Consiliul de Miniștri

Regulamentul privind aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 377/1960 pentru organizarea si functionarea Notariatului de Stat din 14.10.1960

Modificări (1), Referințe (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 decembrie 1960 până la 15 noiembrie 1995, fiind abrogat prin Lege 36/1995.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL 1 Organizarea Notariatului de Stat

SECTIUNEA I Organele Notariatului de Stat

Art. 1. -

In fiecare centru regional functioneaza un notariat de stat regional, care are si atributia de indrumare si control a notariatelor de stat din regiunea respectiva.

In Capitala Republicii Populare Romine functioneaza Notariatul de Stat al Capitalei Republicii Populare Romine si regiunii Bucuresti, care are si atributia de indrumare si control a notariatelor de stat din Capitala Republicii Populare Romine si din regiunea Bucuresti.

In raioane si orase, altele decit centre regionale, functioneaza notariate de stat de raion si de oras; un singur notariat de stat poate functiona pentru oras si raion, ori pentru doua sau mai multe raioane.

In acelasi oras, cu exceptia Capitalei Republicii Populare Romine, unde vor putea functiona notariate de raion de oras, nu va functiona decit un singur notariat de stat, indiferent de numarul unitatilor administrativ-teritoriale.

Numarul si sediile notariatelor de stat, altele decit cele regionale, se stabilesc prin ordinul Ministrului Justitiei.

Art. 2. -

Actele notariale se indeplinesc la notariatele de stat prin notari de stat.

Notarii de stat sint incadrati in urmatoarele functiuni: notar sef, notar sef adjunct, notar principal si notar.

Notarii de stat sint ajutati in exercitarea functiunii lor de secretari sefi, secretari si alt personal necesar.

Notariatele de stat regionale, Notariatul de Stat al Capitalei Republicii Populare Romine si regiunii Bucuresti si notariatele de stat de raion de oras din Bucuresti sint conduse de notari sefi, iar celelalte notariate de stat, de notari principali.

Art. 3. -

Notar de stat poate fi cel care:

a) este cetatean romin si are folosinta si exercitiul tuturor drepturilor civile si politice, bucurindu-se de o reputatie nestirbita;

b) are studii juridice superioare, cu examenul de stat.

Notarul de stat nou numit va efectua un stagiu de 2 ani, dupa terminarea caruia va depune un examen de definitivare, fiind retribuit pe timpul stagiului cu 75% din salariul functiei de notar de stat la pozitia medie de salarizare.

Poate fi numit notar de stat, fara a fi necesar stagiul si examenul de definitivare, cel care a fost judecator, notar de stat, ori a avut o vechime de cel putin 3 ani in una din urmatoarele functiuni: consilier in Ministerul Justitiei, procuror sau anchetator penal, consultant la Tribunalul Suprem, jurisconsult, lucrator in cadrul unor directii, sectii sau birouri juridice cu atributii speciale de legislatie sau studii juridice, avocat definitiv, arbitru de stat ori consultant arbitral.

Notarii de stat nu pot ocupa alte functii retribuite, in afara de acelea legate de activitatea didactica - juridica si publicistica.

Art. 4. -

Pentru a fi notar principal se cere o vechime de cel putin 2 ani in munca de notar de stat.

Pentru a fi notar sef adjunct se cere o vechime de cel putin un an in munca de notar principal sau cel putin 4 ani in munca de notar de stat.

Pentru a fi notar sef se cere o vechime de cel putin 2 ani in munca de notar principal sau cel putin 5 ani in munca de notar de stat.

Ca vechime in functia de notar de stat se socoteste si timpul in care s-a prestat efectiv munca intr-una din functiile aratate in art. 3 alin. III.

Art. 5. -

Angajarea notarilor de stat si desfacerea contractului lor de munca se face de catre Ministrul Justitiei.

Angajarea secretarilor si a celorlalti lucratori necesari notariatelor de stat se face, dupa caz, de catre notarii sefi ai notariatelor de stat regionale, sau de catre notarul sef al Capitalei Republicii Populare Romine si regiunii Bucuresti.

Art. 6. -

Notarii de stat sint obligati sa se prezinte la serviciu in termen de 10 zile de la data stabilita pentru intrarea lor in functie. Acest termen poate fi prelungit numai de Ministrul Justitiei.

La incetarea contractului de munca sau la trecerea in alt loc de munca, notarii de stat sint obligati sa termine toate lucrarile la care au participat, in cel mult 10 zile.

Art. 7. -

Notarii de stat vor fi caracterizati periodic cu privire la activitatea lor profesionala si corespunderea lor in munca, de conducatorii notariatelor de stat si de organele de control ale Ministerului Justitiei.

Art. 8. -

La Notariatul de stat al Capitalei Republicii Populare Romine si regiunii Bucuresti precum si la notariatele de stat care vor fi determinate prin ordinul Ministrului Justitiei, functioneaza servicii de traduceri, cu numarul necesar de traducatori salariati.

Prin ordinul Ministrului Justitiei se vor putea stabili notariatele de stat la care vor putea efectua traduceri si traducatori autorizati.

Ministrul Justitiei, de acord cu Ministrul Finantelor si Presedintele Comitetului de Stat pentru Problemele de Munca si Salarii, va stabili in termen de 90 zile de la publicarea prezentului regulament, normele de recrutare, functionare si retribuire a traducatorilor autorizati.

SECTIUNEA II Dispozitii cu privire la urmarirea disciplinara a notarilor de stat

Art. 9. -

Abaterile cu caracter disciplinar, savirsite de notarii stat, se judeca de catre colegii disciplinare care sint constituite si functioneaza pe linga notariatele de stat regionale, respectiv Notariatul de stat al Capitalei Republicii Populare Romine si regiunii Bucuresti.

Colegiile disciplinare se compun din notarul sef al notariatului regional, respectiv al Notariatului de stat al Capitalei Republicii Populare Romine si regiunii Bucuresti ca presedinte si doi notari stat, de orice grad, numiti pe termen de 2 ani de Ministrul Justitiei.

Secretarul colegiului disciplinar va fi unul dintre secretarii notariatului de stat regional, respectiv al Notariatului de stat al Capitalei Republicii Populare Romine si regiunii Bucuresti, desemnat de notarul sef.

Colegiile disciplinare judeca abaterile disciplinare savirsite de catre notari, notari principali si notari sefi adjuncti, din circumscriptia notariatului de stat regional, respectiv a Notariatului de stat al Capitalei Republicii Populare Romine si regiunii Bucuresti, exceptia notarilor sefi adjuncti de la acest din urma notariat.

Art. 10. -

Abaterile savirsite de catre notarii sefi precum si cele savirsite de catre notarii sefi adjuncti de la Notariatul de stat al Capitalei Republicii Populare Romine si regiunii Bucuresti vor fi judecate de un colegiu disciplinar special, compus dintr-un presedinte si doi membri, numiti pe termen de 2 ani de Ministrul Justitiei dintre notarii sefi.

Secretarul colegiului disciplinar special va fi unul dintre secretarii sefi si notariatelor de stat din Capitala Republicii Populare Romine, desemnat de catre presedintele colegiului.

Art. 11. -

Trimiterea in judecata disciplinara se face de catre:

a) Ministrul Justitiei pentru toate categoriile de notari;

b) notarul sef al notariatului de stat regional, respectiv notarul sef al Notariatului de stat al Capitalei Republicii Populare Romine si regiunii Bucuresti, pentru categoriile de notari de stat prevazute de art. 9 alineatul ultim.

Dispozitiile statutului disciplinar al judecatorilor se aplica in mod corespunzator si notarilor de stat, in masura in care nu se dispune altfel prin prezentul regulament.

Impotriva deciziilor colegiilor disciplinare prevazute de art. 9 si 10 se poate face intimpinare la Ministerul Justitiei, in termen de 15 zile de la comunicarea copiei de pe decizie.

CAPITOLUL 2 Competenta notariatelor de stat si efectuarea actelor notariale

SECTIUNEA I Competenta notariatelor de stat

Art. 12. -

Notarul de stat poate indeplini actele notariale si in afara sediului notariatului de stat la care functioneaza, atunci cind partea interesata in act este impiedicata din motive temeinice de a se prezenta la sediul notariatului de stat.

De asemenea actul se poate indeplini in afara sediului notariatului de stat, daca la savirsirea acelui act este interesat un grup de oameni ai muncii, care fac parte dintr-o organizatie socialista, sau care vor sa se constituie intr-o asemenea organizatie.

Indeplinirea actului in afara sediului se va putea face de notarul de stat in intreaga circumscriptie a notariatului de stat.

Art. 13. -

Repartizarea activitatii intre notariatele de stat din Capitala Republicii Populare Romine poate fi modificata prin instructiuni date de Ministrul Justitiei.

SECTIUNEA II Efectuarea actelor notariale de catre notariatele de stat

1. Dispozitii generale

Art. 14. -

Notarul de stat nu poate indeplini acte notariale in care sint interesati, in orice calitate, el, sotul sau, ori o ruda a sa sau a sotului sau pina la gradul IV inclusiv.

Art. 15. -

Notarul de stat si ceilalti angajati ai notariatelor de stat sint obligati sa pastreze secretul actelor notariale pe care le intocmesc.

Art. 16. -

Inscrisurile intocmite de notariatele de stat, copiile de pe ele si adeverintele constatind indeplinirea de acte notariale se vor elibera numai partilor si persoanelor care justifica un interes, cit si organelor judecatoresti sau de urmarire penala, in cazurile prevazute de lege.

Art. 17. -

Pentru savirsirea unui act notarial, notarul de stat va proceda la constatarea identitatii partilor si, dupa caz, a reprezentantilor sau celor chemati a incuviinta actele pe care partile le indeplinesc, in toate cazurile aratate de art. 20 lit. f.

Art. 18. -

In vederea indeplinirii atributiilor sale, notarul de stat este dator sa desluseasca raporturile reale dintre parti si sa le dea explicatiile si indrumarile necesare asupra consecintelor juridice care decurg din actul juridic pe care partile vor sa-l indeplineasca.

Notarul de stat va da inscrisurilor pe care le intocmeste cuprinsul corespunzator vointei partilor.

Art. 19. -

Inainte de savirsirea oricarui act notarial, notarul de stat este dator sa verifice scopul urmarit de parti prin acel act.

Daca pentru validitatea actului notarial legea prevede respectarea unor anumite conditii de imputernicire incuviintare, autorizare sau forme prealabile de orice fel, notarul de stat va constata indeplinirea acestor conditii pe baza certificatelor sau a altor inscrisuri eliberate de organul competent.

Notarul de stat va refuza indeplinirea oricarui act notarial referitor la inscrisuri al caror cuprins ar fi potrivnic dispozitiunilor legii, intereselor statului sau regulilor de convietuire socialista, precum si in cazul cind nu sint indeplinite conditiile prevazute in alin. precedent.

Art. 20. -

Notarul de stat incuviinteaza indeplinirea actului notarial cerut, printr-o rezolutie semnata de el, pusa pe cererea partii.

Indeplinirea actelor notariale, in afara de redactarea si traducerea inscrisurilor, se constata prin incheiere, intocmita de notarul de stat. Practică judiciară (1)

Incheierea va cuprinde: Practică judiciară (1)

a) denumirea notariatului de stat;

b) indicarea actului notarial savirsit;

c) data indeplinirii actului notarial;

d) locul unde s-a savirsit actul notarial, daca acesta a fost efectuat in afara sediului notariatului de stat;

e) numele notarului de stat care indeplineste actul, cu exceptia incheierilor prin care se da data certa inscrisurilor sau se legalizeaza copii de pe inscrisuri;

f) numele partilor, domiciliul sau sediul acestora si faptul prezentarii lor in persoana sau reprezentate ori asistate, precum si modul in care li s-a constatat identitatea, cu exceptia incheierilor prin care se da data certa inscrisurilor, sau se legalizeaza copii de pe inscrisuri; Practică judiciară (1)

g) aratarea indeplinirii conditiilor esentiale ale actului notarial savirsit, in raport cu natura acelui act;

h) mentiunea perceperii taxelor de timbru;

i) mentiunea despre savirsirea actului notarial;

j) sigiliul notariatului de stat;

k) semnatura notarului de stat care a indeplinit actul.

Incheierea care nu cuprinde denumirea notariatului de stat, semnatura notarului, precum si aratarea indeplinirii conditiilor esentiale dupa natura actului savirsit este nula, afara de cazul cind lipsurile pot fi implinite prin continutul rezolutiei.

Art. 21. -

Incheierile prin care se constata indeplinirea actelor savirsite de notarii de stat, precum si orice acte de procedura, ca si inscrisurile partilor, se vor intocmi in limba romina, asigurindu-se in unitatile administrativ-teritoriale locuite de o populatie de alta nationalitate decit cea romina si folosirea limbii acelei populatii.

Celor ce nu cunosc limba in care s-a intocmit inscrisul, li se garanteaza posibilitatea de a lua cunostinta de continutul acestuia prin interpret.

Notariatele de stat pot savirsi acte si in legatura cu inscrisurile intocmite de parti intr-o alta limba decit cea folosita potrivit dispozitiilor alin. 1, dar numai daca notarul de stat cunoaste limba in care este intocmit inscrisul sau poate lua cunostinta de cele prevazute in el, prin interpret.

Art. 22. - Practică judiciară (1)

Incheierile care constata sau dispun indeplinirea vreunui act dintre cele prevazute in art. 4 din decretul nr. 377/1960 pentru organizarea si functionarea Notariatului de stat, dar care contin erori materiale sau omisiuni, vor putea fi rectificate din oficiu sau la cererea partilor interesate, prin incheieri separate, date pe baza mentiunilor din rezolutiile ce constata indeplinirea acelui act, precum si, dupa caz, a datelor cuprinse in dosar.

Rectificarea trebuie facuta pe toate exemplarele inscrisului. Practică judiciară (1)

2. Actele ce se indeplinesc de notariatele de stat

A. Autentificarea inscrisurilor

Art. 23. -

In vederea autentificarii, notarul de stat va da citire inscrisului in auzul partilor, pe care le va intreba daca cele cuprinse in inscris exprima vointa lor.

Partile isi vor manifesta consimtamintul inaintea notarului de stat prin declaratia lor verbala ca cele cuprinse in inscris sint conforme vointei lor.

Art. 24. -

Pentru motive temeinice, notarul de stat va putea lua separat, dar in aceeasi zi, consimtamintul partilor care figureaza in inscris.

Partile nu pot reveni asupra consimtamintului dat decit de comun acord si numai inainte de autentificare.

Art. 25. -

Declaratia de vointa a surdului, mutului sau surdo-mutului, stiutor de carte, se va da in scris in fata notarului de stat, prin inserarea de catre parte, inaintea semnaturii, a mentiunii "consimt la prezentul act, pe care l-am citit".

Daca surdul, mutul sau surdo-mutul se gaseste din orice motive in imposibilitate de a scrie, declaratia de vointa se va lua prin interpret, afara de cazul cind notarul de stat va putea stabili fara dubiu vointa partilor.

Pentru a lua consimtamintul unui orb, notarul de stat va intreba daca a auzit bine cind i s-a citit inscrisul si daca cele auzite reprezinta vointa sa.

Art. 26. -

Inscrisul ce urmeaza a fi autentificat se intocmeste in numarul de exemplare originale cerut de parti si in plus unul care se pastreaza de notariatul de stat la care s-a autentificat inscrisul.

In cuprinsul acestuia se va mentiona numarul exemplarelor intocmite.

Art. 27. -

Cererea de autentificare, exemplarele inscrisului si anexele lor se vor semna in fata notarului de stat, de parti, de reprezentantii lor si, dupa caz, de cei chemati a incuviinta actele pe care partile le intocmesc.

In cazul acelora care din pricina infirmitatii, a bolii sau din orice alte cauze nu pot semna, notarul de stat, indeplinind actul, va face mentiune despre aceasta imprejurare, dupa caz, pe cerere sau in incheierea ce intocmeste, mentiunea astfel facuta tinind loc de semnatura.

Art. 28. -

Partile vor putea fi reprezentate la autentificare printr-un mandatar cu procura speciala autentica.

Art. 29. -

In incheiere se va arata ca s-au indeplinit conditiile esentiale ale autentificarii inscrisului, in sensul art. 20 lit. g prin urmatoarele mentiuni:

a) data (anul, luna, ziua);

b) numele partilor si, dupa caz, faptul prezentarii lor in persoana sau reprezentate ori asistate, mentionindu-se si numele reprezentantului sau al celui care a incuviintat actul;

c) constatarea ca s-a luat consimtamintul partilor;

d) constatarea ca inscrisul a fost semnat in fata notarului de stat de toti cei tinuti sa-l semneze sau aratarea, cind va fi cazul, ca semnarea nu a fost cu putinta.

B. Legalizarea semnaturilor

Art. 30. -

Notarul de stat legalizeaza semnatura de pe inscrisurile pentru care legea nu cere forma autentica.

Art. 31. -

Pentru legalizarea semnaturii de pe un inscris, notarul de stat se margineste la constatarea ca semnatura este a partii.

Art. 32. -

Notarul de stat, dupa ce va constata identitatea partii si dupa ce partea ii va confirma ca a citit inscrisul, va viza toate exemplarele si va cere partii sa le semneze in fata sa.

Art. 33. -

In incheiere se va arata ca s-au indeplinit conditiile esentiale ale legalizarii de semnatura, in sensul art. 20 lit. g, prin urmatoarele mentiuni:

a) data (anul, luna, ziua);

b) numele partii si faptul prezentarii ei in persoana;

c) constatarea subscrierii in fata notarului de stat a tuturor exemplarelor inscrisului.

C. Darea de data certa inscrisurilor

Art. 34. -

In incheiere se va arata ca s-au indeplinit conditiile esentiale pentru darea de data certa, in sensul art. 20 lit. g, prin urmatoarele mentiuni:

a) data (anul, luna, ziua);

b) starea in care se afla inscrisul (daca are sau nu stersaturi, adaugiri, etc.).

D. Certificarea unor fapte constatate personal de notarul de stat

Art. 35. -

Notariatele de stat pot certifica urmatoarele fapte a caror existenta notarul de stat o poate constata prin propriile sale simturi:

a) faptul ca o persoana se afla intr-un anumit loc;

b) faptul ca o persoana se afla in viata;

c) faptul ca o persoana chemata prin somatie sa se prezinte intr-o anumita zi la sediul unui notariat de stat, s-a prezentat sau nu;

d) faptul ca persoana din fotografie este aceiasi cu persoana care cere certificarea.

Art. 36. -

In incheiere se va arata ca s-au indeplinit conditiile esentiale ale certificarii faptului constatat de notarul de stat, in sensul art. 20 lit. g prin urmatoarele mentiuni:

a) data (anul, luna, ziua si ora);

b) numele partii;

c) certificarea, dupa caz, ca persoana se afla intr-un anumit loc, ori se afla in viata, sau ca persoana chemata prin somatie sa se prezinte intr-o anumita zi la sediul notariatului de stat s-a prezentat sau nu, ori ca persoana care cere certificarea pe o fotografie este aceeasi cu persoana din fotografie.

E. Legalizarea de copii de pe inscrisuri

Art. 37. -

Pentru legalizarea de copii, parte a va prezenta la notariatul de stat inscrisurile, registrele, planurile sau tipariturile de pe care se cere eliberarea copiei legalizate.

Notarul de stat va dispune ca secretarul sa procedeze la confruntarea copiilor cu originalul, pentru a constata daca au un continut identic.

Art. 38. -

In incheiere se va arata ca s-au indeplinit conditiile esentiale ale legalizarii copiei, in sensul art. 20 lit. g, prin urmatoarele mentiuni:

a) atestarea conformitatii copiei cu inscrisul prezentat de parte;

b) starea in care se afla inscrisul (daca are sau nu stersaturi, adaugiri, etc.).

Incheierea va fi contrasemnata de secretar.

Art. 39. -

Nu se pot elibera copii legalizate de pe urmatoarele inscrisuri:

a) buletinele de identitate, livretele si documentele militare, pasapoartele, certificatele de calatorie, carnetele de apartenenta politica si sindicala, legitimatiile de intrare in intreprinderi sau institutii, precum si ordinele de serviciu cit timp dureaza valabilitatea lor;

b) inscrisurile care contin corectari, stersaturi, adaugiri, cuvinte taiate sau alte particularitati, daca nu sint confirmate prin semnatura si sigiliul organului care a intocmit inscrisul.

F. Efectuarea si legalizarea traducerilor

Art. 40. -

Pentru efectuarea traducerii, partea va prezenta la notariatul de stat inscrisul care urmeaza sa fie tradus.

Art. 41. -

Traducatorul care a intocmit traducerea va semna formula de certificare a traducerii, iar notarul de stat va legaliza semnatura traducatorului, daca traducerea nu este facuta de catre notarul de stat, autorizat in acest scop.

Art. 42. -

Daca inscrisul se traduce din limba romina intr-o limba straina, atit certificarea traducerii, cit si legalizarea semnaturii traducatorului de catre notarul de stat se va scrie in limba straina in care se face traducerea.

In acelasi mod se va proceda si in cazul in care inscrisul se traduce dintr-o limba straina in alta limba straina.

Art. 43. -

In cazul cind pentru traducerile destinate sa serveasca in strainatate este necesara legalizarea semnaturii notarului de stat, semnatura acestuia trebuie legalizata de Ministrul Justitiei, semnatura Ministrului Justitiei trebuie legalizata de Ministrul Afacerilor Externe, iar semnatura Ministrului Afacerilor Externe trebuie legalizata de oficiul diplomatic sau consular din Republica Populara Romina al statului in care traducerea urmeaza sa fi fie folosita.

Art. 44. -

Pasapoartele, actele de calatorie straine si actele de identitate straine pot fi traduse numai cu incuviintarea organelor militiei, iar livretele si documentele militare straine numai cu incuviintarea comisariatului militar.

G. Primirea in depozit de inscrisuri si documente

Art. 45. -

In incheiere se va arata ca s-au indeplinit conditiile esentiale ale primirii in depozit de inscrisuri si documente, in sensul art. 20 lit. g, prin urmatoarele mentiuni:

a) data depunerii (anul, luna, ziua);

b) identificarea inscrisurilor predate, aratindu-se toate datele necesare in acest scop;

c) numele deponentului si al persoanei careia trebuie sa i se elibereze inscrisurile.

H. Investirea cu formula executorie a inscrisurilor autentificate
precum si a cambiilor si biletelor la ordin

Art. 46. -

Investirea cu formula executorie se incuviinteaza la cererea partii interesate.

Pentru incuviintarea cererii se va tine seama de exigibilitatea creantei, precum si de calitatea si dreptul detinatorului inscrisului de a cere investirea.

Art. 47. -

Notarul de stat rezolva cererea fara citarea partilor si da o incheiere motivata.

In incheiere se va arata ca s-au indeplinit conditiile esentiale ale investirii cu formula executorie, in sensul art. 20 lit. g, prin urmatoarele mentiuni:

a) numele creditorului si debitorului;

b) valoarea creantei urmarite;

c) identificarea inscrisului care este investit cu formula executorie.

Art. 48. -

Inscrisul investit cu formula executorie este executoriu.

Art. 49. -

Inscrisurile autentificate de notariatele de stat si investite cu formula executorie se pun in executare de executorul judecatoresc de pe linga tribunalul popular in circumscriptia caruia debitorul isi are domiciliul.

In ce priveste bunurile aflate in circumscriptia altui tribunal popular, executarea se face de catre executorul judecatoresc de pe linga tribunalul popular in a carui circumscriptie se afla bunurile.

Daca prin alte dispozitii legale se stabileste pentru executarea unor anumite creante o alta competenta a organelor de executare, se va urma potrivit acelor dispozitii.

Intre organizatiile socialiste executarea se face si potrivit dispozitiilor legale privitoare la reglementarea executarii silite a hotaririlor judecatoresti prin decontare bancara.

I. Intocmirea actelor de protest al cambiilor, cecurilor si altor titluri la ordin, eliberarea de titluri executorii, procedura succesorala notariala, precum si efectuarea lucrarilor legate de publicitatea imobiliara, de publicitatea mobiliara in cazurile prevazute de lege si de cartile funciare.

Art. 50. -

Intocmirea actelor de protest al cambiilor, cecurilor si altor titluri la ordin, eliberarea de titluri executorii in cazurile prevazute de lege, indeplinirea procedurii succesorale notariale, precum si efectuarea lucrarilor legate de publicitatea imobiliara, de publicitatea mobiliara in cazurile prevazute de lege si de cartile funciare se vor face in conditiile prevazute de legile speciale.

J. Eliberarea de duplicate de pe inscrisurile notariale

Art. 51. -

Partea care a participat la un act notarial sau succesorii sai pot obtine eliberarea unui sau mai multor duplicate de pe inscrisul constatind acel act.

Duplicatul se emite de organul care a intocmit inscrisul notarial original, cu citarea partilor.

In cazul in care una dintre partile care au participat la actul autentic sau vreun succesor al acesteia nu este de acord cu emiterea duplicatului, eliberarea lui se va face in temeiul hotaririi definitive, data cu citarea partilor, de tribunalul popular competent potrivit art. 6 din decretul nr. 377/1960, pentru organizarea si functionarea Notariatului de Stat.

Duplicatele vor purta mentiunea de "duplicat", indicarea persoanei care le-a cerut, motivul pentru care au fost eliberate si ca tin loc de original; ele au aceeasi forta probanta ca si originalul dupa care au fost intocmite.

3. Plingerea impotriva incheierii de respingere

Art. 52. -

Plingerea prevazuta de art. 7 din Decretul nr. 377/1960 pentru organizarea si functionarea Notariatului de Stat se depune la organul care a dat incheierea de respingere sau direct la instanta competenta.

Art. 53. -

Plingerea impotriva incheierii de respingere a indeplinirii unui act notarial, data de o reprezentanta diplomatica sau consulara a Republicii Populare Romine, se va adresa la tribunalul popular din Republica Populara Romina, in circumscriptia caruia domiciliaza una dintre parti.

Daca nici una dintre parti nu domiciliaza in tara, plingerea se va adresa la tribunalul popular din Capitala Republicii Populare Romine, desemnat in acest scop prin ordinul Ministrului Justitiei.

Art. 54. -

La cercetarea plingerii instanta competenta va cita partile interesate.

In cazul cind instanta admite plingerea, se va indica in sentinta in ce mod trebuie savirsit actul, iar notarul de stat este obligat sa se conformeze indicatiilor instantei.

In cazul in care plingerea s-a admis si, la data incheierii de respingere, erau indeplinite toate conditiile legale pentru savirsirea actului de catre notarul de stat, se va considera ca data de indeplinire a acestui act, aceea la care s-a dat incheierea de respingere.

4. Refacerea inscrisurilor

Art. 55. -

Refacerea oricarui inscris notarial intocmit de o reprezentanta diplomatica sau consulara a Republicii Populare Romine si care a disparut in orice chip, fara a mai fi ramas vreun exemplar original, se face de tribunalul popular din Republica Populara Romina in circumscriptia caruia domiciliaza una dintre parti.

Daca nici una dintre parti nu domiciliaza in tara, cererea pentru refacerea inscrisului se va introduce la tribunalul popular din Capitala Republicii Populare Romine, desemnat in acest scop prin ordinul Ministrului Justitiei.

CAPITOLUL 3 Alte organe indreptatite sa indeplineasca acte notariale

Art. 56. -

Actele notariale prevazute de art. 9 din Decretul nr. 377/1960 pentru organizarea si functionarea Notariatului de Stat vor putea fi indeplinite de comitetul executiv al sfatului popular comunal sau orasenesc, numai atunci cind cel putin una din parti domiciliaza in acea localitate.

Art. 57. -

Actele notariale prevazute in art. 9 din Decretul nr. 377/1960 pentru organizarea si functionarea Notariatului de Stat se vor indeplini in orase de secretarul comitetului executiv al sfatului popular sau de un delegat al comitetului executiv, iar in comune de secretarul comitetului executiv al sfatului popular comunal.

Art. 58. -

Notariatele de stat vor indruma si controla activitatea notariala a comitetelor executive ale sfaturilor populare din circumscriptia respectiva.

Art. 59. -

Actele prevazute de dispozitiile art. 10 din Decretul nr. 377/1960, pentru organizarea si functionarea Notariatului de Stat se vor indeplini de un membru al reprezentantei diplomatice sau consulare, anume desemnat in acest scop, potrivit normelor stabilite de Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 60. -

Actele notariale prevazute de art. 11 din Decretul nr. 377/1960 pentru organizarea si functionarea Notariatului de Stat pot fi indeplinite de conducatorul organizatiei socialiste sau de un functionar delegat in acest scop.

CAPITOLUL 4 Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 61. -

In intelesul prezentului regulament cei care au licenta in drept se asimileaza cu absolventii Facultatii de Stiinte Juridice si Administrative cu examenul de stat.

Art. 62. -

In cazul in care drepturile constatate in inscrisul prezentat spre autentificare urmeaza sa fie transcrise, inscrise, intabulate sau notate in registrele de publicitate imobiliara, de publicitate mobiliara in cazurile prevazute de lege sau in cartile funciare tinute de notariatul de stat, care urmeaza sa faca si autentificarea, partile pot cere prin aceeasi cerere atit autentificarea inscrisului, cit si operatiunile corespunzatoare privind registrul de publicitate imobiliara, de publicitate mobiliara in cazurile prevazute de lege sau cartea funciara.

Art. 63. -

Inscrisurile autentificate in mod valabil de organe desfiintate sau in conditii prevazute de legi care nu mai sint in vigoare, precum si duplicatele eliberate tot astfel, se pot investi cu formula executorie de notariatul de stat competent potrivit art. 4 alin. ultim din Decretul nr. 377/1960 pentru organizarea si functionarea Notariatului de Stat.

Art. 64. -

Modul de predare al registrelor de publicitate imobiliara si a cartilor funciare de instantele judecatoresti catre notariatele de stat, se stabileste prin ordinul Ministrului Justitiei.

Art. 65. -

Cererile de transcriere, inscriere, intabulare sau alte cereri privind operatiunile in legatura cu registrele de publicitate imobiliara, de publicitate mobiliara in cazurile prevazute de lege sau cartile funciare, introduse la instantele judecatoresti pina la data punerii in aplicare a prezentului regulament, dar nerezolvate la acea data, se vor transmite spre rezolvare notariatelor de stat care au preluat registrele de publicitate imobiliara, de publicitate mobiliara sau cartile funciare la care se refera acele cereri.

Art. 66. -

Ministrul Justitiei, de acord cu Ministrul pentru Problemele Organelor Locale ale Administratiei de Stat va intocmi in termen de 60 de zile de la publicarea prezentului regulament instructiunile privind activitatea notariala a comitetelor executive ale sfaturilor populare.

Art. 67. -

Dispozitiile prezentului regulament se vor pune in aplicare in termen de 60 de zile de la publicarea Decretului nr. 377/1960 pentru organizarea si functionarea Notariatului de Stat.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...