impozit | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Impozitul pe venit - Venituri din salarii și asimilate salariilor -
Art. 79. -
Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinației unei sume din impozit Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (6)

(1) Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 2% din impozitul stabilit la art. 78 alin. (5), pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii. Persoanele fizice care obțin venituri asimilate salariilor beneficiază de aceleași prevederi. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Derogări (1)

(2) Obligația calculării, reținerii și plății sumei prevăzute la alin. (1) revine organului fiscal competent. Modificări (1), Derogări (2)

(3) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) și (2) se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice. Modificări (1), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit
Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală
Opțiunea de a stabili venitul net anual, utilizându se datele din contabilitate
Reținerea la sursă a impozitului reprezentând plăți anticipate pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală
Opțiunea pentru stabilirea impozitului final pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală
Plăți anticipate ale impozitului pe veniturile din activități independente
Recalcularea și impozitarea venitului net din activități independente
Definirea veniturilor din salarii și asimilate salariilor
Deducere personală
Determinarea impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor
Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinației unei sume din impozit
Termenul de plată a impozitului
Obligații declarative ale plătitorilor de venituri din salarii
Plata impozitului pentru anumite venituri salariale și asimilate salariilor
Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinței bunurilor
Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinței bunurilor
Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit
Reguli privind stabilirea impozitului în cazul opțiunii pentru determinarea venitului net în sistem real
Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din închirierea în scop turistic în cazul depășirii numărului de 5 camere în cursul anului fiscal
Plăți anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor
Impozitarea venitului net din cedarea folosinței bunurilor
Reviste:
Dreptul de a transforma 2% în egalitate de șanse. Considerente fiscale vs. considerente sociale
NEWS: ONG-urile ar putea primi până la 3,5% din impozitul pe venit
Revista Curierul Fiscal nr. 2/2018
Ce trebuie cunoscut despre suma de până la 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entității nonprofit/ unităților de cult?
Procedura direcționare impozit pe venit 2% sau 3,5%
Sesiune de asistență din 20 iunie 2018 - Completarea Declarației Unice pentru veniturile din activități independente realizate în anul 2017 și/sau estimate pentru anul 2018
Proiect: Primele AVS, deductibile integral in limita a 400 de euro/an
;
se încarcă...