Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 496/1990 privind indicarea valorii nutritive pe etichetele produselor alimentare (90/496/CEE)
Număr celex: 31990L0496

Modificări (...)

În vigoare de la 06 octombrie 1990 până la 12 decembrie 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind instituirea Comunității Economice Europene, în special articolul 100a,

având în vedere propunerea Comisiei,

în cooperare cu Parlamentul European,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social,

întrucât este importantă adoptarea de măsuri care să aibă în vedere realizarea progresivă a pieței interne până la 31 decembrie 1992; întrucât piața internă este un spațiu fără frontiere interne în care se asigură circulația liberă a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalului;

întrucât publicul prezintă un interes tot mai ridicat pentru relația dintre alimentație și sănătate, precum și pentru alegerea unei alimentații adecvate corespunzătoare necesității fiecăruia;

întrucât Consiliul și reprezentanții guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului, în baza rezoluției din 7 iulie 1986 privind Programul european de acțiune împotriva cancerului, au considerat ameliorarea nutriției ca factor prioritar;

întrucât cunoașterea principiilor de bază ale nutriției, precum și o etichetare corespunzătoare cu indicarea valorii nutritive a produselor alimentare ar înlesni în mod semnificativ alegerea consumatorului;

întrucât prevederea etichetării cu indicarea valorii nutriționale ar trebui să vină în sprijinul procesului de educație a populației privind nutriția;

întrucât, pe de o parte, pentru beneficiul consumatorului și, pe de altă parte, pentru a evita impunerea oricărei bariere tehnice comercializării, etichetele cu valoarea nutritivă ar trebui prezentate în formă standardizată la nivel comunitar;

întrucât produsele alimentare care poartă etichete cu indicarea valorii nutritive ar trebui să fie conforme cu normele prevăzute de prezenta directivă;

întrucât ar trebui interzise toate celelalte forme de etichetare cu indicarea valorii nutritive, iar produsele alimentare care nu poartă etichete cu valoarea nutritivă trebuie să poată circula liber;

întrucât, pentru a atrage consumatorul de rând și pentru a servi scopului pentru care a fost introdusă și dat fiind nivelul curent scăzut de cunoștințe privind nutriția, informația prezentată ar trebui să fie simplă și să poată fi înțeleasă cu ușurință;

întrucât aplicarea prezentei directive pe o anumită perioadă de timp va înlesni acumularea de experiență și va facilita evaluarea reacției consumatorului cu privire la modul în care este prezentată informația referitoare la nutriție, înlesnind în acest mod activitatea Comisiei de a revedea normele și de a propune modificări corespunzătoare;

întrucât, în scopul de a încuraja părțile interesate, mai ales întreprinderile mici și mijlocii, să aplice etichete cu indicarea valorii nutritive pe cât mai multe produse posibil, ar trebui introduse gradat măsuri care să facă informația completă și echilibrată;

întrucât normele prevăzute de prezenta directivă ar trebui să țină seama și de liniile directoare din Codex alimentarius privind etichetarea cu indicarea valorii nutriționale;

întrucât dispozițiile generale și definițiile privind etichetarea sunt prevăzute de Directiva 79/112/CEE a Consiliului din 18 decembrie 1978 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind etichetarea, prezentarea și publicitatea produselor alimentare destinate vânzării către consumatorul final, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 89/395/CEE; întrucât prezenta directivă se poate limita, prin urmare, la prevederile privind etichetarea cu indicarea valorii nutritive,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...