Art 28 Utilizatorii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare | Lege 241/2006

Acesta este un fragment din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Operatori și utilizatori - Utilizatorii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare -
Art. 28. -
Referințe în jurisprudență (1)

(1) Are calitatea de utilizator individual al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare orice persoană fizică sau juridică ce deține, în calitate de proprietar ori cu drept de folosință dat de proprietar, un imobil având branșament propriu de apă potabilă sau racord propriu de canalizare și care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract de furnizare/prestare încheiat în nume propriu. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Sunt considerate utilizatori individuali ai serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și persoanele fizice sau juridice din imobile tip condominiu care au executat, pe cheltuiala lor, branșamente proprii de apă potabilă, în amonte de contorul de branșament al condominiului. Noțiunea de amonte corespunde sensului de curgere a apei în instalații, dinspre operator spre utilizator. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) Utilizatorii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pot fi:

a) operatori economici;

b) instituții publice;

c) utilizatori casnici individuali, persoane fizice;

d) utilizatori casnici colectivi, asociații de proprietari/chiriași cu personalitate juridică.

(4) Branșamentele proprii de apă se execută de către utilizatorii individuali în condițiile legii și ale avizului de branșare emis de operator. Realizarea de branșamente proprii de apă în imobilele de tip condominiu fără avizul operatorului atrage răspunderea contravențională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cât și pentru executantul lucrării.

(5) Evacuarea apelor uzate de la utilizatorii individuali din imobilele de tip condominiu, care și-au realizat branșamente proprii de apă, se face la instalațiile interioare comune de canalizare. Niciun proprietar nu are dreptul să restricționeze exercitarea folosinței de către ceilalți coproprietari a instalațiilor comune de canalizare.

(6) În condominiile în care instalația interioară de distribuție a apei calde este realizată în sistem vertical, consumul de apă rece pentru apa caldă de consum înregistrat de contorul de energie termică de la branșament se facturează către asociație și se repartizează de către administrator pe fiecare proprietate, conform reglementărilor legale în vigoare.

(7) Branșamentul propriu până la contor, inclusiv contorul, se predă cu titlu gratuit autorității administrației publice locale. Recepția și preluarea branșamentului ca mijloc fix se realizează de către autoritatea administrației publice locale conform legislației în vigoare. Contorul de branșament propriu se amplasează în punctul de delimitare a instalațiilor din punctul de vedere al proprietății, care reprezintă și locul în care se realizează efectiv furnizarea serviciului de către utilizatorul individual. Darea în funcțiune a branșamentului propriu de apă se face după încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului în nume propriu, în conformitate cu prevederile din contractul-cadru aprobat de A.N.R.S.C. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Acesta este un fragment din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 241/2006:
Art 18 Gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
Art 19 Gestiunea directă
Art 20 Gestiunea delegată
Art 21 Gestiunea delegată
Art 22 Gestiunea delegată
Art 23 Gestiunea delegată
Art 24 Gestiunea delegată
Art 25 Gestiunea delegată
Art 26 Operatorii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
Art 27 Operatorii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
Art 28 Utilizatorii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
Art 29 Drepturile și obligațiile utilizatorilor și operatorilor
Art 30 Drepturile și obligațiile utilizatorilor și operatorilor
Art 31 Drepturile și obligațiile utilizatorilor și operatorilor
Art 32 Drepturile și obligațiile utilizatorilor și operatorilor
Art 33 Drepturile și obligațiile utilizatorilor și operatorilor
Art 34 Drepturile și obligațiile utilizatorilor și operatorilor
Art 35 Finanțarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
Art 36 Finanțarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
Art 37 Finanțarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
Art 38 Răspunderi și sancțiuni
;
se încarcă...